Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
03-05-2014  

Politiek toneel over salarissen XL Businesspark


Maarten Rol en Luit Hoogenberg - flink aanbestedingssalaris bij XL Businesspark Twente
 

In Twente en provinciale staten van Overijssel is recent ophef ontstaan over de salarissen van managers van het XL Businesspark Twente bij Bornerbroek. De politieke fracties in de gemeenten met aandelen zoals Almelo, Borne, Enschede en Hengelo en de fracties van provinciale staten van de provincie Overijssel buitelen over elkaar heen met kritische uitspraken en stellen kritisch schriftelijke vragen over zaken die zij al lang weten of kunnen weten.
In het jaarrapport 2010 van het openbaar lichaam RBT zoals het XL Businesspark Twente officieel heet, wordt o.a. onderstaande geschreven over het parkmanagement;

Het RBT huurt kantoorruimte aan de Wierdensestraat 25B te Almelo (projectbureau). Het RBT heeft geen personeel in dienst. Werkzaamheden worden verricht door contractanten, zowel extern als van deelnemende partijen. In 2010 is de middels een Europese
aanbestedingsprocedure ingehuurde planeconoom vervangen door een planeconoom van de gemeente Almelo, op basis van detachering. De bezetting van het Projectbureau bestond in 2010 uit:

- projectdirecteur, Europees aanbesteed
- casemanager, Europees aanbesteed
- administrateur, Europees aanbesteed
- planeconoom, gedetacheerd door de Gemeente Almelo
- Ingenieursbureau, “in house opdracht” aan de Gemeente Almelo
- Secretaresse, via uitzendbureau

Dat XL Businesspark-manager Luit Hoogenberg zich goed heeft weten te verkopen (160.000 euro) voor een luttele 20 uur per week, mag dus duidelijk zijn. Sinds 1 april 2013 heeft de uit het Rotterdamse komende Hoogenberg er zelfs nog een baantje bij in Twente als manager voor het gezamenlijke Havenbedrijf Twentekanalen i.o. Hoe schrijft Hoogenberg de uren over de in aanleg zijnde Laad- en Loskade op het XL Businesspark? Dat is een vraag die politici moeten stellen bij deze dubbelrol! Controleren of er niet van twee walletjes wordt gegeten!
Hetzelfde geldt voor zijn rechterhand Ir. Maarten Rol uit Vijfhuizen die gemiddeld 12 uur per week aandacht besteed aan het XL Businesspark Twente en daar één euroton voor ontvangt. Ook hij is veel actief (of geweest) in Twente. Voor de gemeente Hellendoorn gaf hij al eens cursussen. Komt daar het contact met Eurol - dat naar het XL Businesspark verhuist - vandaan?
Kortom Hoogenberg en Rol zijn dure jongens die weten waar en hoe men aan de kost kan komen maar dat weten de politici al lang. Naar uren gerekend zitten Hoogenberg en Rol fors boven de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT). Maar toch een aanbesteding is een aanbesteding en wakkere politici hadden dus al veel eerder vragen moeten stellen. Zelfs al voor de aanbesteding want daarmee heeft men bij meerderheid ingestemd in de diverse gemeenteraden en ook in provinciale staten.
Feitelijk wist men al in 2001 - toen de Almelose VVD-wethouder W. Pingen het bestemmingsplan liet wijzigen - dat het ontwikkelen van het XL Businesspark een stevige duit ging kosten, ook qua management.
Het achteraf ‘handen wassen’ begint dus een aardig ritueel te worden van partijen als PvdA, CDA en VVD die volledig zelf verantwoordelijk zijn.
Dat zijn zij ook voor de basiskeuze om het XL Businesspark Twente te ontwikkelen. Dat het economisch tij roet in het eten gooit, moge zo zijn maar de huidige verontwaardiging en ophef is toneelspel van de eerste orde!

‘Fijnslijper’

 
08-05-2014  

Invoer papiercontainer is verkiezingssabotage


Weggestemd - milieuwethouder Drs. Johan Andela (VVD)
Fotobewerking: Tony Cassese (AlmeloAnders.nl)
 

Nog nooit werd een lijsttrekker/wethouder bij de gemeenteraadverkiezing zo hard afgerekend als de Almelose wethouder Johan Andela. Op 21 mei is zijn afscheidsreceptie. Andela wil in Almelo komen tot milieuparken in de wijken waar de burgers hun eigen huishoudelijk afval naar toe moeten brengen. Gesorteerd wel te verstaan, om uiteindelijk uit te komen op 50 kg restafval per jaar per gezin.
Glas apart, plastic apart, groen apart, papier apart, metalen apart, grof vuil apart, en restafval apart ( Het kan ook geautomatiseerd). Niet meer vrijwillig maar verplicht. Goed voor het milieu? Ja, maar ook voor de financiële huishouding van de gemeente. Glas en papier levert namelijk geld op en de stortkosten voor restafval gaan fors omlaag. Daar staat tegenover dat de burger flink aan het sjouwen komt. Slecht ter been, rolstoeler, bejaard, dubbele baan om het hoofd boven water te houden? Het maakt de scheidende wethouder van VVD-huize allemaal niets uit, men ziet maar hoe men dat oplost. Noaberplicht, mantelzorg, zijn de kreten die Andela er op los liet. Of burgers dat allemaal willen voor een te verwaarlozen kostenreductie voor de burger?

