Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
14-10-2008  

'Cryptische brief' Cogas zorgde voor verwarring

 

ALMELO - Maandagavond keek de programmaraad KTMO terug naar een rumoerig 2008; Het jaar waarin zij veel kritiek kreeg te verwerken van Cogas Kabel en Almelose bezwaarmakers. De vergadering werd aangegrepen om de werkwijze te evalueren en eventueel bij te stellen.

Tot 18 april 2008 heeft de programmaraad altijd een advies uitgebracht over het volledige pakket (30 tv- en 36 radiozenders), maar had zich na de bewuste brief van Cogas Kabel beperkt tot een advies van slechts 15 tv- en 15 radio-zenders. De vraag rees dan ook in hoeverre de speelruimte er was om nog 'vernieuwing' in het pakket aan te brengen.

Het antwoord van de zijde van Cogas Kabel was enigzins verrassend; men sprak van 'mis-intepretatie' van haar brief door enkele leden van de programmaraad. Cogas Kabel heeft getracht de programmaraad een spiegel voor te houden, om gemaakte keuzes voor zenders te bekritiseren. Stemronden zouden niet volgens de regels gehouden zijn. Daarmee heeft Cogas Kabel de programmaraad geen bevoegdheden afgepakt, maar heeft getracht haar conform de mediawet te laten functioneren.
Om deze situatie in de toekomst te voorkomen zijn er door de programmaraad zelf richtlijnen vastgesteld die bij de nieuwe adviesronde zullen worden gehanteerd.

Tijdens deze vergadering werd het jaarverslag 2007 van de Cogas Kabel ook behandeld. De concurrentie-positie blijft goed, en overnames/samenwerking door anderen wordt uitgesloten. "Avances in die richting worden standaard afgewezen omdat we in onszelf geloven. Komt tijd, komt raad", aldus Dhr van der Werff van Cogas Kabel.

Ondanks dat de onderneming genoeg winst maakt, worden de abonnementsprijzen per 1 januari 2009 verhoogd met het inflatiepercentage. Extra zuur voor het programmaraadlid: "Vraag je om het omlaag brengen, krijg je het omgekeerde terug".

Archief
Terug naar vorige pagina