Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
04-02-2019  

Damocles-convenant bindend bij huisuitzetting?

 

ALMELO – De ‘wet Damocles’ is een bestuursrechtelijke wetgeving dat burgemeesters een middel geeft om panden en woningen voor een wettelijke periode te sluiten in de strijd tegen vermeende ondermijning van de rechtsstaat. Bijvoorbeeld bij drugshandel en overlast. In het verlengde daarvan hebben de Twentse burgemeesters een convenant afgesloten met de woningbouwcorporaties in het Tukkerse landsdeel. Met dit convenant willen de woningbouwcorporaties voorkomen dat het voor de huurdervingskosten opdraait indien burgemeesters een woning of ander pand voor een half jaar laat verzegelen. Rechtsgeleerden hebben tegenovergestelde meningen over de ‘wet Damocles’. Door strafrechtgeleerden verguist maar omarmt door bestuursrechtgeleerden.

Voor de rechtbank in Almelo was een door Aws Beter Wonen aangespannen zaak voor huurontbinding aangespannen. Het gevolg van een grootscheepse politieactie vorig jaar september in het Nieuwstraatkwartier en invallen in enkele woningen elders in de stad.
In het huis van een der aangehouden verdachten werd 95 gram ‘wiet’ aangetroffen. Ingevolge het convenant vroeg Aws Beter Wonen bij de rechter om huurontbinding. Dit met ‘een stok achter de deur’ dat mogelijk anders de Almelose burgemeester Arjen Gerritsen de woning alsnog laat verzegelen en betreding dan extra strafbaar is.

Getroffen dreigt te worden ook het gezin van de verdachte, zijnde echtgenote, twee kinderen en twee pleegkinderen. Huisarts Groenewold zocht in deze de landelijke publiciteit omdat zij de gevolgen voor het gezin met kinderen buiten proportie dramatisch vindt met zeer negatieve gevolgen voor de pleegkinderen waar het juist een stuk beter mee ging. Praktijkbegeleider Joop Groenewold noemde de dreigende huisuitzetting in deze dramatisch en de gevolgen desastreus terwijl Jeugdzorg juist voornemens was nog een derde pleegkind onder te brengen vanwege het juist geconstateerde herstel van de pleegkinderen in het gezin. De echtgenote van verdachte zei dat zij niets wist van de 95 gram ‘wiet’ die haar echtgenote in het huis verborgen hield en dat er ook nooit aan huis is verkocht.

De raadslieden  mr. Roy van der Wal en mr. Klaas ter Mors hadden ook zo hun bedenkingen tegen de gevraagde huurontbinding. "Beter Wonen laat zich voor het karretje van de burgemeester spannen", reageerde raadsman Roy van der Wal. Hij vindt dat de burgemeester zijn boekje te buiten gaat: "Er is geen sprake van een hennepkwekerij en de hennep was puur voor persoonlijk gebruik."
Mr. Ter Mors: "Er hebben heel veel mensen slecht geslapen om deze zaak. De rechtsorde is geschokt."

Dat vond raadsvrouwe mr. Marieke Douwenga van Aws Beter Wonen niet. "We hebben hierin ons eigen beleid. En hier zijn geen bijzondere omstandigheden in het spel." Zij refereerde aan eerdere huurontbindingen.

Burgemeester Gerritsen bleef bij dit alles op de achtergrond en kan alsnog tot uitzetting overgaan. Ook indien de man des huizes nog verdachte is en nog niet is veroordeeld. Het is het dubbele gevoel dat rechtsgeleerden hebben bij toepassing of dreigende toepassing van het bestuursrecht boven het strafrecht waar kinderen vaak de dupe worden en lokale overheden op kosten worden gejaagd vanwege de opvang die dan geregeld moet worden.
Al met al een zaak die brede belangstelling trok van de vaderlandse pers.

De rechtbank in Almelo doet over 14 dagen uitspraak over het huurontbindingsverzoek van Aws Beter Wonen.


Wat weegt zwaarder: 95 gram wiet in bezit of belang van de kinderen?

Archief
Terug naar vorige pagina