Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
25-06-2013  

Stadsfonds beheert Cultureel Initiatieven Fonds


Vernieuwende cultuur: "de blauwe witte dubbele trechter van de optische illusie"
 

ALMELO – De gemeente Almelo geeft het beheer van het nieuwe culturele Amateur Initiatieven Fonds in handen van het Stadsfonds. Daarvoor heeft de gemeente gekozen omdat het Stadsfonds al veel ervaring heeft in het ondersteunen en toekennen van bijdragen aan culturele evenementen. Het Stadsfonds doet dat met gelden die worden verkregen uit het Almelose bedrijfsleven.
Voor het nieuwe fonds dat de stichting in opdracht van de gemeente gaat beheren, is een eenmalige budgetsubsidie van 55.000 euro beschikbaar en bedraagt het jaarlijks uit te keren budget 10.000 euro. Dat laatste bedrag moet worden ingezet voor eenmalige nieuwe initiatieven afkomstig uit alle kunstdisciplines, die de bestaande instellingen en hun regulier aanbod van amateurkunst overstijgen en niet het doel hebben om winst te maken.
Woensdagmorgen om 09.00 uur tekenen wethouder van cultuur Gerrit van Woudenbergh en Stadsfonds-voorzitter Ben Hulshof daarvoor een overeenkomst. De wethouder krijgt wel een adviserende rol in het beheer van het nieuwe fonds voor amateurkunst.

Aanvragen van cultuursubsidie via:
www.stadsfondsalmelo.nl 


Besluit: Beheer cultureel initiatievenfonds voor amateurkunst

Archief
Terug naar vorige pagina