Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
07-11-2013  

Raad maakt begroting 2014 milder

 

ALMELO – Het college van B&W heeft in haar begrotingsvoorstel voor het jaar 2014 op een aantal punten toch bakzeil moeten halen. Vooral voor de minima moet het college nog voor 1 januari a.s. een oplossing bedenken voor de rioolbelasting. Deze werd dit jaar voor het eerst belast via de pandeigenaren en niet meer via de huurders. Woningstichtingen St. Joseph en Aws Beter Wonen zagen daardoor flinke kosten op zich afkomen en wilden dit via een aparte nota bij de huurders in rekening brengen. Ook bij de minima die voorheen altijd vrijstelling konden vragen van de rioolheffing. Samen met beide woningstichtingen hoopt het college een oplossing te bereiken waarbij mogelijk een meevaller opdoemt voor de huurders over 2013.
Ook het afschaffen van de subsidie voor de R.K. Begraafplaatsen in Almelo en Bornerbroek gaat niet door. Zij krijgen respectievelijk 16.000 euro en 750 euro in 2014. Een vergelijk deed zich voor met de Joodse Begraafplaats die wel subsidie zou blijven ontvangen omdat de Joodse gemeenschap te klein is geworden om het onderhoud zelf te kunnen blijven bekostigen.
De jumelage-comités Iserlohn en Preston zijn ook blij. Ook daarvoor blijft er subsidie beschikbaar. Samen met het Denizli Comité moet men het beschikbare bedrag van ruim 10.000 euro delen. Het college wilde alleen nog geld uittrekken voor de jumelage met Denizli in Turkije.
De gebruikers van de accommodaties voor de Molukse, Spaans/Italiaanse en Turkse verenigingen krijgen de gelegenheid om hun gemeentelijke huuraccommodaties zelf te gaan onderhouden. Wel wordt de geplande bezuiniging van 70.000 euro gehandhaafd.
In de Haghoek kan de burgerij zich verheugen over het subsidiebedrag van 24.000 euro om buurtcentrum Erve Noordik open te houden. Sluiting zou anders waarschijnlijk het alternatief zijn.
Tot slot peurde de gemeenteraad ook nog 30.000 euro uit de kas van de wethouder van financiën voor het buitengebied, nadat eerder al 31.000 euro was gekort.
Uiteindelijk werd de op onderdelen gewijzigde begroting aangenomen met 23 stemmen voor en 11 tegen.

Een pyrrusoverwinning was er voor het onafhankelijke liberale raadslid Isra Abdullatif met een zeer breed gesteunde motie t.a.v. de arbeidsverhouding bij de nieuwbouw van het stadhuis. Het college moet zich volgens de motie harder inspannen om bij die bouw meer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te laten meewerken als stage- of werkervaringsplek.
Nu zijn er met de aanbesteding wel afspraken gemaakt dat ook Almelose bouwvakkers en leerlingen er aan het werk konden, maar op de bouwplaats is het legertje betonijzervlechters bijvoorbeeld louter Tsjechisch.

Archief
Terug naar vorige pagina