Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
08-10-2008  

Vragenuurtje Raadsvergadering 7 oktober

 

PvdA vragen over de Schuldhulpverlening:  Minister Bos en staatssecretaris Aboutaleb willen wettelijke eisen stellen aan de schuldhulpverlening die gemeenten uitvoeren om de toegankelijkheid en de effectiviteit te vergroten.  Er is landelijk onderzoek gedaan naar effectiviteit van de schuldhulpverlening.  In dit onderzoek staan het voorkomen van problematische schulden en de arbeids- participatie voorop. Om deze reden heeft het kabinet zich een forse ambitie opgesteld op het terrein van armoedebestrijding en schulden en 300 mlj. uitgetrokken.  Zowel uit het voornoemde onderzoek als uit een recent onderzoek van de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) blijkt dat gemeenten onvoldoende de regierol pakken en mede daardoor geen sluitend pakket van dienstverlening bieden. De bewindslieden zien binnen de bestaande mogelijkheden voldoende ruimte voor gemeenten om met een meer krachtige aanpak meer mensen te helpen. De PvdA wilde hierover de mening van de wethouder horen over dit rapport en de reactie/brief van Minister Bos en staatsecretaris Aboutaleb.  Er werd de wethouder gevraagd of zij van plan is de aanbevelingen uit dit rapport over te nemen en de raad te rapporteren over de aanpak die ze daarvoor kiest.  VVD wil verbetering van Park en Ride NS:  De VVD vroeg aan wethouder Sjoers hoe lang het duurt voordat er een totaal plan wordt gepresenteerd van Park en Ride NS parkeerterrein. De VVD zou veel klachten krijgen van burgers/gebruikers maar ook van ambtenaren in de Javatoren die hier hun auto parkeren.  Zoals bekent ontstaan dagelijks veel irritaties bij het parkeren.  De VVD wilde van de wethouder precies weten wanneer er verandering komt in de toestand waarin het parkeerterrein verkeerd.  Wethouder Sjoers zegde toe op zeer korte termijn met een oplossing te komen. Dit zal in samenspraak met Prorail gebeuren. Gesprekken hierover zijn gaande.  Gemeente Almelo vereffend schulden met verhuispremie:   Ex-bewoners van De Pooksbelten die door de rechter bepaalde premie van 3000 euro niet of niet geheel ontvingen, was het gevolg van nog openstaande rekeningen bij de gemeente.  Wethouder Kuiper beantwoorde gisteravond vragen van de SP over de ontruiming. SP'er  M. Heitink Is van mening dat de gemeente bij de ontruiming onrechtmatig heeft gehandeld. Wethouder Kuiper bestreed de stelling van de SP.  Drie ex- bewoners van de Pooksbelten hebben intussen aangifte gedaan tegen de gemeente Almelo, die volgens hun onrechtmatig was. Vorige week donderdag verlieten de laatste bewoners vrijwillig de Pooksbelten, voordat de deurwaarder ter plaatse was.  De SP is woedend omdat er nog een hoger beroep gaande was. Waarschijnlijk gaat de tweede Kamerfractie van de SP er vragen over stellen in de Tweede Kamer.  Kredietcrisis wordt ook in Almelo merkbaar:  Anthon Sjoers, "Geen paniek, wel zorgen." .Ook in Almelo is men bezorgd over de gevolgen van de kredietcrisis.  Voor Almelo kan de kredietcrisis ook grote gevolgen hebben. De bouwprojecten die op stapel staan in het kader van het Masterplan komen door deze kredietcrisis onder druk te staan.  Sjoers maakt zich hier nog geen al te grote zorgen over maar verwacht wel dat de nadelige gevolgen van de kredietcrisis te zien zullen zijn.  Er zijn al contracten gesloten met investeerder Syntrus Achmea over de binnenstadplannen.  Voor de Raboprojecten, Waterrijk en een nieuwe wijk als Almelo NoordOost zijn er nog geen contracten afgesloten.


Audio: Vraag PvdA en GL: Talentenfabriek
Audio: Vraag PvdA: Kreditcrisis
Audio: Vraag VVD: Parkeerplaats bij station
Audio: Vraag SP: Pooksbelten
Audio: Vraag SP: Wijkcentrum binnenstad
Audio: Vraag CDA: Bouw Fortezza

Archief
Terug naar vorige pagina