Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
17-06-2016  

Ook de Kloosterhofflat moet leeg voor renovatie

 

ALMELO – Nog 21 appartementen in de Kloosterhofflat zijn bewoond en de andere 67 zijn inmiddels verlaten voor deels sloop en renovatie voor de westelijke vleugel. Het te renoveren deel wordt helemaal gestript zodat er 35 nieuwe appartementen kunnen worden gerealiseerd. Eind 2017 moet dat allemaal gerealiseerd zijn, volgens woningstichting Beter Wonen.
De bewoners van de Kloosterhof vinden bij Beter Wonen elders tijdelijk onderdak zoals de Castelloflat en de wooncomplexen Oxford en Manchester aan de Grotestraat/Holtjesstraat. Al met al realiseert Beter Wonen in het centrum van de stad 104 appartementen die allemaal vallen onder de sociale verhuur.
In het voormalige V&D-complex ontstaan 30 appartementen dat de naam krijgt ‘Het Warenhuis. Op de plek van Scheer & Foppen aan de markt worden eind 2017 en uitlopende naar 2018 39 appartementen gerealiseerd waarmee het aantal in de binnenstad op 104 komt. Daarnaast is Beter Wonen volop bezig om 34 appartementen te realiseren in de vroegere Rietmavo aan de Violierstraat en dat blijkt ook een gewilde plek te zijn voor mensen die noodzakelijkerwijze moeten verkassen uit de Kloosterhofflat.

Archief
Terug naar vorige pagina