Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
24-06-2013  

Provincie wil opheldering stadionplan Heracles

 

ZWOLLE/ALMELO – Vorige week lachte Heracles Almelo de toekomst toe, nadat de gemeenteraad van Almelo bij amendement besloot Heracles Almelo meer ruimte te bieden bij de invulling van de detailhandelsruimte in en om een nieuw te realiseren voetbaltempel. Zelfs de provincie gaf vooraf per brief te kennen dat er geen directe koppeling is tussen de stadionplannen en de revitalisering van de binnenstad. Men doelde in de brief op de toegezegde subsidie van 9 miljoen euro voor het aangepaste verkleinde binnenstadplan. Ervaren stadsbestuurders wisten echter ook dat de brief geen 100 procent garantie bood en vreesden dat die subsidie alsnog kan worden ingetrokken. Ook het college van B&W wees op het juridisch slecht onderbouwde amendement waardoor Heracles vrij spel zou krijgen wat invulling van detailhandel betreft. Dezelfde invullingsvrijheid biedt het aangenomen amendement ook de naastgelegen Woonboulevard. Zelfs de collegepartijen VVD en PvdA lieten het college van B&W kopje onder gaan, omdat er kennelijk zwart-wit bloed door de aderen van de voorstanders vloeit. Alleen het VVD-raadslid Israa Abdullatif wilde het juridische probleem wel zien en stemde met de opposanten mee. Desondanks werd met 21-14 Heracles Almelo en haar partners Wijckerveste en BAM dus alle ruimte geboden en ondanks dat de gemeente vergaande afspraken had dat het aantal m2 detailhandel in Almelo de komende jaren moet krimpen. De bestaande afspraken gelden feitelijk nog breder, want de provincie heeft met de Netwerksteden Almelo, Borne, Hengelo en Enschede een lopende afspraak (Ontwikkelagenda) dat de focus van detailhandelsbeleid de komende jaren gericht moet zijn op de kernwinkelgebieden. Het is deze afspraak waarom het provinciebestuur nu alsnog aan de bel trekt om opheldering te vragen bij het Almelose stadsbestuur. De provincie houdt in de brief bovendien vast aan de eerdere deal van de gemeente met Heracles Almelo dat er alleen sport-gerelateerde detailhandel in en om het stadion mag komen en dreigt nu zelfs een zienswijze (bezwaarschrift) tegen het raadsbesluit in te dienen. Een raadsbesluit dat VVD-raadslid Jamy Pauwels vorige week als de nieuwe vorm van besturen betitelde, na er op te zijn aangesproken door een partijlid. Die bestuurlijke lichtzinnigheid kan dus de gemeente feitelijk 9 miljoen euro kosten indien de provincie de kont echt tegen de krib gooit.

Heracles-voorzitter Jan Smit ontplofte maandagmorgen - na de perspresentatie van de nieuwe hoofdtrainer Jan de Jong (Heerenveen) - toen hem gevraagd werd of hij de krant had gelezen met het laatste nieuws uit Zwolle. “Daar heb je weer zo’n Almelose negatieveling. Breng eens positief nieuws, man. Wat heb ik hier nu aan”, brieste hij woedend onder het weglopen. Even later na te zijn afgekoeld, nam Smit de handschoen weer op. “Wij zijn gebaat bij positief nieuws. Dit brengt alleen maar negatieve energie. Willen we met Heracles vooruit, dan moet het nieuwe stadion er komen en dat moet dan ook betaalbaar zijn en de verhuur van detailhandelsruimte biedt dat”, zei Smit haast verontschuldigend voor zijn uitbarsting “Laat ze maar komen met 1 miljoen bezwaarschriften, dan kan ik er voor vechten. Ik heb dat al eens eerder meegemaakt met de golfbaan (Ommen – red.) en die ligt er nu ook.” Smit gaf er feitelijk mee aan dat zijn wil om een nieuw voetbalstadion te realiseren nog niet is gebroken. Voor Smit is de Europese detailhandelsrichtlijn in deze ook van belang, want die is heel stellig: “Gemeenten kunnen detailhandelsgebieden bestemmen of blokkeren, maar niet brancheren.”

Voer voor juristen dus. Dat is feitelijk niet in het belang van Heracles Almelo, want ingediende bezwaarschriften kunnen het plan voor een nieuwe voetbaltempel jaren traineren. Die kant van de besluitvorming is de kant waar geen enkele partij belang bij heeft. Heracles niet, de gemeente niet en ook de ondernemers in de binnenstad niet.
Op 3 juli zal blijken of de provincie definitief groen licht geeft voor de subsidie van 9 miljoen euro voor het revitaliseren van de binnenstad en alsnog haar per brief geopperde bezwaar t.a.v. het raadsbesluit van de ontwikkeling van de zogenoemde ZuidAs (Weezebeeksingel) intrekt of gestand doet !

Archief
Terug naar vorige pagina