Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
01-03-2018  

Goa stemmen, het geet over oe !

Oproep om te stemmen, het gaat over u!
 

‘De politiek dut toch wat ze wilt’, ‘Luuster’n ho mar, ‘Allemoal zakkenvullers’, zomaar wat algemene denkbeelden over politici op een rij. De kloof tussen bestuurlijk Nederland en de burgerij is groot. Niet omdat gemeentebestuurders de burgerij niet opzoeken, maar vooral vanwege massale desinteresse van burgers tijdens informatieavonden in aanloop naar de besluitvorming. Achteraf is dan vaak het geklaag enorm en is de politicus een klungel die nergens voor deugd maar alleen geld in zijn achterzak wil stoppen.
Een desinteresse die je ook ziet toenemen in het verenigingsleven van dam- tot sportvereniging. Steeds minder mensen zijn bereid zich structureel in te zetten voor de club waar men wel lid is. In het verenigingsleven vergrijst het gilde van vrijwilligers en neemt de kritiek toe omdat men een ‘gespreid bedje’ verwacht.  Diezelfde vrijwilligers moeten zelfs meer en meer achter de contributie aan, want ‘leden’ denken dat ze maar op kunnen zeggen wanneer het henzelf uitkomt, de vereniging achter zich latend met weer een financiële tegenvaller.

De lichting burgers die zich in deze aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart wel politiek heeft geëngageerd, zal de maatschappelijke desinteresse en daarop volgende ‘klaagzang’ nog moeten ervaren, maar het zijn wel juist die mensen die mee willen denken over het algemeen belang. Een algemeen belang dat op gemeentelijk niveau maar al te vaak de gevolgen van Haags beleid moet opvangen, zoals o.a. de bezuiniging bij de Jeugdzorg en Wmo-regelingen. De grotere  steden in Twente zoals Almelo, Enschede en Hengelo etc. moeten sindsdien jaarlijks miljoenen euro’s bijpassen. En toch zie je die landelijke politici juist het voortouw nemen in de campagnes voor de komende raadsverkiezingen.
Er zijn zelfs landelijke partijen die hier en daar op gemeentelijk niveau meedoen aan de verkiezingen onder fantasienamen omdat de gevestigde naam te zeer een belemmering is geworden voor goed resultaat. Het traditionele VVD-bolwerk Vlieland is er het schoolvoorbeeld van. Geen VVD, CDA, PvdA of D66 maar namen als Nieuw Liberaal Vlieland (wel met de ‘oud- VVD‘ers’ als hoofdpersonen) of GroenWit dat vier jaar geleden werd gevormd door de PvdA’ers op het eiland.

De Onafhankelijke Senaats Fractie uit de Eerste Kamer heeft becijferd dat de kiezer op lokale partijen een derde van de bestuurlijke ‘macht’ uitmaakt maar dat dit derde deel van het volksstemmingsresultaat amper aan besturen toekomt vanwege de ‘kongsie’ door de traditioneel gevestigde orde van de landelijke partijen.
Almelo is er een voorbeeld van. De miljoenentekorten zijn ontstaan vanuit traditioneel machtsdenken over veel te grote ambities. De burger mag er jaren voor 'dokken' om het financiële ‘gat’ weer te dichten.
Haast erger is nog dat de megalomane denkers van toen zich weer beginnen te roeren nu het gat in de gemeentelijke ruif zich langzaam begint te sluiten. Dit tot schrik van het personeel van de gemeente en de oppositiepartijen die al vele jaren een kritisch geluid lieten horen aan dovenmansoren!

Dus kiek oet wa’j ankruust!

‘Fijnslijper’

 
10-03-2018  

Zwerfvuil


Aan machinale scheiding is in de toekomst niet te ontkomen.
a. vanwege toenemende strengere recyclingeisen. China wil gerecycled plastic uit Europa al niet meer hebben vanwege teveel vermenging.
b. vanwege het veel betere resultaat dan bij omgekeerd gescheiden inzamelen waartoe burgers worden gedwongen.
c. vanwege toenemende kosten door illegale stort.
 

