Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
04-07-2018  

Overigens III

 

Een blijvende bron van recreatie zijn de luitjes die de erover gaan. De sneuneuzen en droefkoppen van de toeristische industrie. Er lopen in Twente meer bevorderaars van de ‘sector’ (alles wat zich iets verbeeldt noemt zich sector) dan gebruikers. Marketinggoeroes, directeurgelieerden, gebiedsregisseurs en veel voetvolk. De gladjanussen met schuren vol ronkende reclamematerialen en vrachtwagens afgeladen met kletskoek en brakwater leven er goed van...

Lees verder in De Roskam

<<< In Almelo werd in de bestuursperiode van burgemeester Knip de subsidie voor de VVV stopgezet evenals die voor de bestaande Stichting Almelo Promotie (STAP). De PR voor de stad kon volgens eigen dunk beter in het gemeentehuis worden uitgevoerd.
Inmiddels is dat wel gelogenstraft en werd een nieuwe private stichting Almelo Promotie (SAP) opgetuigd dat tevens als 'loket' voor evenementenvergunningen fungeert en namens de gemeente ook subsidieaanvragen in deze beoordeelt. Ook dit heeft negatieve kanten getuige de aankondiging dat het Amaliaplein op de avond van de Profronde, het jaarlijkse stadsfeestje voor het volk, alleen toegankelijk is tegen betaling van 5 euro entree, daarmee 20.000 euro genererend voor de organisatie van de Profronde. Hoezo openbare weg?

Archief
Terug naar vorige pagina