Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
04-03-2013  

Almelose politiek blijft marchanderen

 

Ieder weldenkend mens zou er vanuit gaan dat eerst de grote lijnen worden vastgelegd voordat men in detail keuzes gaat maken. In het Almelose politieke wereldje is dat echter niet gebruikelijk en worden plannen te pas en te onpas gelanceerd en besloten. Zo leidde de eerste visie van de revitalisering van de binnenstad tot uiteindelijk het drama van de gijzeling op 16 juni 2008. Nu is een structuurplan leidinggevend en volgend daarin bestemmingsplannen, maar het ‘papieren’ binnenstadsplan van toen leidde bijvoorbeeld tot een weigering om restaurant De Rechter een exploitatievergunning te geven ondanks dat dit volgens het vigerende bestemmingsplan en het allesomvattende structuurplan wel kon. Daar komt nog eens bij dat sloop van het beoogde oude V&D-pand pas in 2017/2018 aan de orde was, zo leerde ons de TV-uitzending van Zembla.
Inmiddels zijn we al enkele gewijzigde revitaliseringsplannen voor de binnenstad verder vanwege de toegeslagen crisis in de bouw- en financiële wereld, maar zowel ambtelijk als bestuurlijk is er nog niets geleerd.

Wat is er aan de hand. Ten eerste het plan van Albert Heijn om zich te vestigen op de hoek Violierstraat/Bornsestraat. Qua bestemmingsplan kan het niet en ook volgens de vigerende detailhandelsvisie past een dergelijke locatie niet in het beleid. Reden voor de ‘macht’ in het stadhuis om de detailhandels te willen herzien, zodat AH toch op deze verkeerstechnisch slechte locatie en ondanks tegenstand van omwonenden, kan worden gerealiseerd.
Ook Almelo Nouveau met een Outlet Store aan de Nijreessingel en de detailhandelsplannen van de stadionbouwers aan de Weezebeeksingel passen niet in die visie. Wat het laatste onderwerp betreft ligt er een akkoord tussen de Stichting Stadion Heracles Almelo en de BVO Heracles enerzijds en de gemeente anderzijds om te komen met een invulling van sport-gerelateerde detailhandel. Dat is al een inbreuk op de totale detailhandelsvisie maar de plannenmakers van het stadion willen achteraf meer en willen zelfs zo’n 35.000 m2 verkoopruimte omdat de club zich dan ‘gratis’ kan vestigen en dat komt het spelersbudget ten goede.

De detailhandelsvisie zit in een afrondende fase en volgens wethouder van Woudenbergh (VVD) kan deze door de gemeenteraad op 16 maart a.s. besloten worden. Wat nu schetst de verbazing, dat tijdens de kroegbijeenkomst van de VVD van afgelopen zaterdag waar van Woudenbergh dit lanceerde, het raadslid Jaap Stapel (PvdA) deze aankondiging onmiddellijk onderuit schoffelde door van Woudenbergh er op te wijzen dat eerst het besluit over het toekomstige stadion genomen moet worden en pas daarna de overkoepelende detailhandelsvisie. Zo was het afgesproken in de coalitie en kennelijk is dat de wijze waarop de machthebbers in het stadhuis door willen gaan om ‘ad hoc’ invulling van het beleid willen geven!

In maart 2014 zijn de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen. Onthoudt u het?

‘Fijnslijper’

 

 
11-03-2013  

Louter lucht !

 

Tot nu maakte het de VVD allemaal niet uit waar de detailhandel zich in Almelo wilde vestigen. Een AH op de hoek van de Violierstraat/Bornsestraat moet kunnen, meer detailhandel in een nieuw voetbalstadion geen probleem, ruimere invulling voor Almelo Nouveau niet op voorhand tegen.
Kortom detailhandelsstructuurvisies zijn er om opgerekt te worden en mogen ondernemers vooral niet in de weg te zitten.

Nu het college van B&W echter na bezwaren uit de middenstand in de binnenstad en op advies van onderzoeker Droogh Trommelen & Partners (DTNP) tot de conclusie komt dat een Factory Outlet in Almelo Nouveau toch niet zo’n goed idee is voor de binnenstad en dat een eventuele verruiming van detailhandel in het nieuw te bouwen stadion toch wel aan enige spelregels moet worden gebonden, is ook de VVD overstag en gaat de PR-machine van VVD-raadslid Jemy Pauwels weer werken alsof de VVD het zelf heeft uitgevonden.

Een goede leerling dus van VVD-wethouder Gerrit van Woudenbergh die in het politiek café van zijn partij lanceerde dat er een soort ruilverkaveling op gang moet komen om middenstanders uit de aanlooproute van het centrum te bewegen op te schuiven naar lege panden in het kernwinkelgebied van de binnenstad.

Laat dat nu de laatste decennia node zijn gemist in de sterfhuisconstructie van de Zuiderstraat, deel Bornerbroeksestraat en deel Grotestraat Zuid!

Laat nu de kas van de gemeente een groot gat vertonen, zodat het idee van ruilverkaveling - dat in de jaren ’80 ook al werd gelanceerd in de gemeentelijke adviescommissie Handel, Ambacht en Diensten (voormalig VVD-wethouder Pingen zal zich dat nog wel herinneren) - meer een Fata Morgana is dan een serieuze suggestie!

Kortom, dit soort berichten zijn louter lucht!

‘Fijnslijper’

 
13-03-2013  

Almelo's bedrijfsleven redt de schoolsportdagen

 

ALMELO - Menig Almeloër kan zich waarschijnlijk de jaarlijkse Almelose Schoolsportdagen voor de twee hoogste groepen van de lagere school of het basisonderwijs nog herinneren. Al ruim 50 jaar lang worden deze sportdagen georganiseerd door de Commissie Schoolsportdagen Almelo (een commissie bestaande uit sportieve basisschoolleerkrachten van de verschillende schoolbesturen) met financiële steun van de Sportraad van de gemeente Almelo. De laatste jaren vindt dit sportieve evenement begin juni plaats op de atletiekbaan van SISU aan de Kolthofsingel .
Als het aan de gemeente Almelo lag zou de editie van 2012 de laatste zijn geweest. Michel Maag, één van de leden van de huidige commissie, kreeg begin oktober van het vorige jaar in een gesprek met de afdeling Samenleving van de gemeente Almelo te horen dat de subsidiekraan voor dit sportevenement volledig dicht zat en ook dicht bleef. Zelfs een korting op de huur van de sportvelden behoorde niet tot de mogelijkheden. Een brief ‘op hoge poten’ naar het college van B&W leverde slechts frustratie op bij de commissieleden. “Een gemeente die zich wil profileren als topsportstad, maar geen budget heeft om de jeugd een sportdag te gunnen, is in de ogen van de commissie lachwekkend bezig!”
Min of meer toevallig kwam deze kwestie ter sprake in een gesprek met (voetbal) vriend Marcel Schorn, in het dagelijks leven directeur van ERMA Sport, fabrikant en leverancier van onder andere sportveldinrichting. Marcel bood meteen aan om de relaties van het sportbedrijf via een mailing te vragen of er interesse was voor het hoofdsponsorschap van het Almelose sportevenement, waaraan jaarlijks ruim 1300 basisschoolleerlingen deelnemen. Helaas had dit niet meteen het gewenste resultaat.
Eind januari besloot ERMA Sport nogmaals het Almelose bedrijfsleven op hun maatschappelijke betrokkenheid te wijzen. En dit keer met succes. Naast ERMA Sport zullen Drukkerij Algrafo, BEHA Metaal, Furness Car en Aermast vlaggenmasten gaan fungeren als hoofdsponsors van de Sportdagen en daarnaast zijn er nog 9 subsponsors. Dit zijn Metaalketen, Jazet Sign&Print, MuldervanGeel Advocaten, The Orient Express, Cadmes, WTT, Muta Almelo, Riwald Recycling en DW Machines en Gereedschappen.
De Commissie Schoolsportdagen Almelo, inmiddels aangevuld met een medewerker van het Sportbedrijf Almelo, is erg verheugd met de toezeggingen van het Almelose bedrijfsleven. “Aan alle onzekerheid van het wel of niet doorgaan is nu een einde gekomen. Na de toezegging half februari konden we echt van start met de voorbereidingen voor de sportdagen op donderdag 6 en vrijdag 7 juni a.s. Gelukkig ziet het Almelose bedrijfsleven wèl in dat zaken als het samen bewegen, winnen en verliezen en het verleggen van de sportieve grenzen van grote waarde zijn voor de 10-, 11- en 12-jarigen. De gemeente Almelo mag dus erg trots zijn met deze ondernemers binnen hun stad! “, aldus een opgetogen Maag.
Inmiddels zijn de aanmeldingsformulieren bij alle Almelose basisscholen in de mailbox beland.

Michel Maag
Medeorganisator

 

 
13-03-2013  

Ringeloren

 

Je zult maar volksvertegenwoordiger zijn in de gemeente Almelo. Nu houdt volksvertegenwoordiger in dat de belangen van de burgerij worden gediend, maar daar denkt het Almelose college schijnbaar anders over.
Vorige week dinsdag werd in het geniep vergaderd over de voortgang van de bouw van een nieuw stadhuis en gisteren kreeg dat een gevolg. Het college, met aan het hoofd burgemeester Jon Hermans, had wederom vertrouwelijkheid opgelegd. Het besprokene zou de gemeenschap kunnen schaden is haar uitleg in deze.

Of dat zo is? Het in het geniep besprokene ging maar voor een klein deel over iets nieuws, maar vervolgens werden allerlei zaken erbij gesleept die in het verleden al in het openbaar besproken zijn. Ook over die zaken kunnen de Almelose volksvertegenwoordigers nu niet meer spreken in het openbaar, reageerde een raadslid in een artikel in AW, waardoor zij volledig zijn geringeloord.

De stad is een zinkend schip waarbij getracht wordt elk lek te dichten zowel financieel als mondeling. De provincie greep al in op de begroting en toch wordt getracht majeure projecten overeind te houden. De burger weet van niets en mag niets weten. De volksvertegenwoordigers zijn monddood gemaakt op straffe van een jaar gevangenis of maximaal 10.000 euro boete. De coalitie PvdA/CDA/VVD vindt dat prima. De rijksrecherche doet al onderzoek naar het lek, dat in de kringen van de raad, de ambtelijke beleidsmakers, de bodes, de griffiemedewerkers en onder de collegeleden zelf gezocht wordt.

Democratie?
Aan u het antwoord in maart 2014 !

‘Fijnslijper’

Raad in spagaat over geheimhouding

 
18-03-2013  

Urkers


De verbindingen met Zwolle, Twente en het Duitse achterland kunnen veel beter !
 

De gemeente Urk bruuskeert de gemeente Noordoostpolder als het gaat om toekomstige grenscorrecties. De hele Noordoostpolder bestaat slechts uit die twee gemeenten en Urk is daar een stipje in. De Urkers willen bij toekomstige grenscorrecties/samenvoegingen echter worden ingedeeld bij de toekomstige superprovincie Noord Holland/Utrecht/Flevoland en niet weer zoals vroeger bij Overijssel die dan samen zou moeten gaan met Gelderland.
Of minister Ronald Plasterk er überhaupt in slaagt om het land te herindelen in vijf landsdelen met gemeenten die minimaal 100.000 inwoners zouden moeten hebben, is overigens de vraag. De meeste provincies zien het niet zitten en ook driekwart van de burgemeesters vreest om hun baan.
Toch is de voorkeur van Urk ergens op gebaseerd en dat zou wel eens het gebrek aan goede verbindingen richting Zwolle, Twente en het Duitse achterland kunnen zijn. Terwijl de A6 hen rechtstreeks Almere/Amsterdam en de Randstad voert.
Laat nu net het kabinet Rutte/Samson hebben gekozen voor de sobere variant van de N35. Bovendien heeft men ook nog eens besloten in de komende jaren 1,7 miljard te willen bezuinigen op de infrastructuur.
Die Urkers zijn zo gek nog niet !

‘Fijnslijper’

Fotoreportage (1 foto's)...

 
18-03-2013  

Ontslagpraktijken

 

Eindelijk is het vandaag groot in de publiciteit gekomen, de ontslagpraktijken die sommige (steeds meer) werkgevers er op na houden om personeel te lozen. Het meldpunt Verzuimbegeleiding van FNV Bondgenoten heeft inmiddels zoveel voorbeelden (3.300) dat de bond er mee naar buiten komt en politiek Den Haag er mee gaat belagen.

Een voorbeeld: Een werknemer heeft de griep en meldt zich ziek en krijgt vervolgens een bureau aan de telefoon wanneer de zieke denkt weer te gaan werken. Daarbij wordt de druk goed opgevoerd. Als de zieke werknemer na een weekje weer aan het werk gaat, lijkt er niets aan de hand. Totdat een jaar later de werknemer geconfronteerd wordt met een fikse korting op het salaris van 10 tot 30 procent. De reden is dat hij nog steeds als gedeeltelijk ziek in de boeken staat, soms zelfs voor één procent ziek. En een jaar in de ziektewet betekent reden tot afkeuring en ontslag. Bijna ondoenbaar voor een werknemer om het tegendeel te bewijzen.

Een ander voorbeeld: Een werknemer van een grote brouwerij kreeg enkele jaren terug hartklachten en wordt geopereerd aan zijn aderen. Na 3 maanden gaat de werknemer, die al zijn hele leven bij de brouwer van het heerlijk heldere gerstenat werkt, op therapeutische basis aan het werk. In de maanden er na bouwt het aantal werkuren zich weer gestaag op naar normaal. Een laatste check bij de cardioloog leert dat alles prima is en hij weer volledig aan de slag kan. Precies één week voordat de jaartermijn voorbij is.
Toch wordt hij met ingang van de bewuste ‘verjaardag’ gekort en ook komt er een brief dat gelet op man’s beperking men geen werk meer heeft. Volgens de eigen bedrijfsarts is het order picken te zwaar voor de man en alternatief werk is niet voorhanden.
Een gesprekje met zijn directe chef en een kort gesprekje tussen werknemer en bedrijfsarts in het voorbijgaan op de werkvloer was voldoende voor de bedrijfsarts om de werknemer arbeidsongeschikt te verklaren. Later bleek uit verslaglegging ook nog dat de privacyregels waren geschonden vanwege overleg tussen bedrijfsarts en directe chef.

Rondom hem had de werknemer al gezien dat bijna alle oudere collega's inmiddels bij de vestiging van het concern wegwaren. De werkplekken werden ingenomen door jongeren via uitzendbureaus. De bestendigheid was bij sommigen hooguit een jaar en bij anderen nog minder.
Het verzet tegen het ontslag had de nodige voeten in de aarde. Cardioloog, huisarts en fysiotherapeut kwamen er aan te pas om te bewijzen dat de man zijn werk volledig kon doen. Schriftelijke verklaringen bleken echter nog niet voldoende voor de pils-producent en de bedrijfsarts om over stag te gaan. Dus juridische hulp ingeschakeld. De bedrijfsarts bleek naast de baan bij de brouwer ook nog een verzuimbureau te hebben en had dus een dubbele pet op en was er dus niet in het belang van het personeel zoals een bedrijfsarts het werk behoort te doen.
De juridische hardheid in het verzet tegen ontslag zat hem in de aanvangsdatum dat het werk volledig werd hervat en dat was precies één week voor het verstrijken van de jaartermijn. Ook de vakbond bemoeide zich er nog even mee, maar die datum was cruciaal want de werkgever hanteerde aantoonbaar, via andere ‘brouwerijschrijfsels’ van eerste ziektemelding en werkhervatting, andere data. Bovendien bleek zijn werktaakomschrijving van jaren terug dat van heftruckchauffeur te zijn en niet order-picking zoals men omschreef. Fluitend wordt er nu dus rond gecrosst over het bedrijsterrein op weg naar het pensioen en wordt het werk op tijd en serieuzer uitgevoerd dan de meeste jongelingen dat blijken te doen.
Alleen, de reiskosten, die werden wel afgepakt, omdat de brouwer een termijn stelde om te verhuizen naar dichterbij de werklocatie.

De uitvinders van deze praktijken zijn de 'Verzuim Reductie Bureaus' die als paddenstoelen uit de grond verrezen nadat het aloude GAK haar monopolie verloor !

Kortom de moraal van dit verhaal !
Meldt je altijd schriftelijk ziek en meldt ook schriftelijk dat je voor 100 procent het werk (laat ook de behandelend arts dat vastleggen) weer hebt hervat en bewaar de kopieën goed !
Want voordat het FNV gehoor krijgt bij dit kabinet stroomt er nog heel wat heerlijk helder water door de Rijn !

‘Fijnslijper’
 

 
21-03-2013  

Tegen beter weten in

 

Lange tijd zag het er naar uit dat het nog lange tijd goed zou gaan. Dat we nog een voorjaar en zomer lang mochten genieten van de prachtige uitzichten in dit gebied. De patstelling duurde voort, maar ieder weldenkend mens wist in z’n achterhoofd wel waar het uiteindelijk op uit zou draaien.
Vorige week was het zover. Ongeveer halverwege was men begonnen aan een malse kavel. Een mooi bouwkeetje en wat noeste werkers op het witte zand.
Pijn in het kwadraat. Een poos geleden al weer heb ik grofweg berekend wat er op het oude industrieterrein Twente Noord nog beschikbaar was aan grond en gebouwen. Dit bleek meer te zijn dan wat men in dit nieuwe stuk, schurkend tegen de gemeentegrens van Twenterand, kon aanbieden. M’n verstand stond stil.
Het eerste pand plant men nu pontificaal midden in het gebied en hieruit blijkt voor mij opnieuw de totale minachting voor de natuur. Poot maar neer, we hebben genoeg grond.
Uiteraard weet ik ook wel dat men toevallig hier begint en dat het de bedoeling is dat er verspreid over het gebied nog een aantal foeilelijke panden komen, maar met de komst van dit ene pand is wel meteen het hele gebied naar de Filistijnen. De Almelose methode wordt hier succesvol toegepast: zo veel mogelijk verbrokkeling. “Strooien maar Piet.”
Inmiddels treurig gestemd zag ik een klein valkje. Bij harde wind en guur weer zag ik hem biddend, hoe toepasselijk op zondag, tegenover de bewerkte kavel. Hij zocht een prooi, maar het was net of hij bad dat de Almelose bestuurders op deze zondag de schellen van de ogen zouden vallen, eens goed na zouden denken. Wie weet zou er dan nog redding zijn.
Glimlachend om zoveel naïviteit van mezelf aanvaardde ik de terugtocht uit dit gebied over een netwerk aan asfaltwegen, terwijl een zwerm vogels m’n gedachten meevoer naar het oosten.
Over de Iepenweg(verboden voor auto’s) moest ik talloze keren uitwijken voor tientallen langsrazende, glimmende slagschepen.
Het leven van een natuurliefhebber gaat niet over rozen. De kille winter duurt al veel te lang, maar deze nieuwe aanvallen op het landschap maken dat de kou nog maanden in m’n hart aanwezig blijft.

Anne Jan Teunis

 
27-03-2013  

'Losers'

 

Bij Heracles Almelo vinden ze de gemeenteraad maar een stelletje ‘losers’. Aanleiding het uitstel over het al dan niet toestaan van meer m2 detailhandel in een nieuw te bouwen stadion dan het eerdere akkoord tussen de club en de gemeente.
Het college van B&W wilde minus één met de nieuwe ‘eis’ akkoord gaan om dat dan later in de op stapel staande detailhandelsstructuurvisie in te passen. Daar voelde wethouder Kuik-Verweg dus niets voor, omdat die structuurvisie het basisdocument is voor alle bestemmingsplannen. Met haar vonden dat ook 22 van de 34 aanwezige raadsleden. Raadsnestor Stork verkondigde dat aan het begin van de raadsvergadering en dus werd het besluit middels stemming uitgesteld.

Commotie
Op de publieke tribune ontstond commotie en er werd zelfs met munten gegooid naar de raadsleden. Enige onbekende ‘radicalen’ waren kennelijk nog niet uitgegooid en togen vervolgens naar het huis van Stork, waar de echtgenote de schrik in het lijf werd gejaagd door eieren tegen ramen en gevel te gooien.
Burgemeester Hermans sprak daar schande van en ook wethouder Van Marle verkondigde de volgende ochtend dat er afspraken met de politie zijn gemaakt voor scherper toezicht.

Detailhandel
Terugkomend op het verzoek van Heracles voor meer detailhandelsruimte. Het laat zich raden dat winkeliers in de binnenstad, aan de Woonboulevard, aan het Vincent van Goghplein en aan De Gors niet voor de verdubbeling naar 19.500 m2 zijn.
Heracles schermde met intentieverklaringen van bouwers Wyckerveste en BAM en de potentiële huurders.
In zoverre ging het college van B&W dus deels mee in die wens. Maar wat als via juridische procedures een dergelijk besluit zou worden afgeschoten? Niet voor niets waarschuwde het adviesbureau Droogh, Trommelen en Partners voor de juridische onzekerheden in het voorstel. De structuurvisie als basisinstrument is leidend, hoewel concurrentieoverwegingen nauwelijks tellen. Nee, het gaat er om waar wel detailhandel in de stad en waar niet!

"Hornbach was een van de onderhandelaars voor invulling van het stadion. De Duitse ‘Doe het Zelf’ moloch haakte echter af omdat het teveel water bij de wijn moest doen in de eigen formule", zo liet wethouder Van Marle weten.
Met het college van B&W kwam Hornbach later wel rond door 40.000 m2 te kopen, zij het onder voorwaarde van een akkoord door de gemeenteraad.

Koninklijke weg
Eerst volgt nu dus een besluit over de alles omvattende detailhandelsstructuurvisie in juni a.s. en dan gelijk een besluit over het stadion en de andere plannen. De ‘koninklijke weg’ zoals wethouder Kuik dat uitdrukte.

 

Tot die tijd heeft Heracles dan de tijd om het verschil tussen het eigen verzoek aan de gemeente (het gemaakte voorstel) en de inhoud van de intentieverklaring van Wyckerveste/BAM uit te leggen. Deze willen namelijk als de verhuur niet lukt zoals beoogd, ook leisure zoals bowlingcentrum en uitgaan mogelijk maken in de te bouwen ruimtes en dat staat in geen enkel akkoord. Misschien willen ze straks ook wel een casino - dat vorig jaar door de raad al werd afgeschoten - in het nieuw te bouwen stadion. Want het uitgestelde voorstel strookt niet met de intentieverklaringen van Wyckerveste/BAM en die zijn dan niets waard !

Na het uitstel is er dus winst te behalen voor een gedegen omschreven plan, maar winst is er niet voor die eieren werpende lieden die zich ‘supporter’ noemen, want dat zijn de echte ‘losers’ na dinsdagavond !

‘Fijnslijper’

Fotoreportage (1 foto's)...

 
28-03-2013  

Oorzaak uitstel stadionbeslissing ligt bij VVD

 

De acties als het bekogelen van raadsleden met muntgeld en het besmeuren van de woning van een van hen van, naar verluidt gepleegd door Heracles-aanhang,mag als een zeer dikke fail gekenmerkt worden. De eieren hadden namelijk helemaal naar de andere kant van de stad gemoeten, aangezien daar de bedenker van een nieuwe detailhandelsvisie woont. En juist door het (onnodig) opnieuw formuleren van een detailhandelsvisie is de oorzaak van alle vertraging in besluitvorming rond de winkeldiscussie van het Heraclesstadion. Indien de eiergooiers de politiek beter hadden gevolgd, hadden ze dit kunnen weten. Niet handig en een flink schoolvoorbeeld van eigen glazen ingooien. Helemaal erg is het dat een praeses van een betaald voetbalorganisatie zelf het slechte voorbeeld geeft en min of meer oproept tot acties, die heel gemakkelijk uit de hand kunnen lopen en een chaos of erger kunnen veroorzaken.

Het was nooit het idee van raadslid Stork om een nieuwe detailhandelsvisie te laten opstellen. Dat initiatief kwam van de plaatselijke wethouder van lintjes doorknippen Van Woudenbergh. Het begon allemaal ten tijde van de raadsdebatten over Almelo Nouveau, een project waarvan Van Woudenbergh fervent tegenstander is omdat het naar horen zeggen nu eenmaal ten koste van vriendjes zou gaan. Tegelijkertijd deed de VVD’er de belofte aan Albert Heijn dat de grootgrutter een nieuwe supermarkt op de hoek van de Violierstraat en Bornsestraat mocht bouwen. Maar hier vergaloppeerde de grootgrondbezitter zich faliekant. Het idee voor een supermarkt op die plaats werd bepaald niet gedragen door omwonenden. Die kwamen dan ook meteen in actie en toonden zelfs een gemeentelijk document waarin zwart op wit staat dat er op de bewuste plek een woonbestemming ligt. Ai, nu had de wethouder toch een probleem van niet geringe omvang.

Hiermee geconfronteerd tijdens een raadsvergadering zei de wethouder tot ieders verrassing ijskoud (en u kunt daarvan de raadsuitzending nog op de gemeentelijke website nog terugvinden - TC) dat het bewuste document een vergissing was. Hij veegde het letterlijk van tafel. De omwonenden hielden en houden echter halsstarrig vol en hebben aangegeven zelfs tot aan het hoogste rechtsorgaan in Nederland te zullen doorvechten. Om korte metten met het gezeur van bewoners te maken bedacht de wethouder het volgende gewiekste idee: laten we de huidige detailhandelsvisie herzien zodat we de bestemming van het perceel kunnen wijzigen in een winkelbestemming en daarmee de bewoners buiten spel zetten. Omdat de wethouder hierin flinke steun van de poliklieke coalitie (met name PvdA) kreeg werd het voorstel aangenomen. Ziedaar de werkelijke oorzaak van de continue vertraging in de besluitvorming over wel of geen winkels in het stadion. Met andere woorden: voetbalfans, jullie hebben de verkeerde gepakt en de coalitie heeft de schuld heel geniepig bij een ander gelegd. Hou dit voor de komende gemeenteraadsverkiezingen daarom goed in uw achterhoofd!

Tony Cassese.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
31-03-2013  

Waar is het kabinet mee bezig?

 

ALMELO – Het is onrustig in Nederland onder het personeel van penitentiaire inrichtingen. Liefst 3700 bewaarders moeten nog maar zien of ze straks elders weer aan het werk kunnen bij hun werkgever. Voor zo’n 1500 bewaarders zal dat niet lukken als het ingezette voornemen van staatssecretaris Fred Teeven (VVD) een meerderheid krijgt in de Tweede Kamer. Terwijl Teeven en minister Ivo Opstelten luidkeels roepen dat de criminelen harder worden aangepakt en gevangenissen soberder moeten worden, wordt dat met meer enkelbandjes gelogenstraft want zij zitten straks thuis voor de buis.

Lees verder…

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (8 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina