Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
18-02-2019  

Gezin toch op straat na vondst 95 gram hennep

Verzet huisarts mocht niet baten in kort geding
 

ALMELO – Fel verzet van de huisarts ten spijt, mag woningstichting Beter Wonen een Almelo’s gezin uit huis zetten als gevolg van het convenant tussen Twentse woningbouwcorporaties en de 14 Twentse gemeenten. De Almelose burgemeester Gerritsen had eerder al aangegeven dat hij de ‘Wet Damocles’ als onderdeel van het bestuursrecht zonder pardon zou inzetten in de strijd tegen drugshandel en ondermijning.
Woningbouwcorporatie Beter Wonen zat zo dubbel in de tang want geen ‘vrijwilige’ huisverlating dan wel geen uitzetting via gerechtelijke uitspraak, betekende een huurderving van 6 maanden voor Beter Wonen indien burgemeester Gerritsen alsnog tot uitzetting zou besluiten.

De ‘vader des huizes’ werd in september jl opgepakt vanwege verdenking van betrokkenheid cq medeplichtigheid in de georganiseerde handel van drugs waarbij de politie in de vroege ochtend massaal invallen deed in het Nieuwstraatkwartier en huizen elders in de stad. De invallen gingen met groot geweld en gebruik van explosieven gepaard. Bij de persoon in dit kort geding werd in de woning 95 gram hennep aangetroffen evenals enige contanten waarbij niet vaststaat dat vanuit de woning werd gehandeld.
De echtgenote wist van niets, is geen verdachte volgens justitie maar moet nu noodgedwongen met 3 kinderen en 2 pleegkinderen binnen vier weken elders onderdak zoeken. Dit terwijl de echtgenoot in feite nog niet eens is veroordeelden en hij door justitie toch ook niet als een ‘zeer grote vis’ wordt aangeduid.

Huisarts op de bres
De huisarts van het gezin zocht ongebruikelijk de landelijke publiciteit in deze schreinende zaak, juist vanwege de betrokkenheid van kwetsbare kinderen bij een huisuitzetting. Vooral met de pleegkinderen ging het volgens de huisarts juist de goede kant op. Nu zijn de kinderen, waarvan er één in de loop van een politierevolver keek tijdens de luidruchtige inval, onder psychiatrische behandeling.
Het mocht rechter Mr. G. Vermeulen niet vermurwen. Daarmee voorkomt hij tevens een precedentwerking tussen het bestuursrecht en het strafrecht dat nog lopende is in deze zaak en waarin de man des huizes nog niet is veroordeeld. Het gezin als niet betrokken in de 'handel' van pa, is al gestraft en dient de woning op het Nieuwland binnen 4 weken te verlaten. Beter Wonen overlegt nu met de gemeente en tal van instanties hoe het gezin moet worden opgevangen.  In ieder geval wordt beoogde huisuitzetting van het gezin met vijf kinderen een kostbare zaak voor de gemeenschap.
Tenzij, de Almelose burgemeester Gerritsen overweegt alsnog het welzijn van echtgenote en kinderen te laten preveleren. In dat geval kan Beter Wonen alsnog afzien van een gedwongen huisuitzetting!

Archief
Terug naar vorige pagina