Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
27-08-2014  

Wordt de Watertoren een woonhuis?

 

ALMELO – Het Almelose college van B&W wil meewerken aan het verzoek van eigenaar Timmerhuis Onroerend Goed B.V. om van de watertoren aan de Reggestraat één woonhuis te maken. Het rijksmonument staat al vele jaren leeg nadat het zijn functie verloor. Het betonnen bouwwerk uit 1926, naar een kopie van de inmiddels gesloopte watertoren in Velsen uit 1916, dreigt te verloederen.

Het ontwerp van architect G. Halbertsma en de ingenieur J. Buining heeft in de top een betonnen reservoir met een inhoud van 750 kubieke meter. Om het rijksmonument niet in verval te laten geraken, wil Timmerhuis Onroerend Goed B.V. in samenspraak met rijksmonumenten het karakteristieke gebouw van 38.1 meter hoog aanpassen en voor bewoning geschikt maken, dit onder voorbehoud dat ook de gemeenteraad akkoord gaat. Een architectonische ingreep is dan wel nodig. Zo moeten de vensteropeningen in de schacht van de toren worden aangepast. Voor het plan is wel een bestemmingsplanwijziging nodig.

Archief
Terug naar vorige pagina