Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
09-04-2014  

Hof vernietigt aanslag reclamebelasting Almelo

 

ARNHEM – De belastingkamer van het Gerechtshof in Arnhem heeft twee door de gemeente Almelo opgelegde reclameheffingen over de jaren 2011 en 2012 vernietigd. De onderneemster van café ’t Brandpunt aan de Kerkstraat was het niet eens met de aanslagen van respectievelijk € 250 (2011) en € 650,04 (2012) en maakte daartegen bezwaar bij de gemeente. Zowel de bezwaarschriftencommissie als de rechtbank in Almelo verklaarden het bezwaar onterecht en handhaafden de belastingheffingen om het ondernemersfonds voor de binnenstad te spekken. Het Hof in Arnhem erkende wel de rechtmatigheid van gemeentelijke belastingaanslagen, maar vond de onderbouwing van het bezwaar terecht. De heffingsambtenaar verzuimde namelijk de ‘rechtmatigheid’ van de aanslagen te onderbouwen. Volgens de ‘kroegbazin’ was er alleen de kerstverlichting van betaald en die was nu juist niet in de Kerkstraat opgehangen. Het Hof ging in die bewering mee en vindt dat de besteding van de gelden verantwoording behoeven en dat had de gemeente, die de opbrengst van de reclamebelasting minus ambtelijke kosten doorsluist aan het ondernemersfonds, niet cq onvoldoende gedaan. Wil de gemeente de belastingheffing in de binnenstad dus overeind houden, dan moeten de bestedingen (uitgaven) dus jaarlijks goed verantwoord worden en ook het gebied dienen waar de reclamebelasting wordt geheven. Opmerkelijk ook in het procesverbaal de opmerking over wanneer nu iets onder reclamebelasting valt of onder precarioheffing ook in dat onderscheid laat de gemeente Almelo flinke gaten vallen getuige de opmerking van het Hof over de gevoerde omschrijving door de gemeente Almelo. Ook vindt het Hof dat men door het betalen van de reclameheffing niet automatisch lid kan zijn van de ondernemersorganisatie omdat dit in het privaatrecht wordt geregeld en niet via het bestuursrecht waaronder de gemeentelijke reclameheffing resorteerd.

Lees meer over de reclamebelasting


Vonnis d.d. 8 april 2014 Gerechtshof Arnhem - belastingkamer

Archief
Terug naar vorige pagina