Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
10-02-2015  

Raad stelt besluit binnenstadsplan uit

 

ALMELO – Knullige late aanlevering van het nieuwe binnenstadsplan was dinsdagavond de aanleiding voor de gemeenteraad om het belangrijke plan voor de toekomst van Almelo uit te stellen. De contracten tussen de gemeente, projectontwikkelaar Urban Interest en Aws Beter Wonen werden dinsdagmorgen getekend en pas 3 uur voor aanvang van de raadsvergadering ter hand gesteld van de gemeenteraad. Te weinig tijd voor de gemeenteraad om het 60 pagina’s tellende document goed te kunnen bestuderen en te bespreken in de fracties stelden de VVD en LAS.
Wethouder Claudio Bruggink probeerde het nog wel door te stellen dat de contracten inhoudelijk niet anders zijn dan de raadsnotitie maar dat oordeel werd door de raad onder tafel geveegd vanwege de cruciale inhoud en de samenhang met de ontwikkeling van de Waterboulevard.
De raad buigt zich nu dinsdag 18 februari over het binnenstadsplan zodat er mogelijk uiterlijk op 1 maart de finale besluitvorming kan worden genomen. Die datum is cruciaal i.v.m. de ‘bevroren’ provinciale subsidie van 9,1 miljoen euro voor herontwikkeling van de binnenstad.
 

Archief
Terug naar vorige pagina