Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
13-03-2014  

RealWork gebruikte loonsubsidie voor machines

 

ALMELO/ZWOLLE – Het failliete RealWork uit Zwolle heeft van de 613.000 euro loonsubsidie die het van de gemeente Almelo ontving, een bedrag van 111.000 euro besteed aan investeringen in machines e.d. Dat deed RealWork met instemming van de gemeente Almelo, zo staat in de informatiebrief van wethouder Mieke Kuik (PvdA) aan de gemeenteraad. Daarvoor werd door RealWork wel een bankgarantie aangevraagd maar niet verkregen. Een controle daarop werd door de gemeente nagelaten, zo bleek uit het rapport van de curator. Door deze constructie kwam RealWork feitelijk al vanaf het begin geld tekort om uit te betalen aan 84 medewerkers die via de gemeentelijke sociale dienst bij RealWork te werk werden gesteld.
Toch is scheidend wethouder Kuik van mening dat de gemeente niet over een nacht ijs is gegaan. Zo werd vooraf geïnformeerd bij het RIEC, het zogenaamde Twentse BiBoB-bureau, de KvK en werden jaarcijfers (2011 –red.) van RealWork opgevraagd.
In totaal besteedde de gemeente 613.000 euro aan loonsubsidies. Kuik berekent het verlies voor de gemeente echter op 111.000 euro maar dat kan fors oplopen indien het UWV volhard in het niet uitbetalen van WW. Het grootste deel van de 84 werknemers krijgt nu bevoorschotting via de sociale dienst indien het gezinsinkomen daartoe aanleiding geeft. Dat kan uitdraaien op een reguliere bijstandsuitkering waardoor de investering van 613.000 euro over de balk is gesmeten.
De beoogde doelstelling van samenwerking met RealWork was om totaal 140 mensen uit het bestand van de sociale dienst naar werk te begeleiden. Dit als onderdeel van de MAU-overeenkomst met het Rijk waarin de gemeente extra ondersteund wordt. Of die taakstelling alsnog kan worden gerealiseerd is volgens Kuik nog te vroeg om daarop antwoord te kunnen geven. Indien de taakstelling niet wordt gehaald, kan het Rijk mogelijk geld terugvorderen.

Archief
Terug naar vorige pagina