Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
22-06-2016  

Plan Natuurhus in Hagenpark aan zijden draadje

 

ALMELO – Jaren werd er enthousiast gewerkt aan het realiseren van een Natuurhus in het Hagenpark in de binnenstad voor alle natuur- en milieuorganisaties in Almelo. Herhaaldelijk werden plannen bijgesteld om financiële reden maar ook het finale-ontwerp dreigt te sneuvelen nu de gemeente Almelo geen geld kan of wil vrijmaken. Het laatste plan voor een Natuurhus is begroot op een investering van 1,1 miljoen euro. Echter de plannenmakers komen nog een kwart (280.000) tekort. De gemeente Almelo werd derhalve gevraagd om een subsidie van 180.000 euro. De domper kwam deze week uit het stadhuis. Wethouder Javier Cornelissen (SP) meldde dat de gemeente daarvoor geen geld heeft. Dit tot treurnis van Ted de Jong, de voorzitter van de ‘bouwcommissie’ namens alle organisaties verenigd in de stichting Natuurhus Almelo.  Officieel is het standpunt van wethouder Cornelissen nog niet, maar hij verkondigde wel, dat binnenkort zijn voornemen om de aanvraag af te wijzen behandelt zal worden in de vergadering van het college van B&W. Met dat voornemen dreigt realisatie van een Natuurhus een utopie te worden, mede ook omdat er sleet zit in de werkgroep vanwege de trage en stroperige gemeentelijke behandeling van de aanvraag. Vijf jaar werd aan het plan gewerkt en geschaafd en nu dreigt dus het einde, tenzij de gemeenteraad wethouder Cornelissen opdraagt om het financiële huishoudboekje van de gemeente nog eens door te spitten of werkelijk alle potjes leeg zijn. Temeer daar milieu en natuureducatie een verantwoordelijkheid is van de gemeentelijke overheid. Door de uitvoering bij zes uitvoerende vrijwilligersorganisaties neer te leggen, heeft de gemeente Almelo al jaren bezuinigd op haar feitelijke wettelijke educatieve taak. De uitvoerende organisaties willen hun uitvoerende taken beter vorm geven in het te realiseren Natuurhus, omdat de oude woning aan de Deldensestraat daar feitelijk niet op berekend is. Raadslid Jan Hammink (LAS) ziet de gemeentelijke educatieve plicht in ieder geval wel en roept het college van B&W op om alles in het werk te stellen om de realisatie van het Natuurhus doorgang te kunnen laten vinden, temeer daar in het plan ook een ‘upgrading’ zit voor het troosteloos uitziende Hagenpark.
Meer info: www.natuurhusalmelo.nl

Archief
Terug naar vorige pagina