Gelet op de verkiezingsuitslag niet. Andela scoorde als lijsttrekker vier zetels verlies. Reden waarom zijn partij kiest voor de oppositiebank.
Toch zet Andela zijn plan nog in werking voordat hij van het pluche vertrekt. In de afgelopen weken werd per brief van Twente Milieu aangekondigd dat per woning een blauwe papiercontainer wordt aangeleverd om per gezin papier te scheiden. Dit tot woede van traditionele inzamelaars als sport- en buurtverenigingen, kerken en andere organisaties die sinds jaar en dag papier ophalen om de clubkas te spekken. Naast de papierprijs wordt de opbrengst per ingezamelde kg gegarandeerd door de gemeente, door een aanvullende kleine subsidie. Nu die blauwe bak er echter toch zit aan te komen, is de grote vraag hoeveel er over blijft voor die inzamelaars. Men vreest de gemakzucht. Waarom zelf bundelen en aan straat zetten of naar de club brengen als het in de blauwe bak kan? De gemeente wordt zo op den duur spekkoper met hogere papieropbrengst en lagere subsidieafdracht. Het doemscenario voor inzamelaars om uiteindelijk af te haken. Bij de St. Josephkerk wordt dat scenario terecht gevreesd. Al decennia betaald de kerkgemeente het onderhoud uit de papieropbrengst. Datzelfde geldt ook voor bijvoorbeeld buurtvereniging van een appartementencomplex waarvan een bestuurder vreest dat na verloop van tijd de inkomsten voor de activiteitencommissie wegvallen en de gemeente de centen zelf in de zak steekt. In het Windmolenbroek werd er getest. Deels succesvol deels met veel klachten, naar gelang de gezinssamenstelling. Kortom een onvoldragen plan met vele verliezers en één winnaar, de gemeentekas!

Toch kunt u nog iets doen tegen deze idioterie. Bellen met 0800 752 78 42 en zeggen dat u die blauwe container niet wilt, maar uw vereniging blijft steunen’. Doe het wel meteen, dan weet Andela op 21 mei waarom hij weg moet!

‘Fijnslijper’

 
20-05-2014  

Nieuw kanaal binnenstad zonder brug en boten


Geen geld voor een brug in het opnieuw aan te leggen kanaal naar het Marktplein. Het te graven kanaal wordt dus een rechthoekige betonnen vijver.
Het torentje voor de Rechtbank is het laatste deel dat herinnert aan het voormalige Java-complex van Koninklijke TenCate.
 

De provincie Overijssel heeft 8,9 miljoen euro subsidie ‘bevroren’ voor de ontwikkeling van de kanaalzone naar het Marktplein. Dit omdat de gemeenteraad van Almelo er de laatste jaren wat af zwalkte betreffende de opeenvolgende stadionplannen voor Heracles, het bestemmingsplan voor de Woonboulevard en de wisselende standpunten voor de ontwikkeling van Almelo Nouveau aan de Nijreessingel.
Het provinciebestuur zag dat met lede ogen aan en hield de hand op de knip omdat de subsidie wel tot doel heeft om de functie van de binnenstad te versterken, vooral wat winkelbestand betreft. De provincie blokkeerde onlangs de verruiming voor de Woonboulevard en daar zal de gemeenteraad mee moeten leven en uiteindelijk ook een reactie op moeten geven.
Inmiddels staat wel de Havenpassage en aanpalende winkelpanden van C&A en Albert Heijn etc. in de boeken voor 40 miljoen euro omdat de gemeente dat aankocht om de ooit gedempte kanaalzone met havenkom aan de markt weer te kunnen aanleggen. Het kanaal graven en havenkom aanleggen kost een slordige 19 miljoen waarvoor de provincie dan 8,9 euro bijpast, als tenminste alle plooien worden gladgestreken. De gemeenteraad stelde altijd als eis dat het verlengde kanaal ook bevaarbaar moet zijn, zodat plezierjachten tot aan het Marktplein kunnen doorvaren. ‘Bootjes aan het terras brengt roering’, is daarbij de gedachte. Het moet dit deel van de binnenstad aantrekkelijker maken.
Projectontwikkelaar Urban Interest en Aws Beter Wonen moeten als partners de verdere vernieuwing rond Marktplein, Kloosterhofflat en Waagplein invullen en daarvoor ook overeenstemming bereiken met de ondernemers die nu nog in de huidige panden zijn gevestigd. De gemeente trekt daar de handen vanaf maar brengt wel het complex Havenpassage en het niet betaalde leegstaande deel van de Kloosterhofflat in. Hoeveel afschrijving dat kost t.a.v. de investering van 40 miljoen euro? Daar geeft het demissionaire college van B&W nog geen antwoord op. Wat inmiddels wel duidelijk is, is dat het weer uit te graven gedempte kanaal NIET bevaarbaar wordt en alleen als decor voor het nieuwe stadhuis dient. Het ontbreekt namelijk aan pecunia om een brug aan te leggen in de Egbert Gorterstraat. Geen brug, geen bootjes, geen roering! Kan de nieuwe gemeenteraad niet beter tegen de provincie zeggen dat ze de centen mogen houden?

‘Fijnslijper’

 

Archief
Terug naar vorige pagina