Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
17-07-2015  

Dwarsliggers

 

Voor organisatoren van evenementen liggen de 'dwarsliggers' tegenwoordig in het gemeentehuis. Geen burgemeester wil heden ten dage nog verantwoordelijkheid nemen voor openbare veiligheid als niet alles is gedaan om de veiligheid van omstanders te waarborgen. Dat dit echter nooit voor 100 procent kan, realiseert zich schijnbaar geen burgemeester en ook niet de burger die luidt jammerend burgemeesters vervloekt als er wel eens wat fout gaat.

In Friesland stortte enige jaren geleden een dug out in omdat de jeugd bij sportwedstrijden massaal op het betonnen dak klom. Het dak stortte daardoor in en helaas viel een slachtoffer te betreuren. Sindsdien streeft elke gemeente er naar om dit soort gemetselde dug outs met betonnen dakplaat uit te bannen van gemeentelijke sportcomplexen. Maar feitelijk lag de oorzaak in Friesland aan het gebrek aan inspectie van de al gedateerde gemetselde dug out.

Organisatoren van evenementen zitten gevangen in de preventiemolen van lokale overheden en zien hun budget danig uitgekleed om aan de alsmaar toenemende eisen van preventieve veiligheid te kunnen voldoen. Zo ook in Almelo, waar de lokale Profronde jaar op jaar te maken krijgt met zwaardere veiligheidseisen van preventieve aard. Vaak ook nog zonder dat de veiligheid in alle gevallen gewaarborgd kan worden en het dus meer om de uiterlijke schijn gaat.

De Almelose burgemeester Jon Hermans zag, na het Monstertruckdrama in Haaksbergen, het gedwongen vertrek van haar collega en bedacht dat na 32 wielerkoersen op rij door de Almelose binnenstad, er ook wel eens een volgauto uit de bocht kan vliegen en pas in het publiek tot stilstand kan komen.
De ‘preventieve’ oplossing was snel bedacht. Geen publiek meer in de populaire bochten waar men zich massaal vergaapt aan de ‘langs sjezende’ wielrenners. Maar wie geeft mij de zekerheid dat de bestuurder van de kop- of volgauto niet wordt afgeleid of nog erger, een hartinfarct krijgt op het rechte stuk van het parcours en van het pad afwijkt en in het publiek beland?
Kortom 100 procent zekerheid is nooit te garanderen en dat moet ook de jammerende burger zich realiseren, mocht er een keer wat fout gaan bij een evenement. Datzelfde moet ook de burgemeester uitdragen en daarbij tevens de afweging maken in hoeverre preventieve ‘schijn’ veiligheidseisen nog betaalbaar blijven om überhaupt nog een evenement te kunnen organiseren.
Kan dat niet meer, is stoppen van het innen van gemeentelijke reclamegelden een eerste gevolg en het maken van TV-reclame onder het motto ‘In Almelo is altijd wat te doen’ de tweede!

Eerder dit jaar overleed Harry Nijhuis, de initiatiefnemer en ambassadeur van de Profronde Almelo. Dat hij moge rusten in vrede!

‘Fijnslijper’

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina