Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
01-05-2019  

Strijd

 

Hebt u het ook gelezen in Tubantia? ‘Vergeet Almelo of Hengelo, Enschede moet concurrentie aangaan met Utrecht’, dat kopte Tubantia volgens de uitspraken van Jeroen Diepenmaat, wethouder te Enschede in zijn ambities de stad te laten groeien naar 170.000 inwoners. Nu wil Enschede dat al jaren, maar de feiten luiden anders. Enschede krimpt qua eigen bevolkingsaanwas. Door te lage geboortecijfers en een hoger vertrek. Sinds 2013 is dat al het geval. Toch groeit de stad nog licht maar dan tijdelijk vanwege import. Import die vooral te maken heeft met studie waarna het overgrote deel van de studenten weer de hielen licht. Al jaren schommelt het aantal inwoners van Enschede zo rond de plus 158.000 inwoners. Te klein voor een tafellaken en te groot voor een servet. En dan het vergelijk maken met Utrecht dat ruim het dubbele aantal inwoners heeft en wel sterk groeit. Kortom Diepenmaat doet uitspraken die door de feiten worden gelogenstraft. Enschede wil wel van alles en probeert dat met extra woningbouw tegen de Twentse afspraken in te omzeilen maar of je daarmee het vertrek tegengaat?

Feit is dat Borne al jaren de groeigemeente van Twente is met in het kielzog Almelo en Rijssen-Holten dat wel een geboorteoverschot heeft. In Enschede is dat louter door studenten en dus meer tijdelijk van aard. Dat Diepenmaat het tijdelijke in permanent wil veranderen is dus niet nieuw. Dat wordt al jaren geprobeerd. Daarvoor is dus meer nodig dan alleen woningen. Hoogwaardige industrie van enige omvang  bijvoorbeeld en daarin loopt vooral Almelo voorop.
Het is juist de toon vanuit Enschede die andere gemeenten in Twente kopschuw maakt. Niet voor niets doen Rijssen-Holten en Almelo alleen nog maar op projectbasis mee aan de Agenda van Twente. Geven en nemen moet het devies zijn voor de ontwikkeling van Twente en het Duitse achterland dat samen Euregio heet. Daar past geen Enschedees tromgeroffel bij

Toch leuk dat de derby Heracles Almelo – Fc Twente volgend seizoen weer op de agenda staat!

‘Fijnslijper’

 
13-05-2019  

Dollie de Duif weerhoudt kapbrigade


Met Dollie, de jonkies zijn intussen uitgevlogen !
Dit is dan onze waakzame Dollie, die de dienst Groen belet de esdoorn te kappen!
 

"Kom gezellig voor een bakkie koffie onder ons nestkastje vol met jonge pimpelmezen aan de alweer 30 jaar jonge kerngezonde prachtige esdoorn en daarin onze broedende Dollie de Duif" was onze reactie op een brief van de gemeentelijke groenbrigade.
Aanleiding voor de brief was de vraag vorig jaar december van een Dinkelstraatbewoner om een tweetal takken te snoeien, dat tegen zijn raam zwiepte.

Almelo, recent aangesloten bij de " Steenbreekfamilie waarin kleurrijke plantjes, die door elk stenig plaveisel doorgroeien, gaat voor groen en leefbaarheid om ook maar elk grammetje CO2 op te slaan!

Van dat kopje koffie is niets gekomen. Wel een kijkje van de wethouder van  Groen, een dendroloog, en de wijkvoorzitter.
Nog verkeren wij in onzekerheid of de wethouder van Groen genade voor recht zal doen gelden. Immers het zou zo maar kunnen zijn, dat het gemeentelijke boombeleid in steen is gebeiteld! Gelukkig is Almelo nu lid van de "Steenbreekfamilie" en verlenen wij, bewoners van de Dinkelstraat gastvrijheid aan de pimpelmezen en onze koerende Dollie de Duif. Tot de jonkies zijn uitgevlogen mag de gemeente niet kappen en blijft onze esdoorn staan.
Kortom er is oprechte hoop, dat Almelo met haar bewoners participeert in de akkoorden van het Parijse klimaatbeleid en Dollie tot in lengte van jaren in de esdoorn haar broedplekje vindt!

Paul Bults

 
13-05-2019  

De waarheid over AOW-leeftijd en pensioen

 

Langer werken op hogere leeftijd en dreigende korting op opgebouwde pensioenrechten, is het item waar al jaren over gesteggeld wordt tussen kabinet, werkgevers en vakbonden. De opeenvolgende kabinetten Rutte I, II en III verkondigen telkens dat het Nederlandse oudedagstelsel van AOW-leeftijd en opgebouwde aanvullende pensioenrechten niet toekomstbestendig meer zijn vanwege het ouder worden van Neerlands volk.

Volgens de VVD, de partij van minister-president Mark Rutte, is ons stelsel zo kostbaar dat een ‘bankroet’ dreigt als de AOW-leeftijd niet omhoog gaat en pensioenfondsen niet meer geld bufferen. Dit alles wordt aangetoond met berekeningen hoe desastreus die ontwikkeling wel niet kan zijn als niet wordt ingegrepen en oudedagsvoorzieningen niet naar beneden worden bijgesteld. Door werkgevers wordt die strategie omarmt, want het werkgeversdeel van de premies gaat al een aantal jaren omlaag om beter concurrerend te kunnen zijn op de internationale handelsmarkt. Zeg maar de meer Angelsaksische dan wel Amerikaanse kant van het ondernemerschap waarbij het grootste deel van het risico van ondernemerschap wordt afgewenteld op de werknemers.

Hoe doen andere landen dat binnen de Europese Unie? Daar wordt veelal de AOW betaald uit louter belastinginkomsten. Echter met langer doorwerken op hogere leeftijd liggen ze jaren achter bij de ontwikkeling in Nederland waar per 2022 de pensioengerechtigde leeftijd wordt gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting. In de aanloop naar 1922 maakt ons land al geweldige stappen door langer door te werken, al dan niet mede gedwongen door een AOW-gat omdat in verschillende Cao’s nog afspraken lopen over vervroegde uittreding ui de arbeidsmarkt. 

Een aantal landen binnen Europe kennen variabelen variërend van 61 tot 67 jaar om te stoppen met werken. Frankrijk is koploper als het gaat om het jongst al te kunnen gaan genieten, maar ook daar een kentering in de plannen om de leeftijd te verhogen naar 67 jaar. Volgens adviesbureau Mercer staat Nederland op twee na Denemarken als het om de oudedagsvoorziening gaat en ja dan komt natuurlijk de vraag bovendrijven of dit nog wel betaalbaar blijft.

Nee, volgens de VVD en een meerderheid in ons parlementaire stelsel. Jawel zeggen de vakbonden en ‘bazen’ van pensioenfondsen. De laatste vanwege hun kritiek op de nieuwe rekenregels die het kabinet Rutte II invoerde. Sindsdien bulkt het geld tegen de muren van de pakhuizen van de pensioenfondsen steeds hoger, maar nog te weinig volgens de nieuwe rekenmethode, waardoor korten dreigt.

Veel verzet ook tegen de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd dat door criticasters als niet nodig wordt beschouwd. Ook hier kritiek op de berekeningsmethode van het Centraal Bureau Statistiek (CBS).
Hoogleraar Openbare Financiën Harrie Verbon van de Universiteit Tilburg verwijst de CDS-berekening naar de prullenbak. Reden, het CBS volgt in de AOW-kapitaalsbehoefteberekening de cijfers van de groeiprognoses van het Nationaal Inkomen (NI). Dat nu is volgens Verbon onjuist omdat de AOW-kosten al jaren achterblijven bij de cijfers van het NI maar juist een koppeling heeft met de cao-ontwikkeling die al sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw achter blijft bij die van het NI. Personele lasten zijn dus gedaald ten opzichte van de jaren ’70 terwijl het nationale inkomen wel oploopt.
Een andere criticaster is emeritus hoogleraar Bernard van Praag. Hij onderschrijft volledig de kritiek die de pensioenbazen hebben ten opzichte van de hun opgelegde rekenmethodes om hogere reserves aan te houden. Volgens Van Praag bulken de pensioenfondsen van het geld en is er meer dan voldoende reserve voor nu en de toekomst.

De vraag luidt derhalve: Wanneer trekt het volk allemaal gele hesjes aan?  

