Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
24-03-2012  

Het spel rond het vestigen van supermarkten


Van boven naar beneden:

Locatie Violierstraat hoek Bornsestraat
Het lege nieuwe pand van Wissink aan de Bornsestraat
SJ-Team locatie aan de burgemeester van Raveslootsingel
Achteringang SJ-Team aan de Bornerbroeksestraat - Er naast ligt de Aldi
 

Waar gaat de Albert Heijn vestiging uit de Nieuwstraat nu eigenlijk heen? In ieder geval wil het weg aan de Nieuwstraat.
Het college van B&W schermde er eerder deze week mee dat het geen problemen zag in een herhuisvesting op de hoek Bornsestraat-Violierstraat. Volgens de wethouder van stadsontwikkeling Gerrit van Woudenbergh had projectontwikkelaar RE-Z er alles aan gedaan om de mogelijke bezwaren weg te nemen. Een mooi ogend pand met een supermarkt en een vijftal winkeltjes aan de zijde van de Violierstraat. Er boven appartementen.
Drankenhandel André Knol aan de Deldensestraat krijgt dus met Gall & Gall de concurrentie dichter bij huis. Zelf mocht het niet naar de Bornsestraat naast het gloednieuwe winkelpand van Wissink. Ook daar hield de gemeente de eigenaar van de braakliggende grond aan het lijntje.

Volgens van Woudenbergh is er geen sprake van verkeersoverlast op de locatie Violierstraat-Bornsestraat omdat de inrit van de P-plaats aan de zijde van de Bornsestraat ligt en de uitrit aan de zijde van de Violierstraat. Bovendien moeten en kunnen vrachtwagens inpandig lossen, zodat er geen lawaai optreedt en overlast voor de omwonenden zo wordt ingeperkt. De overlast van parkerende klanten achter de huizen aan de Deldensestraat en de Bornsestraat blijft volgens de visie van de wethouder binnen de normen.
Als het aan de wethouder van stadsontwikkeling ligt, kan men bij wijze van spreken morgen beginnen te bouwen. Dat wil zeggen, onder voorwaarde dat de oude locatie aan de Nieuwstraat niet opnieuw wordt ingevuld door een supermarkt. Daar ziet men liever woningbouw.
Toch zijn er nog belemmeringen. Ten eerste strookt het niet met de nota Detailhandelsstructuurvisie - kan worden geactualiseerd zegt men in het stadhuis - en ten tweede moet noodzakelijkerwijze het bestemmingsplan worden gewijzigd in een winkel- en woonbestemming.

Het is echter de vraag of de gemeenteraad instemt met de locatie Violierstraat-Bornsestraat. Vraagtekens zijn er wel degelijk. Dat betreft de extra verkeersdruk op de kruisingen Deldensestraat-Violierstraat en de kruising Bornsestraat-Violierstraat. Beiden van verkeersregelinstallatie voorzien op nog geen honderd meter afstand van elkaar. Daartussen komt dan een uitrit van mogelijk de nieuwe Albert Heijn en aan de Bornsestraat op 40 meter van de verkeersregelinstallatie een inrit. Tien wachtende automobilisten voor een rood licht en de inrit is geblokkeerd en het kruispunt loopt vol. Voor de uitrit geldt het zelfde.
Bovendien hebben de omwonenden al aangegeven in verzet te gaan en desnoods de zaak bij de Raad van State te willen uitvechten. Dat kan zomaar enkele jaartjes vertraging opleveren.

Dat wordt in het stadhuis ook voorzien, want wethouder Theo Schouten, die ruimtelijke ordening in portefeuille heeft, wil eerst de gemeenteraad polsen of die überhaupt met een dergelijke ontwikkeling kan instemmen. Het moet voorkomen dat RE-Z onnodig op kosten wordt gejaagd met een bouwaanvraag en legeskosten. Binnenkort komt dat dus op de agenda. Zegt de gemeenteraad nee, dan is het gelijk over en uit!