Bijna elke raadsfractie in Almelo heeft het afgelopen jaar wel vragen gesteld over het toenemend zwerfafval in en rond de stad. Een toename die vooral te maken heeft met de gerealiseerde afvalinzamelpunten rond winkelcentra en in de wijken.
Tegelijkertijd werd in de aflopende bestuursperiode bij raadsmeerderheid besloten het brengen van grof afval bij de gemeentewerf te beperken tot 150 kg per milieupas. Niet dat er niet voor gewaarschuwd werd dat het uit de hand zou lopen, maar ja als je de macht hebt, kun je daarvoor oren en ogen sluiten.
Inmiddels is het aantal kg per milieupas weer omhoog bijgesteld. Dat heet 'na schade en schande' wijs worden. Maar lang niet alle burgers weten van deze bijstelling en zo wordt nog steeds gedumpt hebben raadsleden vandaag kunnen waarnemen in hun flyeracties bij de diverse winkelcentra. Matrassen, beddengoed, tuinmeubels en hele zakken vol afval die niet door de openingen van de ondergrondse containers passen lagen er weer naast, zoals ook bij het winkelcentrum aan het Van Goghplein.
Nu heeft de gemeente een aantal milieucontroleurs in dienst om daar paal en perk aan te stellen, maar ook dat zet niet echt zoden aan de dijk blijkt uit antwoord van het college van B&W op vragen uit de gemeenteraad. In 2017 werd door de gemeentelijke ‘milieupolitie’ het aantal van 149 boetes uitgedeeld. Of ze ook daadwerkelijk allemaal betaald zijn, leert het antwoord niet.

Dat omgekeerd inzamelen blijkt in elke gemeente een probleem te zijn, gelet op de toename van ‘zwerfvuil’. Niet alleen rond de milieueilanden maar ook in het buitengebied. De provincie Overijssel maakte deze week bekend nog voor dit jaar 2 euroton te willen uittrekken om het ‘zwerfvuil’ in het buitengebied en natuurgebieden op te ruimen.
De gemeente Almelo wil dik 6 euroton uittrekken om elk huisadres te voorzien van een oranje Otto voor het inzamelen van plastic en verpakkingen. Verantwoordelijk wethouder Javier Cornelissen (SP) rekent zich rijk met een hogere tonnage waardoor meer rijkssubsidie in het laadje zou stromen. Een subsidie die al jaren geleidelijk naar beneden wordt bijgesteld. Er zit nog een foutje in zijn motivatie. Zo’n 20 procent van het nu al ingezamelde plastic, komt van het na-scheiden bij afvalverwerker Twence. Die 20 procent verschuift derhalve van de grijze Otto naar de nieuwe oranje Otto en moet in het rekensommetje van Cornelissen worden afgetrokken. Het ‘dekkingsverhaal’ rammelt, maar toch mag de gemeenteraad in haar laatste vergadering in de huidige samenstelling, nog een klap geven op zijn voorstel. Dat heet regeren over het graf!
 
Bovendien, professionals weten dat mechanische scheiding van afval veruit het beste resultaat brengt. Daar kan de burger nooit tegenop ondanks alle goede wil. Alleen dat kost ook geld en daarin wil Cornelissen (en zijn Twentse collega’s) niet in investeren. Niet dat dit nooit gaat gebeuren, maar in ieder geval niet indien de huidige coalitie het nog voor het zeggen heeft.

‘Fijnslijper’

 
11-03-2018  

PVV geleuter


Stöteler wil geen windmolens in Almelo maar o ironie, op de flyer staat een windmolen. Die aan de Nieuwstraat waar mede- verkiezingskandidaat Mark Leus zijn handel drijft in tweedehands auto's.
 