'Fijnslijper'

 
14-05-2019  

Knorrig

 

Gisteren hebben actievoerders in Brabant willekeurig het erf en stallen van een varkensboer bezet. Daar waar in een rechtsstaat de wetgeving en uiteindelijk de rechter het laatste woord moet hebben, is dat een zorgelijke ontwikkeling.
Wie zijn die actievoerders die het fokken van dieren en produceren van vlees als voedsel willen bestrijden? Zo’n honderdtal activisten overvielen de boerderij om deze te bezetten. Op T-shirtjes prijkte de naam ‘Meat the Victims’ waarachter geen organisatie schuil gaat maar louter individuen die überhaupt tegen het houden van dieren zijn en tegen vlees als voedsel. In dit geval vormden de bezetters een internationaal legertje activisten die niet alleen het boeren gezin de schrik op het lijf joeg, maar ook de rust in de stallen wreed verstoorde. Gestreste biggen renden door de stal weg van moeder de zeug vanwege al die onrust die de activisten veroorzaakten. De beelden die men maakte zouden aantonen dat er veel dierenleed in de stallen heerste, maar dat dan wel door de ongestructureerde bende die men zelf veroorzaakte.

Woedende boeren uit de regio zouden de activisten wel even een lesje leren, maar die eigenrichting kon door de politie nog worden voorkomen. Onderwijl ging de eigenrichting van ‘Meat the Victims’ nog uren door, omdat ‘Hermandad’ via het gesprek tot een beëindiging van de actie wilde komen. Intussen waren diverse auto’s van de ‘overvallers’ al op hun kant gelegd of in de sloot geduwd.
Uiteindelijk arresteerde de politie 76 actievoerders die zich voor het gerecht moeten verantwoorden. De boeren vrezen dat met de indringing van de stallen ook ziektekiemen zijn binnengebracht en dat wel eens ten koste kan gaan van de gehele veestapel.

De richtlijnen voor vee- en varkenshouders zijn streng ten aanzien van het welzijn van de dieren zoals medicijngebruik en hygiëne in de stallen. Niet te min zijn er ook boeren die zich voor de rechter moet verantwoorden als de bedrijvigheid hen boven het hoofd is gegroeid en de zorg voor dieren onder de maat is. Bij ernstige gevallen volgt zelfs een beroepsverbod voor bepaalde tijd en zelfs voorgoed als dat bij de veroordeelde boer vaker voorkomt.

Maar actievoerders van ‘Meat the Victims’ willen veel meer dan dat. Zij willen een algeheel verbod op de productie van vlees. Alsof de wereld kan zonder productie van vlees als voedsel. Nee, we hoeven niet elke dag een karbonaadje, speklap of kippenboutje, maar ik bepaal graag zelf of ik veganist wil worden of niet.
Tegelijkertijd eis ik van de overheid dat wetgeving en toezicht toereikend is om direnleed te voorkomen. Bovendien hebben we wetgeving qua Co2-uitstoot. Binnen een bepaald gebied mag de norm niet overschreden worden. Zo moesten veehouders al hun veestapel inkrimpen en worden ook varkensboeren aan banden gelegd qua ongebreidelde groei. Nee, het voorkomt geen megastallen maar de groei als geheel per gebied wordt wel ingedamd om milieu- en mensschade te voorkomen. Hoogwaardige technieken geven soms nog wat rek voor een individuele boer, maar dat is niet oneindig. Onderzoek toont ook aan dat het welzijn van de dieren in wat men megastallen noemt, vaak beter is dan die bij een keuterboer op het erf en waar de zogenoemd diervriendelijke huisvesting in ieder geval voor een veel hogere Co2-uitstoot per dier gemeten wordt. Kortom regelgeving is niet makkelijk maar altijd beter dan een ‘vlucht van de sector’ naar landen waar regelgeving ten aanzien van vee-, kippen- en varkenshouderijen  nog in de kinderschoenen staat of nog helemaal niets wordt vastgelegd.

In Nederland lopen we voorop qua regelgeving en dat is prima, maar notoire dwarsliggers zoals als de actievoerders die boeren gezinnen en hun boerderijen overvallen en bezetten, mogen wat mij betreft een flinke periode ‘aan de ketting’ gelegd worden en ook worden veroordeeld tot schadevergoeding.

Het laatste ‘geknor’ in deze is aan de rechter!

‘Fijnslijper’

 
21-05-2019  

Bedankt voor de vragen

 

'Bedankt voor de vragen.'Het valt me steeds vaker op dat wethouders daarmee beginnen als ze antwoord geven op gestelde vragen. Het maakt niet uit welke vragen  een wethouder krijgt. Een karrenvracht kritiek. een wagenlading stront, een motie van wantrouwen, een dreging met dood en verderf, het maakt niet uit, in het antwoord op de boutade begint een wethouder altijd met de vier woorden: 'Bedankt voor de vragen.'

Lees verder wat hoofdredacteur Han Pape hierover schrijft in De Roskam.

Archief
Terug naar vorige pagina