Vreemd ook, dat zo wordt gekoerst op de vestiging van een supermarkt op deze locatie. Enkele jaren geleden bestond er een plan om op deze locatie en appartementengebouw neer te zetten, net zoals aan de andere zijde van de kruising.

Nog vreemder, omdat ene Wissink jaren en jaren werd tegengehouden met voorbereidingsbesluiten zodat hij enkele honderden meters verder aan de Bornsestraat geen winkelpand kon neerzetten. Drie jaar hield de gemeente dat vol, maar voor een vierde jaartermijn met voorbereidingsbesluit steekt de wet een stokje en werd het oude bestemmingsplan weer regelgevend. Dat stond het vestigen van een supermarkt wel toe. De bouwvergunning werd uiteindelijk verleend, maar niet zonder allerlei verzwarende eisen als duurzaam, appartementen aan de voorzijde en kantoorverdieping aan de achterzijde. Wissink slikte en bouwde uiteindelijk.
Het pand staat nu echter gloednieuw te wachten op een huurder. Boni Supermarkten haakte intussen af en Emté uiteindelijk ook. Reden de mogelijke ontwikkeling van Almelo Nouveau en de mogelijke ontwikkeling op de kruising Violierstraat-Bornsestraat.
Kortom onduidelijkheid troef en geen regie vanuit het gemeentehuis, tenzij men een ander soort regie in gedachten heeft. Supermarktketens willen wel, maar de informatie vanuit het stadhuis is divers en wisselend. Het raadslid Gerwin Kamphuis stelde inmiddels voor de zoveelste keer vragen over de 'affaire' Wissink aan het college van B&W. Tot op heden echter geen duidelijk antwoord uit de burelen van B&W.

Albert Heijn wedt volgens betrouwbare bron echter op meerdere paarden. Het autobedrijf van Jan Scholten en Zn. (JS-Team) heeft haar pand aan de Burgemeester van Raveslootsingel verkocht en verkast binnenkort naar Twentepoort West. Het bestemmingsplan laat een supermarkt toe. Bovendien heeft het aan de burgemeester Raveslootsingel een in- en uitrit en tevens is dat het geval aan de achterzijde aan de Bornerbroeksestraat.
Weinig reden om dan een supermarkt te willen tegenhouden, zou je zo denken. Maar daar denkt men in het stadhuis toch wat anders over. ‘We moeten nog wel even naar de verkeersafwikkeling kijken. Daar liggen toch wel enkele bedenkingen’, zo zei wethouder van Woudenbergh er eerder al eens over.
Inmiddels heeft de betrokken projectontwikkelaar niet stil gezeten en is druk gaan onderhandelen met de directie van de naastgelegen Aldi. Deze heeft haar in- en uitrit vlak naast elkaar aan de Bornerbroeksestraat en dat vormde nimmer een belemmering.
Inmiddels is ook het voormalige leegstaande pand van drukkerij van den Bosch aan de Zuiderstraat aangekocht en zo kan de parkeerplaats van Aldi en het occasionterrein van het JS-Team tot één groot aaneengesloten P-terrein worden. ‘De Aldi gaat bovendien het pand en interieur eveneens opkalefateren’, aldus de betrouwbare bron. Kortom alle ‘belemmeringen’ zijn weggepoetst en voor de kruideniers ontstaat er een win- winsituatie!

Hoe de ontwikkeling in supermarktland verloopt is nog ‘onscherp’ maar dat ligt vooral aan het gemeentelijk beleid. Temeer daar de bouw van een nieuw voetbalstadion ook nog wel eens roet in het eten kan gooien t.a.v. Almelo Nouveau.
Het lijkt er dus op dat AH de ‘troef’ in handen heeft met de mogelijke locatie aan de burgemeester Raveslootsingel !

‘Fijnslijper’

Fotoreportage (17 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina