Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
03-02-2011  

Humpie dumpie

 

Met afschuw denk ik terug aan die mooie voorjaarsmiddag toen ik zag dat een aantal jongens hele pakketten reclame in een beek gooiden. Dat er sindsdien weinig verbeterd is, blijkt uit een wandeltocht die ik afgelopen zondag maakte.
Over het fietspad liep ik van Vriezenveen naar Almelo. Omdat de lucht grijs was en inspiratieloos, staarde ik maar een beetje naar beneden. Op een gegeven moment viel het me op dat er toch wel erg veel zwerfafval lag. De verklaring ligt natuurlijk in het feit dat dit fietspad dagelijks gebruikt wordt door al die scholieren die in Almelo of in Vriezenveen nog pienterder proberen te worden dan ze al zijn. Ook op andere aan- en afvoerroutes naar scholen zie je een zelfde beeld.
Langs de Almeloseweg is het op bepaalde punten net of je in de stad Napels loopt ten tijde van de staking van vuilnismannen. Wat een rotzooi!! Plastic flesjes, plastic zakjes, dopjes, chipszakjes, vuilniszakken. De “blikvangers”, die hier overigens niet staan, zijn over het algemeen akelig leeg, terwijl de grond bezaaid ligt met troep.
In Tubantia las ik dat de gemeentes hun krachten willen bundelen aangaande milieubeleid. Je kunt er een aantal worstenprikkers in groene pakken op los laten, maar beter is het om de jeugd bij te brengen dat dit niet hoort.
Ach, ze zullen heus wel eens onderricht in deze materie gehad hebben, maar het raakt ze blijkbaar niet. Ze zien het niet zo somber in. Consumeren zo veel je kunt en de verpakkingen gewoon van je af gooien.
Laten we hen allen maar naar het misschien nieuw te bouwen milieueducatiecentrum bij het Beeklustpark sturen, het zogenaamde ”Natuurhus”. Hier zal men de jeugd onderwijzen en de gevoelige snaar raken, waardoor Nederland in de toekomst schoner kan worden. Alweer een argument voor zo’n centrum en Napels hoeven we niet zo nodig in de achtertuin.

Anne Jan Teunis

 
05-02-2011  

De bouwstop voor Riwald Recycling


Links net zichtbaar het gebouw van Sonder BV.
Rechts de 6 meter hoge keerwand waartegen ook bezwaar wordt gemaakt.
Een keerwand die Sonder BV ook benut.
In de verte de metaalshredder van Riwald.
 

ALMELO – De gebroeders Huzink van Riwald Recycling aan de Buitenhaven hebben door de gemeente een bouwstop opgelegd gekregen voor hun ultramoderne metaalshredder. Reden voor de bouwstop was een dreigende spoedzaak bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank in Almelo.
De gemeente wilde Riwald Recycling in de gelegenheid stellen om alsnog de benodigde bouwvergunning aan te vragen en de bouw ondertussen gedogen. Op zich niet zo vreemd, omdat industrieterrein Buitenhaven Oost in de zwaarste categorie 5 valt en juist bedoeld is voor dit soort werkzaamheden. Zo zijn op de Buitenhaven Oost meerdere recyclingbedrijven actief als Grobben BV, de puinbrekerij van RMA en asbestsaneerder ARSA.

Buurman Sonder van het gelijknamige sloopbedrijf stak daar echter een stokje voor en schakelde milieuadviseur Middelkamp in die goed de weg weet om zaken te vertragen. Bij Riwald Recycling staat nu de meest moderne en veiligste metaalshredder van Europa stil, want de bouw van de € 2.500.000,00 kostende metaalshredder is al lang klaar.
Ondertussen worden aan de Buitenhaven de bergen van metaal steeds hoger, mede omdat er amper binnenvaartschepen te huren zijn, vanwege het feit dat er ruim 200 binnenvaartschippers vast zitten achter de omgeslagen binnenvaarttanker in de Rijn bij St. Goar.

