Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
11-11-2013  

Van Woudenbergh plant bomen buitengebied


Wethouder Gerrit van Woudenbergh plant bomen in buitengebied.
Foto: Coen Mulder
 

Streekeigenheid
Vroeger lag de inrichting van een erf min of meer vast. Veel bebouwing en beplanting had een praktisch nut. Daardoor ontstonden bepaalde kenmerken die je alleen in bepaalde streken zag. Denk hierbij aan de manier waarop een erf is ingericht met beplanting zoals fruitbomen, heggen en hagen, maar ook typische bouwwerken zoals rietendaken, kookhuisjes, waterputten en aardappelkelders. Deze elementen maken de streek onderscheidend van de rest van Nederland. Het is belangrijk dat deze kenmerken behouden blijven, aangezien we hier allemaal van genieten.

Samenwerking
De gemeente Almelo zet zich volop in voor het streekeigen landschap op het erf met Streek-eigen huis en erf en om het erf met groene en blauwe diensten. SHE is een samenwerking tussen de gemeente Almelo, Landschap Overijssel, de Monumentenwacht en Het Oversticht en wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente en de provincie Overijssel www.landschapoverijssel.nl/streekeigenhuisenerf
 

Archief
Terug naar vorige pagina