Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
21-04-2008  

Stopzetten plan Poppodium kost meerdere tonnen

Bron: Almeloos Weekblad
 

ALMELO - Al tijdens de behandeling van de begroting eind vorig jaar werd door wethouder Kuiper 'de stekker' uit het bouwplan voor een Poppodium getrokken, omdat de raad bleef vasthouden aan een maximum van 8,3 miljoen euro. Nu blijkt dat de gemeente Almelo daar 2,5 ton voor op tafel moet leggen om bouwbedrijf Hegeman en architect Ben van Berkel - UN studio's - schadeloos te stellen. De nog gereserveerd staande bedragen van 309.000 euro structureel en 330.000 euro incidenteel vloeien terug naar de Algemene Middelen. Het college van B&W wil die gelden overigens in de Voorjaarsnota weer bestemmen voor ontwikkeling van alternatieven voor jongerencultuur en het geven van subsidies bij activiteiten door derden zoals het HobNob-festival. Ook wordt verwacht, dat de provincie de verleende subsidie van 453.000 euro voor aankoop van de grond waarschijnlijk zal terug eisen. Al met al een flinke aderlating van de gemeentekas.

Lees verder

Archief
Terug naar vorige pagina