Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
19-10-2018  

Moties: Statue Herakles, hoogspanning ingraven

 

ALMELO – Tijdens de Motiemarkt dinsdagavond in het Almelose stadhuis konden ingezetenen hun plannen  voorleggen aan de gemeenteraadsleden om tot uitvoering te brengen en daarmee Almelo aantrekkelijker maken.
Zo kwam uiteraard Paco Plumtrek met haar idee om van de Kolkschool een huisvestingsmix van podiumplek en creatieve beroepen te maken en werd ook het gewenste paviljoen voor de 'milieurakkers' van het bijna gerealiseerde DoePark opnieuw op tafel gelegd. Het vrouwenplatform Carree lanceerden het project 'Vrouwen coachen Meiden' en daarvoor is in 2019 een slordige 16.000 euro nodig om 8 Almelose meiden te koppelen voor coaching van de vroegere Overijsselse Vrouwenraad.
De 90-jarige oud- directeur Economische Zaken van de gemeente Almelo Ab Gietelink, bracht zijn idee naar voren een standbeeld van Herakles uit de Griekse mythologie in de stad te plaatsen. Herakles voerde in opdracht van koning Eurystheus 12 moeilijke opdrachten uit en werd nadien als Griekse heros gezien. Gietelink verbond dat aan Heracles Almelo, de 115-jarige club waar alle Almeloërs trots op zijn en naar Herakles (Hercules in Latijn) vernoemd is.
Stadgenoot Johan Schipper lanceerde het idee om een oude fabriekshal wat op te knappen voor het vestigen van een BaseCamp Indoor Almelo à la het voorbeeld uit het Duitse Bonn. Schipper had voor zijn pensionering in Almelo een caravanbedrijf, blijft nog op de hoogte van de ontwikkelingen in de markt en heeft volgens zeggen nog de nodige contacten om divers aantal nostalgische caravans op de kop te tikken. Zelf wil hij daar niet meer aan beginnen, maar tot hand en spandienst is hij bereid. Volgens hem ‘wordt zo’n indoor-camp geheid een succes en brengt het toerisme naar de stad.
De stichting Almelo Promotie lanceerde het idee om jaarlijks een introductieweek voor nieuwe  MBO-studenten te organiseren. Doel het kennismaken met de stad en het brede pallet aan bedrijfsleven op hoog niveau om te laten zien dat Almelo carrièreperspectief biedt. De samenwerking wordt gezocht met o.a. het ROC van Twente dat een breed scala aan opleidingen biedt. De gemeente Almelo wordt gevraagd jaarlijks bij te dragen aan de introductieweek. Het bedrijfsleven zal ongetwijfeld niet achterblijven gelet op de vraag naar doelgericht opgeleide medewerkers.
De gezamenlijke ouderenorganisaties kwamen met een plan om financiering van het duurzaam levensbestendig maken van woningen waarin ouderen wonen. Tal van gemeenten, ook in de regio, hebben daarvoor al regelingen getroffen maar Almelo loopt duidelijk achter door stil te zitten.
Het meest pragmatische voorstel kwam uit Bornerbroek. Buurlui Wilmink en Bolk lieten via een Powerpoint-presentatie zien dat netbeheerder Tennet van zins is het schakelstation in Hengelo en het schakelstation De Mosterdpot aan de Wierdensestraat in Almelo met een nieuwe ondergrondse 110 kv hoogspanningslijn te verbinden. Tennet wil het hele ondergrondse netwerk in Twente realiseren. Volgens de initiatiefnemers Wilmink en Bolk moet de gemeente Almelo daarbij aanhaken door twee kabels tegelijkertijd ondergronds aan te leggen. Daardoor zouden de hoogspanningskabels en masten die deels het buitengebied en de stad (Nijrees, Weezebeeksingel, Groeneveld) doorklieven, overbodig worden. Daarmee wordt tevens het schadelijk elektromagnetisch voor nabije woningen weggenomen.   Wilmink en Bolk verwijzen in deze nar de al door oud- minister Henk Kamp gereserveerde subsidiegelden. Almelo zou volgens Wilmink en Bolk zelf ruim 3 miljoen euro moeten bijdragen maar met enige creativiteit zouden meer subsidiebronnen kunnen worden aangeboord waardoor de benodigde eigen middelen dalen. Eerder al kocht de gemeente in het buitengebied een familie uit die te dicht op een bovengrondse hoogspanningsleiding woonde.
Een motiemarkt is geen motiemarkt als er geen voorstel zou zijn op basis van klachten. Twee bewoners va de Wierdensestraat vinden het busstation voor hun deur overbodig omdat er nauwelijks passagiers in- en uitstappen maar de bussen wel lawaai- en trillingsoverlast veroorzaken. Hun voorstel weg met dit busstation, het busstation bij NS Almelo Centraal is dichtbij. Voor de vrijgekomen grond kan dan het parkje voor de Kloosterhofflat worden uitgebreid.
Het is dus afwachten of de gemeenteraad überhaupt een van de vele voorstellen de moeite waard vindt om verder te ontwikkelen. Komt tijd, komt raad! (Of niet?)
 


Powerpoint-presentatie hoogspanningskabels ondergronds
Het traject Hengelo - Almelo De Mosterdpot
Brief minister Kamp aan Tweede Kamer ondergrondse verkabeling (zie ook pag. 2)

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina