Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
27-03-2014  

Almelo kan borst nat maken na afblazen Waterrijk

 

ZWOLLE/ALMELO – De nieuwe gemeenteraad van Almelo kan de borst natmaken voor opnieuw een zware bezuinigingsronde. Lanceerde CDA-lijsttrekker en demissionair wethouder Jan van Marle onlangs nog het idee om af te zien van de bouw van 1.100 woningen in het resterende deel van Waterrijk langs de Aadijk en de grond onder te brengen in een op te richten Grondfonds van de provincie, nu is er antwoord uit Zwolle.
Volgens Gedeputeerde Staten van Overijssel staat het oprichten van een provinciaal Grondfonds op gespannen voet met de toezichthoudende taak van de provincie t.a.v. gemeenten. Dat houdt in dat Almelo de overtollig aangekochte bouwgrond voor Waterrijk nu volledig moet afwaarderen en daarmee is na de eerdere afwaardering van 60 miljoen euro nu zeker ruim 30 miljoen euro gemoeid.
Via een provinciaal Grondfonds had de gemeente Almelo dat verlies over een reeks van jaren kunnen spreiden maar dat zal niet meer gaan. Met een provinciaal Grondfonds zou naar berekening zo’n 200 miljoen euro gemoeid zijn voor meerdere gemeenten.

Lees ook: ‘Waterrijk-debacle kost nog 30 miljoen euro extra

Archief
Terug naar vorige pagina