Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
24-04-2015  

Lintjesregen in nieuwe Huis van de Stad

 

Ridder in de Orde van Oranje Nassau: de heer ing. P.D. Visser (62)
Decorandus is programmamanager bij de Ziekenhuis Groep Twente (ZGT). Sinds 1991 is decorandus actief als voorzitter cq bestuurslid van de kring oost van de Nederlandse vereniging voor technisch facilitair management in de gezondheidszorg (NVTG). Sinds 2004 is hij tevens penningmeester van het landelijk bestuur van NVTG en kascommissielid van de overkoepelende International Federation of Hospital Engineering. De IFHE omvat 40 aangesloten landen.
Sinds 2001 is decorandus eveneens bestuurlijk actief in meerdere functies voor de Protestantse Gemeente Almelo.

Ridder in de Orde van Oranje Nassau: de heer Drs. M.J. Westenberg (68)
Decorandus was voorheen huisarts te Almelo. Van 1979 tot 1987 was hij roeicommissaris bij de Almelose Watersport Vereniging. In 1987 was hij oprichter en eerste voorzitter van roeivereniging Amycus, een functie die hij beëindigde in 2001. Sinds 2002 is hij bestuurslid van de stichting Hofkeshuis en van 2003 tot 2014 was decorandus voorzitter van de Stichting Stadsherstel Almelo
(De heer Westenberg ontvangt zijn onderscheiding op een later tijdstip)

Lid in de Orde van Oranje Nassau: mevrouw A.J.M. Lomam-Blom (64)
Decoranda werkt als kleuterjuf bij de St. Stephanusschool in Bornerbroek. Wekelijks zet zij zich extra in om contacten tussen kinderen van de basisschool en ouderen in de Theresiahof te bevorderen. Gedurende 30 jaar zette zij zich in voor de scoutinggroep Gemma en wijkcentrum en parochie St. Egbertus. Meer dan 25 kaar was zij initiator en organisator van de intocht van Sinterklaas in Bornerbroek en al even lang zet zij zich in voor de medemens in Bornerbroek als begeleider/chauffeur naar bijvoorbeeld het ziekenhuis. Ook is zij actief voor de jaarlijkse levende kerststal en de jaarlijkse kinderspelen in Bornerbroek en is zij actief lid van het koor ‘Volle Wille’.

Lid in de Orde van Oranje Nassau: de heer J. Nijmeijer (71)
Decorandus is sinds 1970 langdurig actief geweest in verschillende functies voor o.a. de Pniëlkerk en was lid van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Almelo en periodiek actief voor slachtofferhulp Nederland. Nu is decorandus voorzitter van het Interreligieus Platform Almelo, bestuurslid van Kliënten Raad Almelo en stichting de Boodschappenmand en voorzitter/coördinator van de Stichting Budget op Orde (Schuldhulpmaatjesproject).

Lid in de Orde van Oranje Nassau: de heer A.J.B. Oink (70)
Decorandus was vele jaren in dienst van woningstichting St. Joseph en is sinds 1996 tot heden actief in diverse functies voor de St. Georgiusbasiliek en de St. Jorisparochie. Sinds 1998 tot heden is hij penningmeester/ledenadministrateur van scouting John F. Kennedy Groep Almelo.

Lid in de Orde van Oranje Nassau: de heer G.J. Slot (71)
Decorandus was tot zijn pensionering werkzaam bij AkzoNobel Hengelo. Daarnaast is hij sinds 1978 actief voor o.a. de basisschool St. Stephanus en de parochiegemeenschap St. Stephanus in Bornerbroek. Sinds 2010 zet hij zich tevens in voor het Kulturhus Bornerbroek en is hij actief voor het dorpspark Bornerbroek.

Lid in de Orde van Oranje Nassau: de heer G.H. Sasbrink (74)
Decorandus was tot zijn pensionering werkzaam bij Van Heek Scholco en van 1965 tot 2000 lid van de ondernemingsraad. Sinds 1968 tot heden is hij tevens actief in diverse functies voor o.a. de Protestantse Gemeente Almelo en de Zondagsschoolvereniging en verzorgt hij weefdemonstraties voor museumboerderij Wendezoele te Ambt Delden, stadsmuseum ’t Wevershuisje Almelo en dagactiviteitencentrum De Schoolstraat Almelo.

Lid in de Orde van Oranje Nassau: mevrouw H. Sasbrink-Braker (72)
Van 1970 tot 2014 was decoranda diaken bij de Protestantse Gemeente Almelo. Sinds 1999 is zij tevens actief als vrijwilligster bij o.a. museumboerderij Wendezoele te Ambt Delden en sinds 2011 bij woonzorgcentrum Titus Brandsmahof te Almelo.

Lid in de Orde van Oranje Nassau: de heer R. van der Woude (71)
Decorandus was tot zijn pensionering werkzaam voor Cirex BV waar hij van 1982 tot 2005 lid was van de ondernemingsraad en nog actief is als lid van de Concern Bedrijfsleden Groep. Sinds 1994 is hij kaderlid van CNV Vakmensen. Als vrijwilliger/bestuurder is hij tevens nog actief bij de Protestantse Gemeente Almelo, de protestantse wijkgemeente Pniël en de Protestants Christelijke Ouderen Bond afdeling Almelo.

Lid in de Orde van Oranje Nassau: mevrouw F. Wessels-Zomer (56)
Decoranda is sinds 2000 werkzaam als operatie-assistent bij de Ziekenhuis Groep Twente. Daarnaast is zij maatschappelijk actief sinds 1988 bij o.a. de diaconie van de wijkgemeente Noach, collecteleider van het Epilepsiefonds en secretaris/wijkhoofdcoördinator KWF Kankerbestrijding afdeling Almelo. Sinds 1994 is zij tevens actief als vrijwilliger bij CVV Oranje Nassau waar zij van 2007 tot 2012 eveneens bestuurslid was.


 

Fotoreportage (4 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina