Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
15-06-2016  

Raad 'slaapt' bij sloop oude panden


Het witte pand Halbertsma gaat plaatsmaken voor een terras naast het Bolletje Bakkerij Museum.
 

ALMELO – Recente publicaties over de sloop van het pand Halbertsma aan de Grotestraat Zuid en de op handen zijnde sloop van het geboortehuis van de kunstschilder A.M. Gorter aan de Bornsestraat deden de vijf raadsleden van D66, ChristenUnie en GroenLinks even opschrikken.
De villa Gorter staat al vele jaren leeg. Voordien was het in gebruik als uitvaartcentrum en verzorgingstehuis. Vooral het laatste gebruik als uitvaartcentrum was een belemmering om het pand te verkopen en te behouden, waardoor het langzaam in verval is gekomen. De huidige koper wil er een nieuwe villa bouwen.
Recenter was het bericht over de ophanden zijnde sloop van het pand Halbertsma aan de Grotestraat 184. Ooit een winkeltje met fop- en feestattributen en verhuur van toneelkleding. De weduwe Halbertsma woonde er tot haar dood in het pandje dat al decennia in eigendom is van de familie Ter Beek, de grondleggers van Bolletje. Zij bestieren, na de verkoop van de fabriek, nog het naastgelegen Bolletje Bakkerij Museum en willen het bouwvallige onderkomen slopen om er een terras aan te leggen naast de lunchroom van het bakkerijmuseum. Dit tot schrik van de vijf raadsleden die als mosterd na de maaltijd nog een pleidooi begonnen om het pand te behouden. Kennelijk de stukken niet goed gelezen want de sloopvergunning was al lang verleend en het pand staat ook niet op de gemeentelijke monumentenlijst. Alleen het gaslek van maandag jl. zet de sloop nu nog even op termijn.

Archief
Terug naar vorige pagina