Actueel uit Stad & Ambt


Zeven lintjes waarvan één posthuum in Almelo
Türker Atabek, al vanaf 1974 fungeert u als bruggenbouwer tussen de Almeloërs van Nederlandse afkomst en de toen steeds groter wordende groep Almeloërs van Turkse afkomst. Al die jaren stond u voor iedereen klaar als vertaler, als tolk en als helpende hand bij bezoeken aan de gemeente, het ziekenhuis en andere instanties en hielp u met ingewikkelde brieven en formulieren. Als mede oprichter en voorzitter van de Stichting Onderlinge Hulp Werk Almelo regelde u voor uw mede-Almeloërs zaken als belastingen, huurtoeslag, uitkering of scheidingspapieren. Dank zij u hebben velen in Almelo een nieuw leven kunnen opbouwen, u hielp bij het leren van de Nederlandse taal en bij het vinden van een baan. Heel veel mensen zijn u daar bijzonder dankbaar voor. U stond hen bij zoals een vader. U heeft zich bijzondere verdienstelijk gemaakt voor de integratie van allochtone mede-Almeloërs en heeft zich ervoor in gespannen dat zij volledig kunnen deelnemen aan de samenleving. U bent een echte intermediair, met een open en progressieve houding, die mensen begeleidt met diverse etnische achtergronden: Turken, Armeniërs, Alevieten, Soennieten, Syrisch-Orthodoxen, Marokkanen en migranten uit andere landen. Voor velen bent u de adviseur in mooie en moeilijke tijden. Een man die bijna alle problemen kan oplossen, zo wordt gezegd. U doet dat met hart en ziel. Tijd om ziek te worden, heeft u niet. Want mensen kunnen altijd en overal een beroep op u doen. Ook voor het schrijven van liefdesbrieven.
U gaf niet alleen Nederlandse les en werkte als tolk bij instanties, maar u heeft ook heel wat Nederlanders vertrouwd gemaakt met de beginselen van de Turkse taal. U was één van de eerste gemeenteraadsleden van Turkse afkomst in Nederland, en dat is iets om trots op te zijn.
Heel trots kunt u ook zijn op uw rol bij de bouw van de Yunus Emre moskee, de eerste moskee in Nederland die echt is gebouwd als moskee, gericht naar het graf van Mohammed in het zuidoosten en met een minaret. U was de spin in het web tijdens de voorbereidingen en tijdens de bouw, verrichtte bestuurswerkzaamheden en overlegde op de bouwplaats.
Türker Atabek, u bent een man die sociaal betrokken is, hulpvaardig en energiek. Gedurende meer dan 30 jaar heeft u zich ingespannen voor de samenleving en heeft u anderen gestimuleerd. Het doet mij genoegen u te kunnen mededelen dat het Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.Frits Berkhof, u bent een bekend gezicht in de Almelose ondernemerswereld. Jarenlang was u de drijvende kracht achter het Ondernemers Kollektief Almelo (OKA). Een spil tussen de raad van het grootwinkelbedrijf, de marktbond en de gemeente. U zette zich met hart en ziel in voor de belangenbehartiging van de centrumondernemers, waarbij het bijzonder prettig was met u samen te werken. Altijd was u bereid vragen te beantwoorden over lopende kwesties. U zette zich in voor projecten als de bestrijding van winkelcriminaliteit, scholing van winkelpersoneel, evenementen, parkeren en bereikbaarheid en vooral voor de herstructurering van de binnenstad. Geheel belangeloos heeft u jarenlang een belangrijke bijdrage geleverd aan het detailhandelsbeleid. Secuur, accuraat en een leuke collega om mee om te gaan. U was mede betrokken bij het realiseren van het verkeersvrije winkelgebied, van het luifelplan en – toen al- een alarmeringssysteem.
Geachte heer Berkhof, uw meest recente functie is die van secretaris van de vereniging De Sociëteit tot Nut en Vermaak, een functie die u al sinds 2002 vervult. U verzorgt de wekelijkse mail aan de leden, en dan bedoel ik echt 52 weken per jaar, en u zorgt ervoor dat leden zonder email de brief per post krijgen toegestuurd. Verder moet u dagelijks correspondentie voeren, verzoeken en aanmeldingen afhandelen en u bent onder meer verantwoordelijk voor de complete administratie van excursies en culturele avonden. Altijd bent u aanspreekbaar en behulpzaam en zorgt dat alles optimaal verloopt. De medeleden van de Vereniging De Sociëteit tot Nut en Vermaak hebben u leren kennen als een accurate, actieve en betrouwbare man die zijn werk met volle overtuiging uitvoert. U bent altijd opmerkzaam en attent. Geachte heer Frits Berkhof, gezien de vele bestuurlijke activiteiten die u belangeloos heeft ontplooit voor de samenleving heeft het Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.Bert ten Brink, van u kan worden gezegd dat u zich vrijwillig heeft ingezet voor de samenleving op wel heel uiteenlopende gebieden. Van jeugdtrainer bij voetbalvereniging Alphense Boys tot voorzitter van de Onderofficiersvereniging in het NAVO-hoofdkwartier in Mönchen-Gladbach. Van hoofd van de Diaconie van de Oecumenische Geloofsgemeenschap De Bleek tot de hoogst verantwoordelijke functie van Hoofdpiet tijdens de jaarlijkse Sint Nicolaasmusical. U bent een veelzijdig man. U zingt nog altijd in operettevereniging Servus, waarvan u ook jaren in het bestuur heeft gezeten. U was vooral goed op technisch gebied, met name het bouwen van de decors die steeds moesten worden ingepast op de verschillende podia. Het vergt veel tijd en kracht om dat alles op rolletjes te laten verlopen. U heeft aan die taak veel tijd en energie gestoken en de hand en spandiensten die u verrichtte zijn van groot nut voor de vereniging geweest en worden zeer gewaardeerd.
Geachte heer Ten Brink, de activiteiten die u verricht voor de Bleekkerk zijn echt te veel om op te noemen, maar ze bestaan vooral uit technische en organisatorische zaken, dingen die nu eenmaal gedaan moeten worden, en waar u uw hand niet voor om draait. U verricht ze met grote gedrevenheid en precisie. Eén van de activiteiten wil ik wel even noemen: de jaarlijkse boekenmarkt op Koningsdag, waarvan alle voorbereidingen primair in handen zijn van u en waarmee u met niet aflatende zorg mee bezig bent. Een echte Bezige Bij! En op de dag zelf is de kerkzaal net een bijenkorf, waar u de scepter zwaait.
Tijdens uw werkzame leven vervulde u een voortrekkersrol in de Onderofficiersvereniging bij de NAVO in Mönchen-Gladbach, die tot doel had de saamhorigheid van de gedetacheerde militairen en hun gezinnen te bevorderen. Een belangrijke doelstelling, omdat zich zo ver van huis en van familie soms best wel eens problemen voordeden. In uw rol als voorzitter ontpopte u zich als een uitstekend leider, die een positieve uitstraling had, een sociaal mens met een goede voorbeeldfunctie.
Voetbal was uw lust en uw leven. Als jeugdtrainer van de grote club Alphense Boys kon u uw hart ophalen. Acht jaar was u de spin in het web, sterk betrokken vanuit een positieve denkwijze. U legde de nadruk op normen en waarden. Niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten. In die tijd was u elke avond wel op pad, ook al omdat u lid was van de stafcommissie van de KNVB. U deed dit allemaal met verve vanuit uw maatschappelijke visie. Uw voorbeeldfunctie werd in hoge mate geprezen.
Tja, en dan de functie van Hoofd Piet in de Sint Nicolaasmusical van Servus, die elk jaar wordt opgevoerd voor personeelsverenigingen. Elk jaar weer vervult u in uw Zwarte Piet outfit die rol weer met verve en allure. Mede daardoor krijgen de optredens altijd veel respons en waardering.
U beschikt over een enorme hoeveelheid energie, bent zeer betrokken en actief en pakt alle klussen op. U bent een uitstekend voorbeeld als vrijwilliger, van essentieel belang voor de verenigingen, altijd enthousiast en origineel in het bedenken van plannen, goed gehumeurd en een prettige collega.
Beste Bert ten Brink, mensen zoals u zijn een onmisbare schakel en daarom ben ik blij u te mogen melden dat het Zijne Majesteit heeft behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.“Onbaatzuchtig, zichzelf wegcijferen, altijd voor iemand klaar staan en sociaal bewogen”. Dat zijn enkele steekwoorden waarmee u wordt getypeerd, geachte heer Henk Maathuis.
Vanaf 1983 al actief als vrijwilliger voor de St Jozefparochie, onder meer als voorzitter van het Liturgisch Beraad. Als zoon uit een katholieke familie was het voor u normaal om u aan te sluiten bij de kerk en daar actief te worden, nadat u naar Almelo was verhuisd. Het was ook niet meer dan normaal dat u al die tijd minstens één avond per week op pad was naar een vergadering. Nooit doet de parochie zonder succes een beroep op u. Als iemand een keer niet kan, dan valt u in. Of het nu gaat als lector, de kerktaxi of het onderhoud van de tuin. Als u ergens voor bent ingepland, en er komt een belangrijker afspraak tussendoor, dan gaat die meestal niet door. Want bij u is het: afspraak is afspraak.
Dat u altijd klaar staat voor anderen, blijkt ook uit uw werk in Geertes Hof, de kruidentuin in De Schelfhorst. Ooit werd u aangesproken door één van de vrijwilligers daar, omdat ze mensen tekort kwamen. Hoewel u niet verlegen zat om extra werk, zei u zonder meer ‘ja´. U doet dit nu al meer dan 8 jaar en zorgt er dus samen met andere vrijwilligers voor dat bewoners kunnen genieten van die mooie openbaar toegankelijke kruidentuin.
Voor goede doelen wordt het steeds moeilijker om collectanten te vinden. U kunt daar niet schuldig aan zijn, beste Henk, want u collecteert langs de deuren voor maar liefst vier goede doelen. En u bent daarin bijzonder vasthoudend. Zijn mensen de eerste avond niet thuis, dan gaat u de volgende dag nog een keer langs. En daarna indien nodig nóg een keer. Het gaat er immers om genoeg geld n te zamelen voor het goede doel.
Er wordt wel eens gezegd dat vrijwilligerswerk niet vrijblijvend is. Dat geldt zeker voor uw opvatting van vrijwilligerswerk. Uw mede parochianen kunnen altijd op u rekenen en u bent altijd bereid om te helpen. U wordt omschreven als een rustige, correcte man die het vrijwilligerswerk zeer serieus neemt en met grote inzet en betrokkenheid verricht. Iemand die op positieve wijze andere vrijwilligers weet te inspireren en met wie het heel prettig is om samen te werken.
Al deze activiteiten zijn al verdienstelijk genoeg, maar de reden waarom u echt een lintje wordt gegund, is uw inzet als mantelzorger voor uw zwager Bennie. Vanaf 2010 tot aan zijn overlijden heeft u 2 à 3 dagen per week geholpen in diens verzorging. Dat is voor Bennie en zijn vrouw een grote steun geweest. Ongeacht wat er moest worden gedaan, u hielp mee. Van het voeden van uw zwager Bennie, tot het aanpakken van telefoontjes of het bijhouden van de tuin.
Geachte heer Maathuis, u bent bereid geweest u vele jaren lang belangeloos in te zetten voor een organisatie én voor een individu. Dit geldt niet alleen de bestuursmatige kant, maar zeker ook het uitvoerende werk. Waarbij vaak ook sprake is van een stevige fysieke aanpak. Beste Henk, het doet mij genoegen u mee te delen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.Roelof Nijhof, al vanaf 1955 bent u actief als vrijwilliger. Eerst bij scoutinggroep De Tubanten, later onder meer als actief lid van het Almelo´s Mannenkoor, bestuurslid van de Bond voor Gepensioneerd Vervoerspersoneel, en tot op heden als vrijwilliger bij zowel TriviumMeulenbeltZorg als bij De Bleekkerk. Bij de Bleekkerk is de elektrische apparatuur uw ding en u heeft onder andere de bliksemafleider op de kerktoren uitgevoerd. Niet geheel onbelangrijk!
Uw medegemeenteleden hebben u leren kennen als een sympathieke man, heel plezierig in de omgang en zeer behulpzaam. Nooit wordt er vergeefs een beroep op u gedaan. En wat u doet, doet u met verve en accuraat. Bij de bouw van de kerktoren in 2010 heeft u niet alleen de bliksemafleiding aangelegd, maar ook de hele zolder voorzien van stroom en licht. Dat was geen sinecure! U doet trouwens niet alleen het werk van de elektricien, ook voor timmer- en schilderwerk draait u uw hand niet om. Niet alleen het binnenwerk, ook de buitenkant van de kerk is door u opgeknapt. Zo heeft u vele, vele uren met kennis en liefde aan dit Gemeentelijk Monument besteed. Je kunt stellen dat u meer dan uw steentje bijdraagt, en u heeft laten weten daar voorlopig ook nog niet mee te willen stoppen.
Waar u wel mee bent gestopt, op uw zeventigste, is het rijden op de rolstoelbus van Trivium Meulenbelt, wat u altijd tot ieder tevredenheid heeft gedaan. U was zeer verantwoordelijk, was zorgzaam en reed zorgvuldig. Tegenwoordig bent u druk met ander vrijwilligerswerk in het Meulenbelt met allerlei onderhoudswerk dat u bijzonder vakbekwaam uitvoert. U bent een rustige, correcte vrijwilliger waar iedereen goed mee kan samenwerken.
