Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
08-02-2019  

Monument Koetshuis Beeklustpark in de verkoop

 

ALMELO – De gemeente Almelo zet het oude Koetshuis aan de Jan Wiegerslaan 23 in het Beeklustpark in de verkoop. Het is nog een van de resterende gebouwen die hoorden bij de vroegere buitenplaats van textielfabrikant Coster die de lap grond tegenover de Hongerigen Wolf (nu theehuis Beeklust) in 1777 kocht voor 620 gulden van gravin Sophia van Rechteren onder de voorwaarden dat de beplanting de waterlopen en scheepvaart ter plekke niet mochten hinderen.
Coster bouwde er een eenvoudig driebeukig landhuis dat waarschijnlijk voornamelijk dienst zal hebben gedaan als verblijfplaats bij jachtpartijen of voor kortstondige verblijven.  Na Coster woonden er nog diverse Almelose notabelen en als laatste de familie Ezendam (oud- oberkelner van Hotel De Gouden Leeuw) als ‘bewaarders’ van het landhuis tot het in juli 1975 onder de slopershamer viel, drie maanden voordat geld vrij kwam uit de D.A.C.W. pot voor het herstel van landhuizen.
Het later gebouwde koetshuis uit de 19 eeuw bleef wel staan en werd in 2016 op aandringen van Het Oversticht een gemeentelijk monument. Nu heeft het Almelose college van B&W besloten het leegstaande Koetshuis te willen verkopen via de site www.almeloverkoopt.nl

Lees de historie


Opvallender wijze staat ook de aanpalende woonboerderij aan de Jan Wiegerslaan 21 te koop. Wie dus ‘buiten’ wil wonen en wat te besteden heeft, kan beide delen weer samenvoegen, op het park (met muziekkoepel) na uiteraard, dat voor enkele jaren geleden in oude luister werd herstelt.

Archief
Terug naar vorige pagina