Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
12-02-2013  

Gesteggel over voortgang nieuw stadhuis

 

ALMELO – Het debat over de voortgang van het bouwen van een nieuw stadhuis, heeft niet al teveel gesteggel opgeleverd in de raadsvergadering van dinsdagavond. De coalitie PvdA/VVD/CDA hield de rijen gesloten en kregen steun van de raadsleden U. Cete en Bert Hümmels. De fracties van ALA, D66, LKA,SP en PVA bleven tegen, zodat de verklaringen een herhaling van zetten was. De tegenstanders in de raad hopen er op dat de bevolking zich nog massaal laat horen om de voorstanders de oren te wassen. Raadsnestor Gijs Stork toonde zich in de wandelgangen in ieder geval tevreden met de ondersteuningen die via de petitie www.geennieuwstadhuis.nl  van initiatiefnemer Marcel Ensink binnenkomen.

Wethouder Anja Timmer (PvdA) vond dat er nauwelijks verzet is in de samenleving omdat er slecht bezwaren zijn van de eigenaren van de naastgelegen Havenveste en de JAVA-toren die wellicht op termijn weer enkele door de gemeente gehuurde verdiepingen leeg krijgt te staan.

Neringdoenden aan de Haven NZ zijn wel tegen, maar proberen het niet opnieuw tegen te houden en hebben nog in het geheugen gegrift staan hoe bezwaren in het verleden tegen het miljoenen-debacle Fortezza werden afgedaan.

Het verzet in de samenleving is wel groeiende. De petitie tegen de bouw van een nieuw stadhuis kreeg er in enkele dagen zo’n 200 handtekeningen bij en nadert de 1000. Opmerkelijke bezwarenmakers zijn o.a. Albert Fien, de vroegere chef van de afdeling Stadsontwikkeling Almelo, de oud- raadsleden Hennie Nijhuis, Marina van der Vegte, I.E. Parlevliet-Flesseman, M.V.F.M. Hubers, H.H.Brongers-Woltjer, J.F.C. Arends, Herman Baas (v/h Kamst), A. Remmerswaal, de journalisten Hannie ter Doest, Tom van den Berg, Tony Cassese, Rineke Gieske-Mastenbroek - oud- wethouder van Haarlem en oud- bestuurslid D66 Almelo en tal van andere bekende Almeloërs. Ook is er een groep prominente Almeloërs die bij herhaling het college en de gemeenteraad hebben benaderd om de tering naar de nering te zetten. Veel ondertekenaars doen dat anoniem, maar zij moeten het bezwaar wel via het eigen emailadres bevestigen, waardoor ook die steunbetuigingen als serieus moeten worden beschouwd.

< Het ontwerp van architect J.J.P. Oud werd in talloze brochures van de gemeente Almelo bejubeld. Bij leven was hij o.a. de ontwerper van het monument op De Dam (Amsterdam) en het monument op De Grebbeberg (Rhenen en vooral in Rotterdam en Den Haag heeft hij diverse projecten gerealiseerd. Hij overleed voordat de bouw was gerealiseerd. Zijn zoon H.E. Oud, eveneens architect, bouwde het stadhuis in Almelo af.

Het ontwerp van een nieuw stadhuis is van de oud Almeloër en jonge architect Vincent van der Meulen. Hem wordt een grote toekomst toebedicht.

Archief
Terug naar vorige pagina