Beste Roelof, de Welpenwet luidde in vroeger dagen: ‘De welp volgt de oude wolf, de welp is moedig en houdt vol´. In tal van functies bent u erin geslaagd gestalte te geven aan die woorden. Bij de Tubanten bent u zelfs een paar jaar tegelijkertijd penningmeester, secretaris én voorzitter geweest. Daarbij regelde u ook nog de verhuur. En altijd was u even consciëntieus in de uit te voeren taken. Zonder dralen nam u verlof op om met de welpen op zomerkamp te gaan en toen er een erg jonge en onervaren ploeg kaderleden de kar moest trekken, was u er altijd om met uw grote werklust een handje te helpen en de anderen bij te staan met raad en daad. U wilde uw kennis delen en anderen daarvan laten leren. Dat leverde u de eretitel Papa Roel op!
Uw oud-collega´s bij de NS typeren u als een man die sociaal en maatschappelijk zeer betrokken was bij het wel een wee van uw oud-collega´s en bij de weduwen van overleden spoorwegmannen. Het bezoeken van zieken en bejaarden was een regelmatig weerkerende activiteit, net zoals het organiseren van uitstapjes. Uw zorg en aandacht gaan uit naar vele zaken die spelen in de Almelose samenleving en u vervult dienende taken op velerlei gebied. Niets is u te veel en u vraagt er nooit iets voor terug. Beste Roelof Nijhof, met veel plezier meld ik u dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.Als laatste vraag ik de heer Bennie Steffens naar voren te komen.
U bent vooral bekend uit de schaakwereld, maar ook de St. Jozefparochie heeft bijzondere herinneringen aan u, want u bent maar liefst zo´n 26 jaar actief geweest als koster in de st. Jozefkerk, werk dat u deed met veel inzet en nauwkeurigheid. U werd ervaren als een waardevolle vrijwilliger met een goede attitude die een bijzonder positieve bijdrage heeft geleverd. De St. Jozefparochie is een kei in het inzamelen van oud papier, zo´n 900.000 kilo per jaar, en ook bij die klus was u actief betrokken. De kleine groep vrijwilligers kon steeds rekenen op uw inzet, wat betekende: regelmatig op zaterdagmorgen in weer en wind zware fysieke arbeid verrichten. Dat hoort er nu eenmaal bij als je zoveel oud papier inzamelt.
De schaaksport vereist iets minder fysieke inspanning, maar wat u allemaal gedaan heeft voor het schaken in Almelo én in geheel Nederland wekt grote bewondering. U vervulde de verantwoordelijke rol van penningmeester op lokaal, provinciaal én landelijk niveau. Gezien uw financiële functie bij Cogas tijdens uw werkzame leven lag daar ook uw expertise. En die expertise heeft u in uw vrije tijd geheel belangeloos ingezet voor uw geliefde schaaksport. Op het kantoor van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond in Haarlem heeft u op energieke en accurate manier de financiën beheerd en toegezien op het personeelsbeleid. U vertegenwoordigde de bond bij veel gelegenheden en u deed dit op uiterst representatieve wijze. Uw collega´s hebben diverse jaren met veel genoegen met u samengewerkt en u was een bestuurslid met een groot verantwoordelijkheidsgevoel die veel heeft gedaan voor het Nederlandse schaken. Bij de Schaakvereniging Almelo SVA was u niet alleen een kundig en gedegen penningmeester maar vooral ook een heel prettige clubman. U probeerde zoveel mogelijk mee te spelen in de interne en de externe competitie. U was hierbij een prettige persoonlijkheid die zoveel mogelijk een goede band tussen de leden probeerde te scheppen. Geen gezeur over kleine dingen op de club. Altijd loyaal aan de beslissingen van het bestuur, en een enthousiast en vrolijk man. Enige tijd geleden heeft u zelfs zowel het penningmeesterschap als het voorzitterschap op zich genomen. Een krachttoer, maar bovenal getuigend van een fantastische mentaliteit. Met meer dan 100 procent zette u zich in voor club. Ook als leider van het eerste team, waarbij ook hoort het opvangen van gezeur en troost bieden bij nederlagen.
Heel veel energie heeft u ook gestoken in het werven van sponsorgeld voor het Open Nederlandse Kampioenschap schaken voor de jeugd. Na uw afscheid heeft u een positief saldo op de bank nagelaten, die het jonge bestuur in staat stelde om nieuwe plannen te maken. U zorgde ook voor sponsorgeld van Cogas om tweekampen mogelijk te maken met Jan Timman, Loek van Wely en Victor Kortsnoi. En dat allemaal in Almelo!
Sinds 2008 zit u ook bij het shantykoor De Oostvaarders, en daar werd u binnen de kortste keren natuurlijk gevraagd om penningmeester te worden Uiteraard zei u geen ‘nee´. Geachte heer Steffens, u kan worden gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen en anderen heeft gestimuleerd. Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander dan ook behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau!Toosten op de Koning met Oranjebitter
Nieuwsbericht | Fotopagina | Diavoorstelling

Terug naar vorige pagina