Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
09-09-2012  

Wim Boks benoemd tot erelid van OWSV Galathea

 

Wim Boks is na zijn opleiding tot brandweerduiker en sportduiker in de begin jaren ’70 vrijwel direct na de oprichting van OWSV Galathea lid geworden. Vanaf het begin is Wim actief geweest als trainer en instructeur bij het opleiden van Galatheanen. Tevens heeft Wim in de loop van de jaren vele officiële functies bekleed binnen OWSV Galathea.

In 1984 is op zijn initiatief Galathea’s jeugdafdeling opgericht en dat was direct een groot succes. Eerst als snorkelgroep, later in combinatie met het jeugdduiken. Wim is daar tot en met 1999 actief bij betrokken gebleven. In 2005 ontving Wim de egards voor zijn 25-jarig lidmaatschap. Tot op de dag van vandaag, ook al ging later het eigenlijke persluchtduiken fysiek niet meer, is Wim actief en betrokken gebleven.

Archief
Terug naar vorige pagina