Het verkiezingsprogramma van PVV Almelo (en dat in andere gemeenten) staat vol beloften-geleuter dat wettelijk niet mogelijk is.
Zo wordt beloofd dat er geen plek is voor een moskee, maar Nederland heeft wettelijke vrijheid van godsdienst en kan derhalve de sinds 1974 gevestigde Yunus Emre Moskee aan de Bellavistastraat niet op wettelijke grondslag gesloten noch verboden worden. Dat kan net zo min bij een katholieke of hervormde kerk noch synagoge. Ook kan nieuwbouw niet op wettelijke grondslag verboden worden indien aan alle voorwaarden voor een omgevingsvergunning worden voldaan.
PVV Almelo belooft eveneens sluiting van het AZC. Het vestigen van een asielzoekerscentrum wordt landelijk geregeld en gemeenten moeten daar aan meewerken indien aan alle voorwaarden van een omgevingsvergunning worden voldaan. Ook moeten alle gemeenten naar rato een verplicht aantal asielzoekers huisvesten indien een verblijfsvergunning is verleend. Ook dat is geen gemeentelijk proces. De belofte om het AZC te sluiten is dus pure retoriek. Daar komt bij, dat de lopende vergunning nog jaren loopt. Sluiting, wat niet kan zonder Den Haag, zou bovendien miljoenen euro’s aan besteding schelen binnen de Almelose economie. De steeds wisselende asielzoekers geven hun toelage uit in Almelose winkels. Bovendien, zijn er diverse bedrijven en een onderwijsinstelling als ‘toeleveranciers’ uit Almelo betrokken bij het AZV, en werken er zo’n kleine 80 stadgenoten. Sluiting zou meer dan 100 banen kosten. Niet te vergeten ook dat de gemeente Almelo jaarlijks 250.000 euro ontvangt aan huurpremie.
PVV Almelo wil geen overheidsstimulans van Islamitische feestdagen. Netter zou zijn geen kerkelijke feestdagen. Niet katholiek, niet hervormd, niet joods et cetera maar dat bedoelt men niet met de loze kretologie.
Dan de belofte dat Almelose teruggekeerde Syriëgangers tot persona non grata moeten worden verklaard. Almelo heeft geen Syriëgangers. Zouden die er wel zijn, ligt strafvervolging volgens de nederlandse wet eerder voor de hand.
Kortom zelfs met 35 zetels kan de PVV haar onderbuikgevoelens en beloften niet waarmaken. Het ontwricht alleen de Almelose samenleving.

Sebastian Stöteler, in het dagelijks leven deurwaarder bij GGN, maakte eerder deze week zijn eerste entree tijdens een publiek debat waarin hij bovenstaande punten aanhaalde. Volgens hem is er veel overlast op en rond het AZC en moest de politie veel opdraven om alles in goede banen te leiden. Als je de politieberichtgeving en de jaarcijfers een beetje volgt, komen ze vaker bij Preston Palace dan bij het AZC.
De boute verzinsels van Stöteler kwamen hem op hoon te staan tijdens het debat in café België. Een buurtbewoner van het AZC diende hem van repliek door te melden dat zijn aan een rolstoel gekluisterde vrouw maar al te vaak wordt geholpen door asielzoekers bij een drempel of stoeprand.

PVV Almelo belooft verder verlaging van OZB, verlagen afvalstoffenheffing, afschaffen precariobelasting, parkeren in de binnenstad gratis en terugdringing van administratieve lasten voor burgers en ondernemers. Iedereen wil wel nultarieven maar met een beetje verstand zou je dergelijke loze beloften toch niet doen?
De stad zal eerst haar financiële verliezen uit het megalomane bestuurlijke tijdperk rond de eeuwwisseling moeten wegwerken. Daar kan ook Stöteler niet omheen. Eerst dan kan er een streep door de opcenten van de OZB-heffing (15 procent) en de koppeling met de afvalstoffenheffing en rioolbelasting. Parkeren 2 uur gratis in blauwe zone willen meer partijen om de trek naar de binnenstad te bevorderen. En wat administratieve lasten betreft, de hoogste lasten berekenen deurwaarders  bij het ‘uitkleden’ van mensen in financiële problemen.
Voor de laatste een kleine geruststelling. Werkgever GGN, u weet wel die van die hoge lasten bij het innen van achterstallige ziekenfondspremies, heeft Stöteler in de regio Arnhem aan het werk gezet. Hem kom je als ‘Dreverhaven’ in Almelo niet al te vaak tegen!

'Fijnslijper'

 
20-03-2018  

Sleepwet, de DDR zou het graag gehad hebben

 

Met de invoering van de zogenoemd ‘sleepwet’ (Wet op de Inlichtingendiensten) krijgt de overheid middelen in handen die de ‘Stasi’ ten tijde van de DDR maar al te graag gehad zou hebben. Daar werkte men nog met ‘verklikkers’ soms zelfs in het eigen gezin, zo bleek later nadat de dossiers werden geopenbaard om in te zien.
Onbegrijpelijk dan ook dat in Nederland juist ouderen voor invoering zijn van de ‘sleepwet’ waardoor ‘en masse’ informatie van individuen kan worden vergaard via telefonie en kabel en ook nog eens 3 jaar kan worden bewaard en worden gedeeld met geheime diensten van bevriende naties zoals Europese landen, de Verenigde Staten en NATO-partners inclusief Turkije. Over het huidige bewind daar en de massa-arrestaties hoeven we het verder dan niet te hebben.
Het verzamelen van ‘Big Data’ houdt ook uw App-berichten in wat toch wel als meest privé kan worden beschouwd in dit postmoderne tijdperk. Ook mogen opsporingsdiensten ‘inbreken’ in uw computer, tablet, smartphone en zo kan worden meegekeken of geluisterd in uw privé-omgeving. Uw smart-tv maar ook de moderne koelkast, de slimme energiemeter of de voortschrijdende digitale techniek in uw auto zijn middelen om uw levenswijze te volgen, net zoals de mobiele telefoon zolang de batterij er nog inzit. Uiteraard zijn er voorwaarden aan verbonden maar de controlecheque is achteraf. Alleen briefpost blijft nog privé als communicatiemiddel.
Beschouw het niet als ‘zwartkijkerij’ want in diverse rechtszaken is gebleken dat de overheidsdiensten al op individueel niveau gebruik maken van deze technieken.
De bangmakerij voor aanslagen heeft velen zwak gemaakt onder het motto ‘ik heb niets te verbergen’ en zo lijkt het raadgevend referendum een ‘makkie’ te worden voor het kabinet Rutte III om de wet binnen te slepen.    
Helpt het om terrorisme te voorkomen? Ja zeggen de inlichtingendiensten. Nee, zeggen universitaire IT-deskundigen. Met het langdurig opslaan van massale digitale data wordt de hooiberg alleen maar groter waarin de naald verborgen zit. Zij wijzen er op dat bij tal van aanslagen zoals in Londen en Parijs de daders al lang bekend waren bij de inlichtingendiensten en politie maar desondanks konden die aanslagen niet voorkomen worden.
Het reizen naar de USA is al moeilijker geworden vanwege ‘onduidelijke’ gegevens waarover de Amerikanen beschikken. Zelfs uw bankgegevens  zijn niet meer geheim. Omgekeerd mogen de Amerikaanse inlichtingendiensten alleen ‘target’ gericht werken indien voldoende vermoedens van illegale praktijken bestaan. Die informatie delen met andere naties is verboden. Alleen op spionagegebied wordt informatie gedeeld met andere mogendheden.
Maar de nieuwe wet past in het rijtje van het opslaan van meer gegevens van burgers. DiGid blijkt niet zo veilig als gedacht en zo is de vingerafdruk al verplicht bij een paspoort en wordt nagedacht over het aanleggen van een DNA-bank van alle burgers. Iets wat stilzwijgend al gebeurd bij de hielprik van elke boreling.
Kortom ik stem morgen nee tegen de ‘sleepwet’ en de politiestaat in optima forma!

‘Fijnslijper’


PS
En toch hoef ik niets te verbergen om voor te vrezen.

 
24-03-2018  

Varkensliefde in verkiezingstijd

 

