Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
29-12-2016  

Gemeente verlengt overeenkomst met Accres


Het vroegere 't Veurbrook gaat na de vernieuwbouw als De Driehoek door het leven.
 

ALMELO – Onder druk van dreigend ontslag voor medewerkers van de gemeentelijke Apeldoornse exploitatiemaatschappij Accres Almelo BV, heeft het college van B&W van de gemeente Almelo de exploitatieovereenkomst voor zes Almelose wijkcentra met een jaar verlengd, zo werd in de 'wandelgangen' vernomen. Formeel werd de aflopende overeenkomst eerder opgezegd, omdat de gemeente van meerdere wijkcentra af wil. Om te voorkomen dat de medewerkers weer in de 'kaartenbak' van de gemeentelijke sociale dienst belanden, werd alsnog de overeenkomst voor bepaalde tijd verlengd.

Weerstand van huurders/gebruikers voorkwam de plannen rond de wijkcentra waardoor de gemeenteraad verantwoordelijk wethouder Irene ten Seldam (CDA) terugfloot in haar al te voortvarende aanpak. Zij moet het gebruik van de wijkcentra beter in kaart brengen.

De verlenging van de overeenkomst met Accres heeft ook financiële gevolgen. Het bedrijf van de gemeente Apeldoon ontvangt van de gemeente Almelo jaarlijks 1,6 miljoen euro exploitatiesubsidie voor de zes Almelose wijkcentra die het in beheer heeft. (volgens cijfers uit de gemeentelijke begroting)
Dat staat in schril contrast met bijvoorbeeld de vroegere exploitatie van ’t Veurbrook dat 40 jaar op vrijwilligers draaide en jaarlijks 25.000 euro exploitatiesubsidie ontving en het gebouw ‘om niet’ in gebruik had.

Archief
Terug naar vorige pagina