Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
04-10-2008  

Speciale aanpak taalachterstand peuters

 

ALMELO - De gemeente Almelo maakt speciaal beleid voor de aanpak van taalachterstand bij peuters. Gebleken is dat zowel bij allochtone als autochtone peuters nogal eens taalachterstand voorkomt die de kinderen teveel remt in hun ontwikkeling. Het programma kent twee sporen. De kwaliteit van personeel in de peuterzalen moet omhoog maar ook het aantal kinderen dat gebruik maakt van de voorschoolse educatie. Dat laatste heeft vaak te maken met sociale omstandigheden van de ouders. Daarom wordt het deelnemen aan de voorschoolse educatie gratis voor gezinnen met kinderen die tot 21.000 euro bruto per jaar verdienen. Voor ouders met een hoger inkomen wordt alleen het derde en vierde dagdeel gratis en krijgt men voor het eerste en tweede dagdeel een inkomensafhankelijk vergoeding. Ook wil de gemeente voorschoolse educatie aanbieden in kinderdagverblijven. Voor het programma tot 2012 ontvangt de gemeente van het rijk 1,8 miljoen euro.

Archief
Terug naar vorige pagina