Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
27-02-2013  

Ook geschrokken van de WOZ-aanslag?

 

ALMELO – Vorige week viel de nota gemeentelijke heffingen 2013 op de mat. Vooral de hoogte van de WOZ-aanslag werd door velen gezien als te hoog temeer daar de huizenprijzen zijn gedaald en dat bij menigeen nog niet zichtbaar is in de gehanteerde WOZ-waarde.
Gisteravond kon u op TV zien dat een juiste WOZ-waarde van meer belang is dan alleen de gemeentelijke aanslag. Vooral bij erfenissen kan een te hoge WOZ-waarde er flink inhakken. Vadertje Staat rekent namelijk 40 procent van de WOZ-waarde die de gemeente hanteert.
In het voorbeeld een ouder echtpaar dat het huis van een zus/schoonzus erfde. De WOZ-waarde was 174.000 euro de heffing over de erfenis daarvan 40 procent is bijna 70.000 euro terwijl de verkoop van het huis maar amper de helft van de WOZ-waarde opbracht. Kortom, uw huis te hoog gewaardeerd?
Kijk hier wat u kunt doen en laat u niet afschepen, of vraag desnoods deskundige hulp.

Behoort u tot de minima? Ook dan is er kwijtschelding mogelijk voor bijvoorbeeld de gemeentelijke reinigingsheffing en de heffing waterverontreiniging die u via Locosensus ontvangt. Let dus op en haal uw recht!

Update:
Hierbij een Almelo's voorbeeld. Een inwoner van Almelo koopt medio 2007 een woning voor 98.000 euro. De WOZ-waarde werd in de jaren die volgden conform vastgesteld. In 2008 begon de crisis en sindsdien daalden de woningprijzen voortdurend. Toch presteert de gemeente Almelo het, om nu anno 2013 de WOZ-waarde 35.000 euro hoger in te schatten. Kortom kennelijk doet men maar iets vanachter het bureau zonder dat daadwerkelijk rekening wordt gehouden met dalende marktprijzen en een op slot zittende woningmarkt.
Begrijpt u het nog?

Archief
Terug naar vorige pagina