Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
19-03-2014  

Waterrijk-debacle kost nog 30 miljoen euro extra

 

ALMELO – Tijdens het verkiezingsdebat van de lijsttrekkers aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezing kwamen twee opmerkingen van wethouders die niet werden opgepikt door de andere kandidaten. Zo stipte wethouder Van Marle (CDA) de voortgang over Waterrijk aan waar nog op papier een restant staat om in de omgeving van de Aadijk nog in twee fasen 1100 woningen te realiseren. Woensdagmorgen tijdens de wekelijkse persconferentie werd de verhulde boodschap wel klip en klaar op tafel gelegd. “De gemeente gaat in overleg met de provincie om de nog niet afgewaardeerde grond (80 ha), waar nu nog woningbouw gepland staat, onder te brengen in het provinciale Grondfonds. Je moet je afvragen of 1100 woningen nog realistisch is”, zei Van Marle. Afzien van deze bouwlocatie betekent dat er een slordige 30 miljoen euro extra moet worden afgeschreven, geld dat de gemeente niet heeft. Door de grond onder te brengen in een op te richten provinciaal Grondfonds, kan de gemeente dat verlies over meerdere jaren afschrijven en de voorzieningen voor de burgers beter op peil houden. De gemeente voert dat overleg met de provincie samen met meerdere steden die in het zelfde schuitje zitten. een gebied van 140 ha werd eerder al afgewaardeerd. Dat kostte Almelo 60 miljoen euro.
Wethouder Johan Andela (VVD) sprak in het verkiezingsdebat over verder bezuinigen op het ambtelijk apparaat en achtte de door D66 gepresenteerde verkiezingsleus om 20 miljoen euro te bezuinigen op het ambtenarenapparaat niet realistisch. D66-lijsttrekker Fred Gerritsen pikte die uitdaging niet op. Woensdagmorgen vertelde Andela dat er al een uitstroom van 150 werknemers is gerealiseerd en dat het idee van D66 zou betekenen dat nog eens ruim 300 à 400 ambtenaren naar een andere baan zouden moeten omkijken. “Dan kun je als gemeente je wettelijke taken niet meer uitvoeren”, zei Andela tegen de pers. Wat Andela nog wel beoogd is het sourcen van personeel samen met andere gemeenten in Twente. Zogenaamde werkunits kunnen dan taken voor meerdere gemeenten uitvoeren. Bij de heffing van gemeentelijke belastingen en de sociale recherche is dat deels in Twente al het geval.

Fotoreportage: Coen Mulder

Fotoreportage (37 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina