Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
07-11-2015  

Reclamebelasting met succes aangevochten

 

ALMELO – De gemeente Almelo heeft een groot probleem met de heffing van reclamebelasting in het centrum van Almelo. Een zestal ondernemers in de Grotestraat Zuid heeft bij de bestuursrechter van de Rechtbank Overijssel met succes geageerd tegen de heffing van 463,92 euro.
Met hen is de bestuursrechter van mening dat zij geen baat hebben bij de heffing die, na aftrek van de perceptiekosten, wordt doorgesluisd naar het ondernemersfonds van de stichting Centrum Almelo Aktief (CAA). De stichting moet met die gelden het centrum promoten middels feestverlichting en activiteiten op straat. Dat doet men echter binnen een beperkt gebied van het gehele heffingsgebied.

Juridisch adviesbureau JEEJAR had vorig jaar al succes toen een horecaonderneemster aan het Kerkplein de heffingen 2012/2013 aanvocht. De gemeente draaide net zoals nu, op voor de proceskosten maar deed in feite verder niets en legde het jaar er op, ondanks de uitspraak waarin het in het ongelijk werd gesteld, opnieuw de heffing op. Ook de horecaonderneemster vocht de nieuwe heffing aan maar kreeg nu geen gelijk van de bestuursrechter. De namens de gemeente aanwezige ambtenaar van het samenwerkingsverband Gemeentelijk Belastingkantoor Twente betoogde namelijk dat op het Kerkplein in het betreffende heffingsjaar Halloween werd gevierd en een ook een Straatfestival had plaatsgevonden. De horecaonderneemster maakt nu opnieuw de gang naar de belastingrechter in Arnhem omdat Halloween een kinderactiviteit is waar zij als vergunninghouder geen baat bij heeft en het Straatfestival buiten de openingsuren valt waarvoor haar café een vergunning heeft. De kans op hernieuwd succes bij de belastingrechter is dus aanwezig.

Uit de vonnissen blijkt verder overduidelijk dat de gemeente wel een reclamebelasting mag heffen, maar wanneer dat binnen een bepaald gebied in het centrum wordt beperkt, er ook baat moet zijn voor de aldaar gevestigde ondernemers. Dat kan alleen overeind blijven indien de promotionele activiteiten op straat niet nog eens worden beperkt op een kleiner gebied binnen het grotere heffingsgebied.

Archief
Terug naar vorige pagina