Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
27-03-2014  

Almelo heeft lager tekort bij sociale uitkeringen

 

ALMELO – Het strengere beleid door de gemeentelijke sociale dienst heeft het tekort op de uitkeringen in 2013 verlaagd, berichtte vertrekkend wethouder Mieke Kuik-Verweg. Het tekort in 2013 bedroeg 313.447 euro terwijl in oktober nog werd ‘berekend’ dat dit meer dan het dubbele zou zijn. Volgens Kuik is de gemeente dus op de goede weg maar zij ziet ook hobbels op het pad voor het jaar 2014. ‘De werkloosheid is groter en hardnekkiger dan wij hadden gehoopt’, zei Kuik bij de wekelijkse persconferentie.

T.a.v. de ‘hobbels’ duidde Kuik op het faillissement van RealWork waar de gemeente 72 werkzoekenden te werk had gesteld. Deze moeten nu opnieuw bemiddeld worden en ook ‘investeerde’ de gemeente behoorlijk in RealWork. Een investering die nu moet worden afgeschreven.

De lagere uitkomst van het tekort in 2013 is vooral te danken aan strenger beleid bij de instroom van aanvragen voor een sociale uitkering. Daar werd 4 miljoen euro mee bespaard. Ook de controle op rechtmatigheid werd strenger en ook dat leverde een besparing op. Met de uitstroom liep het in 2013 goed tot het vierde kwartaal, waarna de ‘markt’ verzadigd bleek of voorzichtiger werd. Geen goede uitgangspositie dus voor 2014. De extra rijksuitkering MAU moet dus ook in de komende jaren nog uitkomst bieden. Probleem in deze ook het in verhouding grote aantal statushouders (vluchtelingen) met een uitkering.

Archief
Terug naar vorige pagina