Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
09-10-2018  

Revitalisering Dollegoor naar volgende fase

Van de Bosch Beton en KroonOil kunnen groeien

Start van de revitalisering op 31 oktober 2008.
Archieffoto AlmeloNieuws.nl
 

ALMELO – Eind oktober 2008 werd het startsein gegeven voor de revitalisering van het havengebied Dollegoor en Slachthuiskade. Toenmalig wethouder Reinier van Broekhoven, toenmalig gedeputeerde van Overijssel Carry Abbenhues, afgevaardigde Frits Wijsma namens het Ministerie van Economische Zaken en Ewald Huzink als voorzitter van de ondernemersvereniging Havengebied Almelo gaven toen gezamenlijk het startsein door het bouwbord te onthullen.
Sindsdien werd braakliggend terrein op het Dollegoor opgeschoond, werden bomen gerooid om de havens en bedrijven beter zichtbaar te maken, werd het aanzien van de gebouwen van hightech reus PANalytical aanmerkelijk verbeterd, bouwde KroonOil een fraai nieuw kantoorgebouw maar zit het net zoals buur Van de Bosch Beton wel klem op het havenhoofd tussen de eerste en tweede insteekhaven. Verdere expansie is  gewenst maar onmogelijk wegens gebrek aan vrije vierkante meters waar zo’n hectare benodigd is. 
In januari 2008 riep Huzink als voorzitter van de ondernemersvereniging Havengebied Almelo in Tubantia nog om een subsidieregeling om een aantal bedrijven over de streep te trekken om te investeren in het aanzien van hun bedrijfslocaties. Ook zei  hij toen dat een bedrijf als All Inn Containers (opslag en handel in ‘roestige’ tweedehands containers - red.) feitelijk niet meer past als naaste buur van PANalytical dat anno 2018 'schreeuwt om technische toppers'. Wat Huzink, zelf directeur van Riwald Recycling aan de Buitenhaven, daarmee bedoelde laat zich raden. Schep ruimte om de groeiers en vernieuwers te laten groeien. Het was in feite een oproep aan de gemeente om meer regie te voeren, want al sinds 2002 werd gepraat om de gewenste revitalisering body te geven. Nog datzelfde jaar in 2008 toen Huzink zijn oproep deed, werd Huzink op zijn wenken bediend met een revitaliseringsbijdrage van 1,5 miljoen euro van het Ministerie van Economische Zaken aan de gemeente Almelo.

Een oplossing voor KroonOil en Van de Bosch Beton was al in de beginjaren van overleg aangestipt door deels demping van de tweede insteekhaven voor te stellen. Al jaren was het scheepvaartverkeer hier nihil buiten het stijgend aantal schippers om die Van de Bosch Beton aandoen. De crisis zette herontwikkeling op een laag pitje maar nu wordt vol gas gegeven. Vanavond besloot de gemeenteraad van Almelo dat de tweede insteekhaven volgens plan deels gedempt mag worden. Dit ondanks dat All-in Containers via advocaat Kötter met klem liet weten juist de havenkom open te willen houden voor toekomstige aan- en afvoer van containers via de binnenvaart.

All-in Containers vestigde zich in 2007 op deze locatie maar vroeg formeel nooit een plek aan de kade aan voor het laden en lossen van containers. 'Slechts één keer in al die jaren liet ‘All-in’ containers per schip aanvoeren en dat nog illegaal ook', zo verkondigde wethouder Jan Martin van Rees (LAS) tijdens het debat in de raadszaal. Van Rees vond die eenmalige aanvoer in ruim 10 jaar te weinig body hebben om All-in Containers tegemoet te komen in hun bezwaar. In de zienswijze haalde All-in fel uit dat zij ambtelijk op het verkeerde been waren gezet. Van Rees kon echter weinig met die aantijging omdat het bedrijf nooit schriftelijke om een erfpachtregeling voor een laad- en losplek had verzocht. In deze verwees de wethouder ook naar de openbare kade in de naastgelegen derde insteekhaven waar All-in wel kan laden en lossen, mocht zij daartoe ooit over willen gaan.

Met ruime meerderheid gaf de gemeenteraad ‘groen licht’ voor de voorgenomen gedeeltelijke demping van de middelste insteekhaven op het Dollegoor, daarmee ruimte biedend voor expansie van KroonOil en Van de Bosch Beton. 

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina