Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
08-10-2015  

Minder inbraken mede door buurtapp


Sinistere figuren werden de wijk ingestuurd voor een avondje praktijk.
Deze zag het bordje 'andere deur gebruiken' over het hoofd.
 

ALMELO – In de afgelopen jaren werd veel geroepen over meer blauw op straat en zelfs ontstonden er weer burgerwachten die ’s avonds door de wijken patrouilleerden. De voormalige wijkwethouder Mieke Kuik juichte een dergelijke burgerwacht op De Riet destijds toe maar de burgerwacht oude stijl is achterhaald door whatsapp-groepen die elkaar waarschuwen via de smartfoon wanneer onraad wordt gesignaleerd.

De eerste signaleringswhatsapp-groep in Almelo ontstond in 2013 in de Vinex-wijk ’t Nijrees. Nu is het aantal deelnemers zo’n 260 die in verschillende groepen zijn ingedeeld. Het aantal inbraken daalde, maar dat deed het in heel Almelo, ook in de wijken waar nog geen groepsapp actief is.
Toch omarmd de politie de signalering via de groepsapp, overtuigd dat daardoor de pakkans kan worden vergroot. De burger dus als ogen en oren voor de politie die er, ondanks of desondanks door de vorming van éen nationaal politiekorps, feitelijk niet in slaagt om het door voormalig minister Ivo Opstelten beloofde meer blauw op straat te realiseren. Een belofte waarbij op voorhand al vraagtekens gezet konden worden gelet op de bezuinigingen bij het ministerie van veiligheid.

In de week van de veiligheid werd daarom vanavond in het AOC aan de Bornerbroeksestraat een informatieavond gehouden om de vorming van de buurtwhatsapp te promoten. Ook werd er geoefend met sinistere figuren in de wijk Nijrees en surveillancewagens met blauw zwaailicht die reageerden op de verzonden apps.

Burgers die in hun eigen wijk ook een  BuurtWhatsApp willen starten, kunnen zich informeren via  www.buurtwachtnijrees.nl.
De burgerwacht nieuwe stijl werkt volgens de SAAR-methode S = Signaleer, A = Alarmeer 112, A = App om uw waarneming bekend te maken aan anderen (alleen actuele meldingen), R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon om verdachte situaties te verstoren (zonder risico’s te nemen). Voor deelname wordt wel een minimumleeftijd van 18 jaar aangehouden.

Archief
Terug naar vorige pagina