Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
17-01-2019  

Volkskrant: Gezin op straat door 95 gram hennep

 

ALMELO – De dreigende huisuitzetting van een Almelo’s gezin met drie kinderen en twee pleegkinderen, wegens aanwezigheid in huis van 95 gram hennep, heeft naast de regionale pers ook De Volkskrant gehaald.
De Almelose woningstichting Beter Wonen heeft het gezin verzocht de woning vrijwillig te verlaten, anders volgt op 29 januari een geding bij de kantonrechter om de huurovereenkomst te ontbinden.
E.e.a. is vastgelegd in een convenant tussen de burgemeesters van 14 Twentse gemeenten, de Twentse woningbouwcorporaties en het regionale Openbaar Ministerie. Blijft Beter Wonen in gebreke met huurontbinding, dan gaat de Almelose burgemeester Arjen Gerritsen over tot 6 maanden ‘op slot zetten’ en is er sprake van financiële schade voor Beter Wonen wegens gemis van huurpenningen met mogelijk verhalen op de dan dakloze familie.

Huurder van O. hield zonder medekennis van zijn partner 95 gram hennep in huis, althans dat zegt huisarts Groenewold die aandacht vraagt om dit gezin niet uit de woning te zetten. Dat zou onevenredige psychische schade toebrengen aan de kinderen en vooral de pleegkinderen waarmee het nu juist zo goed ging. De ‘handelsvoorraad’ van 95 gram werd onlangs ontdekt bij een grootschalige politieactie waarbij in de nachtelijke ochtenduren een hele reeks woningen werden binnengevallen om een criminele organisatie te ontmantelen. Verdachte van O. is een ‘kleine schavuit’ in dit onderzoek en nog niet veroordeeld. Toch krijgt deze ‘scheve schaats’ ook zonder veroordeling van de strafrechter al grote gevolgen. Burgemeester gerritsen gaf eerder deze week nog eens uitleg waarom de Twentse burgemeesters met corporaties en OM een convenant hebben afgesloten. “Zero tolerance’, meldde Gerritsen de gemeenteraad. Hij beriep zich op de ‘Wet van Damocles’ als ‘bestuurlijk strafmiddel’ om ook bescheiden winst uit drugshandel te ontmoedigen. ‘Het is de dader zelf die besluit om drugs te verhandelen en tegelijkertijd het onheil over zijn gezin afroept’, aldus Gerritsen. Liever voerde hij deze discussie niet met de gemeenteraad, omwille van juist de bevoegdheid die burgemeesters via de zogenoemde ‘Wet van Damocles’als onderdeel van de Opiumwet hebben gekregen. Hij verzekerde de gemeenteraad wel dat hij er op toeziet dat het gezin niet louter op straat komt te staan, maar ook elders onderdak krijgt.

Daar zit nu ‘de makke’ volgens de huisarts. Een gezin met kwetsbare kinderen die waarschijnlijk dan onder toezicht komen van Jeugdzorg en misschien wel in een opvanghuis of ander pleeggezin worden ondergebracht terwijl juist zoveel vooruitgang bij deze kinderen is geboekt. 
De voorgenomen uitzetting tot uitvoering brengen wordt in dat geval dan ook zeer kostbaar en gaat de gemeenschap wellicht honderdduizenden euro’s kosten voor in strafrechtelijke zin, een niet al te groot vergrijp.

Juristen zijn het niet eens of de toepassing van de ‘Wet Damocles’ door burgemeesters de toets der kritiek kan doorstaan. De meningen lopen uiteen van ‘burgemeesters zoeken de grenzen van hun bevoegdheid’ tot helemaal correct want de gedooghoeveelheid is 5 gram voor eigen gebruik.
Of en hoe de burgemeester zijn bevoegdheid inzet, weten we pas na de door Beter Wonen opgestarte huurontbindingsprocedure die in geding is voor de kantonrechter op 29 januari a.s.

Lees ook De Volkskrant

Archief
Terug naar vorige pagina