Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
08-10-2008  

Breed onderzoek vergunningverlening Almelo

 

ALMELO - De gemeenteraad van Almelo neemt het zogenoemde 'Feitenrelaas' betreffende de vergunningenstrijd voor restaurant De Rechter voor kennisgeving aan. Onlangs bepaalde de Rechtbank dat dit 'Feitenrelaas' onderdeel wordt van het strafdossier van verdachte O. die eerder deze zomer wethouder Kuiper en vier ambtenaren gijzelde. Ook bepaalde de Rechtbank dat het Openbaar Ministerie een proces-verbaal diende op te stellen over alle contacten die het O.M. heeft gehad met de gemeente over deze gijzelingszaak en het 'Feitenrelaas'. Burgemeester Knip drong juist aan op een behandeling van het 'Feitenrelaas' door de gemeenteraad. Dat standpunt werd in een besloten vergadering door de fractievoorzitters en het presidium van de gemeenteraad besproken. 

Nu laat de gemeenteraad weten een breed  onderzoek te willen, hoe de gemeente het totale proces van aanvraag- en vergunningverlening in de praktijk brengt en niet op basis van één incident. Het formuleren van een onderzoeksopdracht wil de gemeenteraad voortvarend aanpakken om zo inhoud te geven aan kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad, zo laat voorzitter Henk Stapper (PvdA) namens het raadspresidium in een persbericht weten.

Bij een gedegen onderzoek kan het dan niet anders, dat ook de gang van zaken in de affaire rondom de vergunningenstrijd van Restaurant De Rechter tegen het licht gehouden dient te worden.

Een van de ergernissen in het vergunningensysteem, de gebruikersvergunning, komt per 1 november a.s. te vervallen. Zie artikel onder Twents Nieuws. 

Archief
Terug naar vorige pagina