Merkwaardig, dat de CU in  Almelo het goed vindt, dat de Megastal van de fa Dekker 19000 varkens mag bevatten. Dat de VVD zich over deze slepende kwestie zich op de vlakte houdt, verbaast me niet. Deze partij was de vorige raadsperiode bij het echec van het Waterrijk betrokken in een deal voor de opslag van 87000 varkens.
De varkensliefde bij de C.U. gaat  niet verder dan de varkenslucht met luchtwassers binnen te houden in hermetisch afgesloten mega varkenshallen.
En vooral niet praten over de miljoenen tonnen kostbaar bulkvoer, waarvoor onafzienbaar grote landbouwarealen overzee opgeofferd worden. Eindeloos gesleep met dieren. En het hele Nederlandse platteland een grote onafzienbare vlakte, een monocultuur  van raaigras. Geen grutto te bekennen.
Juist  de CU zou als behoeder van de natuur de boeren moeten stimuleren, landbouw en natuur in harmonie te brengen. "Kievit, de koekoek roept de CU!" Daar ligt  voor de CU een schone taak in de Almelose ommelanden.
Merkwaardig dan toch de opstelling van de CU, omdat ze in haar programma voor de verkiezingen juist op moet komen voor het welzijn van de mens. Onecht!
CU, keer terug op je schreden. Groter onrecht voor ons sociale varkentje bestaat niet!

Paul Bults

 
27-03-2018  

Illegale stort neemt hand over hand toe


26-03-2018 - Tubantia
OVERDINKEL - Aan de Goormatenweg in het buitengebied van Overdinkel hebben onbekenden een grote hoeveelheid afval gedumpt. Meerdere vuilniszakken, platen en een deel van een bankstel zijn achtergelaten nabij de Dinkelbrug.
'Een beter milieu begint bij jezelf', is de cynische toelichting van de politie bij de ontdekte afvaldump. Getuigen van de illegale dumping wordt opgeroepen contact op te nemen met de politie.
 

De gemeenten in Twente zijn al jaren bezig om het scheiden van huishoudelijk afval meer en meer te verleggen naar de burger. Naast de vertrouwde ‘grijze en groene Otto’ voor restafval en GFT-afval zie je ook de intrede van de ‘blauwe en oranje Otto’ voor het inzamelen van papier en verpakkingen zoals drinkpakken, blikjes en kunststoffen (plastics). Daarnaast de aanleg van ‘milieu-eilanden in de wijken bij winkelcentra waar men het afval kan brengen en storten in de diverse ondergrondse containers.
Doel het verminderen van afvalstromen en het vermeerderen van recyclebare stoffen voor hergebruik.
Op zich lovend, maar het einddoel 50 kg restafval per persoon op jaarbasis heeft ook een keerzijden.
In meerdere gemeenten is het diftar-systeem ingevoerd waarbij per storting wordt ‘afgerekend’ per storting en dat heeft tot gevolg dat illegaal storten lonend wordt.
In Enschede is vorig jaar het aantal meldingen verdubbeld tot boven de 6.600 illegale stortingen. De oplopende kosten bedragen nu 420.000 euro.
Op zich geen onwetend gevolg, want elders in Nederland deed zich dat al eind vorige eeuw voor toen Amsterdam Noord werd ‘overspoeld’ door het lozen van vuilniszakken die forensen mee namen uit de boven Amsterdam gelegen gemeenten waar het diftar-systeem toen al opgeld deed.
Een tweede keerzijde is dat dat afvalverwerkers met een verbrandingsoven naheffingen gingen berekenen aan gemeenten die hun jaarquotum niet haalden. Bovendien de klacht dat naat de lagere tonnage ook de calorische waarde sterk verminderde en dus minder ‘warmte’ aan het warmtenet kon worden toegevoegd voor omliggende bedrijven die die warmte nodig hebben. Import van niet gesorteerd afval is het gevolgd, want aandeelhouders (lees gemeenten) willen wel hun jaarlijks dividend ontvangen.
Twente Milieu en afvalverwerker Twence zijn die bedrijven in handen van voornamelijk Twentse gemeenten die aan de voorkant meer en meer de ‘winstproducten’ zoals glas, metaal, papier en verpakkingen dankzij rijkssubsidie afromen ten bate van de gemeentekas.
De burger maakt het met al zijn scheidingsinzet mogelijk. Maar al dat ‘gedoe’ brengt niet het milieuresultaat dat zou kunnen bij mechanische scheiding. Daarin willen de Twentse gemeenten niet investeren. Zij het dat enkele lokale politieke partijen dat juist wel willen.

Kortom het gevolg; toenemende illegale stort bij milieueilanden, het buitengebied en zelfs in natuurreservaten.

Het kan beter!!!

‘Fijnslijper’

Fotoreportage (4 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina