Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
18-08-2014  

PVA: Drie gezinnen terroriseren de buurt

 

Volgens de lange lijst die De Olde opsomt lopen jeugdige leden van de drie gezinnen met messen rond, worden fietsbanden van andere kinderen lek gestoken, worden de kinderen in de buurt met stokken geslagen en worden woningen van andere gezinnen bekogeld.
De intimidatie en bedreiging is van dien aard dat kinderen van andere gezinnen niet meer in hun eigen buurt durven spelen en durven sommige bewoners amper nog hun huis uit.
De buurt heeft herhaaldelijk geklaagd bij de wijkagent en de woningbouwvereniging maar niets lijkt te helpen. Zo verwijst de wijkagent naar de woningbouwvereniging en de woningbouwvereniging naar de politie. Ondanks een waslijst aan klachten, gebeurt er echter niets.
De Olde wil nu dat de burgemeester het voortouw neemt om de last van intimidatie en bedreiging in te dammen. De Olde doet zelfs de suggestie om de probleemgezinnen ergens buitenaf in wooncontainers onder te brengen of mogelijk te korten op de bijstandsuitkering zolang zij overlast blijven veroorzaken.

Tunnelgroep
De gemeente Almelo trok onlangs ruim 88.000 euro uit om een groep jonge crimimelen die overlast veroorzaakten rond cafetaria De Tunnel (Kerkelanden) te begeleiden in studie en het vinden van werk om verdere criminele overlast in te dammen. Reden voor de VVD-fractie om zich te verbazen over de kosten van 59.000 euro die alleen het schrijven van het plan van aanpak al kostte.

Archief
Terug naar vorige pagina