Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
06-11-2013  

Synagoge Kerkplein wordt TMZ-steunpunt

 

Zorgsteunpunt
Het zorgsteunpunt aan het kerkplein wordt een ontmoetingsplek voor ouderen. Oudere bewoners van Almelo zijn welkom om deel te nemen aan diverse activiteiten, zoals geheugentraining, een cursus internet, bloemschikken of koken. Daarnaast wordt er informatie gegeven over de zorg en kunnen bezoekers er al hun zorgvragen stellen. Het nieuwe zorgsteunpunt krijgt daarnaast een dagactiviteitencentrum en wordt de thuisbasis van het wijkteam van TMZ dat in de binnenstad van Almelo actief is. Het authentieke karakter van de synagoge blijft behouden. De ingemetselde ornamenten van de synagoge blijven het pand ook in de toekomst sieren.

Opening
De officiële opening van het zorgsteunpunt vindt plaats op dinsdag 12 november tussen 15.00 uur en 17.00. Tussen 15.00 en 15.30 uur worden de genodigden ontvangen. Om 15.30 uur heet Fred Schrander de aanwezigen welkom. Hierna wordt er gesproken met diverse betrokkenen, waaronder vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap en de toekomstige gebruikers van het zorgsteunpunt. Vervolgens verricht Peter Weda, voorzitter van de Raad van Bestuur van TMZ, de officiële openingshandeling waarbij de nieuwe naam van het zorgsteunpunt wordt onthuld en is er gelegenheid om de nieuwe TMZ-locatie te bekijken.

TriviumMeulenbeltZorg
Binnen TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) zetten ruim 2100 medewerkers en 1100 vrijwilligers zich dagelijks in om ouderen en chronisch zieken goede en persoonlijke zorg te bieden. In haar moderne en duurzame woonzorgcomplexen en bij mensen thuis biedt TMZ onder andere verpleging, verzorging, begeleiding, personenalarmering en huishoudelijke zorg. TMZ is actief in de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Tubbergen en Twenterand. De relatie tussen cliënten, medewerkers en andere betrokkenen staat centraal. Samen maken wij de zorg persoonlijk. Meer informatie is te vinden op www.triviummeulenbeltzorg.nl
 

Archief
Terug naar vorige pagina