Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
03-09-2014  

Dolle Pret moet cursus stadsadvocaat betalen

 

ALMELO – Het college van B&W houdt onverkort vast aan de inning van de bijkomende kosten bovenop de al betaalde dwangsom van 50.000 euro, door kinderspelparadijs Dolle Pret. Het geschil gaat om een bedrag van 17.886,00 euro. In dat bedrag de somma van 2.785,00 euro voor studie en scholing van de ingehuurde stadsadvocaat. Het college heeft nu besloten over te gaan tot een openbare verkoop en alleen betaling kan dit nog voorkomen, heeft het college gisteren besloten.
De exploitatie van Dolle Pret kwam in de problemen door een bestemmingsplanwijziging zonder aankondiging aan exploitante Ter Avest. Ook de verhuurder van het pand werd niet geïnformeerd. Ter Avest had echter wel een exploitatievergunning in 2005, dus voor de bestemmingsplanwijziging in 2006. De gemeenteraad ‘repareerde’ achteraf de mogelijkheid tot exploitatie, maar bemoeide zich niet met de opgelegde dwangsom. De affaire is uitgegroeid tot een ‘vendetta’ van college en ambtelijke top tegen Ter Avest. Het college kan dat doen in formeel juridische zin omdat de dwangsom werd opgelegd in de periode dat het nieuwe bestemmingsplan rechtsgeldig was en de raad dit nog niet had ‘gerepareerd’. De rechter sprak toen nadrukkelijk uit, dat niets de gemeente in de weg stond om een ontheffing te verlenen. De gemeenteraad volgde uiteindelijk dat advies, maar had zwakke knieën t.a.v. de moreel verwerpelijke dwangsom.

< De nota uit 2005 voor de gebruikersvergunning van de bovenverdieping, een jaar voor de bestemmingsplanwijziging in 2006.

Afbeeldingsbron:
Juridisch Adviesbureau JEEJAR

Archief
Terug naar vorige pagina