Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
09-10-2015  

Nieuwe directeur voor wijkcentrabeheer Accres

 

APELDOORN/ALMELO - Per 1 december 2015 begint Piet-Hein Kolff als directeur van Accres. Piet-Hein Kolff volgt daarmee Hans Verbeek op, die in februari 2015 zijn functie onverwachts moest neerleggen.

De ruime ervaring in zowel het bedrijfsleven als bij de overheid heeft ervoor gezorgd dat Piet-Hein Kolff uitstekend past in de rol van algemeen directeur van Accres. Kolff is thans werkzaam als algemeen directeur van NV Port of Den Helder. Daarvoor was hij in directiefuncties werkzaam bij AQUON (Laboratoria voor Hoogheemraadschappen) en het internationaal georiënteerde aannemersbedrijf Mostert + de Winter Groep Sliedrecht (nu BAM). Kolff heeft ook diverse leidinggevende functies bij de lokale overheid vervuld.
De Raad van Commissarissen van Accres heeft na het vertrek van Hans Verbeek de procedure opgestart voor het werven van een nieuwe directeur. De Voorzitter van de Raad van Commissarissen Hannet de Vries – in ’t Veld geeft aan:
“We zijn zeer tevreden over de benoeming van Piet-Hein Kolff. Hij heeft diverse bedrijven geleid en uitgebouwd. Ook is hij gewend om samen met anderen veranderingen door te voeren in een complexe omgeving. De ervaring die hij meeneemt uit het bedrijfsleven en uit de functies bij de overheid komt hem bij Accres goed van pas”.

Piet-Hein Kolff ziet er naar uit om aan de slag te gaan als nieuwe directeur van Accres.
“Accres is een interessant bedrijf met groeiambities. Het heeft inwoners veel te bieden op het gebied van ontspanning (ontmoeting en recreatie) en inspanning (sport en educatie). Accres opereert op het snijvlak van publiek en privaat. Dit sluit goed aan bij mijn werkervaring en bij mijn interesse. We staan de komende jaren voor een uitdagende opdracht, waar ik vanuit mij rol als directeur graag mijn bijdrage aan wil leveren.”, aldus Kolff.

Piet-Hein Kolff legt zijn functie van directeur van het verzelfstandigde havenbedrijf Port of Den Helder na een periode van iets meer dan twee jaar neer. Over zijn vertrek zegt hij zelf dat zijn missie om het havenbedrijf commercieel en succesvol internationaal te positioneren is volbracht. Maar in werkelijkheid is van de vele plannen die de afgelopen jaren zijn gelanceerd nog weinig of niets terechtgekomen, schrijft vakblad Schuttevaer.

Accres
Accres is een dienstverlenende onderneming van de gemeente Apeldoorn die gebouwen en voorzieningen met een maatschappelijke functie exploiteert en / of beheert. Het gaat daarbij om meer dan tachtig voorzieningen in Apeldoorn en Almelo op het gebied van sport, educatie, ontspanning en recreatie. 

De sportaccommodaties Matenpark en Mheenpark, Aquacentrum Malkander, het Boschbad, Kinderparadijs Malkenschoten en de wijkcentra in Apeldoorn zijn hier voorbeelden van. Ook een zestal wijkcentra in Almelo vallen onder het beheer van Accres.

Archief
Terug naar vorige pagina