Naast het gebouw van Sonder BV ligt het terrein grotendeels onbenut braak omdat er al jaren getracht wordt een lap grond van 10.000 m2 te verkopen tegen een ‘goudprijs’. Alle naastgelegen bedrijven hebben al eens getracht de lap grond te kopen, maar haakten af vanwege de extreme vraagprijs, die naar verluidt vijf keer zo hoog is als de werkelijke marktprijs. 
Zou dat wel eens de kern van het nu ontstane probleem kunnen zijn?

“Fijnslijper”

Lezersreactie: 11-02-2011
Dit lijkt weer eens nergens op.
De fam. Sonder denkt in 1 keer binnen te zijn.
En dan klagen over een bedrijf waar Almelo trots op mag zijn.
Als je kijkt welke bende zij (Sonder red.) er van hebben en al jaren.
Het is dus puur een ‘xxxxxx’streek van de fam. Sonder.
Laten zij eens aan het werk gaan.
Rob Buursen

Fotoreportage (16 foto's)...

 
06-02-2011  

Minister Kamp wil uitzendbureaus registreren

 

DEN HAAG - Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) springt op de bres voor de werknemers via uitzendbureaus en wil een registratieplicht voor de uitzendbranche, zo kondigde hij dat aan in Nieuwsuur. Volgens de minister worden uitzendkrachten vaak onderbetaald en soms slecht behandeld. Dat is vooral het geval bij buitenlandse werknemers.
Registratie van uitzendbureaus moet dat voorkomen en bij een tweede overtreding moeten ze dicht. Volgens de minister is een kwart van de bureaus malafide.

Het wordt tijd dat de minister ook oog krijgt voor de misstanden bij grote werkgevers die elk medisch smetje van oudere personeelsleden aangrijpen om deze te lozen. Ook al is het werk hervat en de werknemer door de behandelend medicus gezond geschreven, wordt dan toch 20 procent van de gewerkte tijd als ziek aangemeld. Na twee jaar volgt dan de procedure om ze echt de laan uit te sturen. Dat gebeurt zelfs met hulp van de bedrijfsarts en ingehuurde zogenaamde arbeidskundige die verklaren dat de werknemer niet volledig hersteld is en niet in zijn oude baan terug kan en ook niet meer binnen het concern herplaatsbaar is.
Na soms tientallen jaren bij één baas gewerkt te hebben, eindigt men dan meestal na een ww-periode in de bijstand.
Nee, een glas bier smaakt mij al lang niet meer heerlijk helder!

‘Fijnslijper’

 
10-02-2011  

Dom(m)inee en expo Beter dan God

 

RIJSSEN/ENSCHEDE – Het is toch wat, de Rijssense dominee Lassche van de Hersteld Hervormde Gemeente Rehobôth heeft zich bij het gemeentebestuur van Rijssen/Holten beklaagt over posters van de expositie ‘Beter dan God’ in de Twentse Welle te Enschede. De expositie die al sinds 1 oktober loopt en 28 februari a.s. eindigt, gaat over het twijfelachtige nut van het maakbare aan de mens via plastische chirurgie.

Lasche vindt de posters – die eindelijk Rijssen bereikten – blasfemies oftewel godslasterend en kwetsend en verzocht het gemeentebestuur de posters te laten verwijderen, die daar 'God betere' anno 2011 ook nog eens gehoor aan gaf.

Na alsnog enig onderzoek gedaan te hebben naar de diepere gronden van de expositie, heeft Lassche erkent dat de posters niet blasfemies bedoeld waren. Toch blijft Lassche er bij dat vele Rijssenaren de bedoeling van de posters niet doorhebben en bij het zien van de posters wel aan blasfemie zullen denken en zich gekwetst zullen voelen.

Volgens Lassche zijn Rijssenaren dus dom en wereldvreemd. Nu is het gelukkig zo, dat in Rijssen de grootste bouwers van Nederland zitten die hun personeel over alle windstreken van Nederland en daarbuiten sturen zodat deze de ‘boze buitenwereld’ heus wel leren kennen.

De mening van Lassche snijdt dus geen hout, maar zolang er nog Lassche's op de wereld zijn die het volk dom en afhankelijk willen houden, is het verstandig en nuttig dat dorp vol te blijven plakken met posters die de zinnen publiekelijk prikkelen en de nieuwsgierigheid onbedwingbaar maken.

Laat Wessels gauw beginnen om elk huis in Rijssen verplicht van een glasvezelaansluiting te voorzien om te beginnen bij Lassche, die vervolgens moet worden opgezadeld met dagelijks 3 uur verplicht zappen om de echte wereld te leren kennen!

‘Fijnslijper’

 
11-02-2011  

Beeldenstorm?


Beeldenstorm -
Dirck van Delen
 

Het was me het weekendje wel. Een stormachtige wind die dagenlang aanhield en daarna een storm aan ellendige berichten in de maandagkranten.
Een overval op een tankstation, de nodige geweldplegingen en ander kruimelwerk waar de Telegraaf altijd vol mee staat. Maar ook een paar opvallende diefstallen van koperen kunstwerken die me treurig stemden.
Het eerste betrof een koperen beeld dat gestolen werd in onze binnenstad. Nummertje twee stond niet in de krant, maar op basisschool de Triangel werd een koperen kunstwerk van het schoolplein meegenomen.
Koper levert momenteel veel op en men laat er zelfs treinen voor ontsporen. ” The big money”, waarvoor werkelijk alles moet wijken.
Het stelen van kunstwerken is in meerdere opzichten triest, want het gaat natuurlijk niet alleen om de waarde in geld van het kunstwerk. De emotionele waarde is misschien wel vele malen groter. De kinderen vinden het erg en kijken vol onbegrip naar die lege plek.
Deze regering zal toch niet zo ver gaan om alle bestaande kunst weg te halen en er in deze barre tijden hard geld van te maken om allerlei gaten te gaan dichten? Soms zie je ze er nog toe in staat ook!!!!!
Vorige week fietste ik langs een prachtig kunstwerk. Met m’n hoofd vol stress en een zwaar, zeurend, vermoeiend gevoel reed ik er langs.
Opeens gebeurde het: m’n zware hoofd werd lichter bij het aanschouwen van dit moois en een glimlach kwam over m’n gezicht. In alle eenvoud wist het beeld me te raken en m’n blik werd als bij toverslag verruimd. M’n gedachten namen sprongetjes en ik was plotseling in staat om het leven via allerlei invalshoeken te bekijken.
Kortom het had z’n positieve uitwerking en als mens voelde ik me plotseling veel beter. Kunst doet je meer dan je denkt. Vaak wordt het niet op waarde geschat, maar wanneer je beter kijkt kan een kunstwerk werelden voor je openen.
Tenslotte blijf ik bewust vaag over plek en beeld, want ik zou het eeuwig zonde en jammer vinden wanneer de “barbaren” op een idee gebracht werden en ook dit juweeltje zouden roven.

Anne Jan Teunis

 
21-02-2011  

Doorbomen...

 

Doordrammen, blijven zemelen, al maar over hetzelfde beginnen, uitentreure, jaar na jaar als de Enkazeem van de reclame, ouwe koeien uit de sloot.
“Zet eens een andere plaat op”, hoor ik de lezer denken. Daar heb je hem ook weer met die bomen. Altijd hetzelfde liedje en ook nog eens altijd als mosterd na de maaltijd. De bomen waar hij over schrijft liggen altijd al lang en breed als lijken langs de kant van de weg.
Allemaal waar, ik beaam het als eerste. Zijn er dan geen andere zaken om je druk over te maken en over te schrijven? Nou, als verwoed krantenlezer liggen de onderwerpen voor het oprapen en het zou me niet de minste moeite kosten om over talloze zaken een leuke boom op te zetten, maar telkenmale doet het me dermate pijn wanneer er weer van die geweldige reuzen tegen de vlakte gaan, dat ik me uit puur verdriet geroepen voel om er op mijn bescheiden manier protest tegen aan te tekenen. Diep van binnen namelijk voel ik dat het niet hoort. Dit doe je niet, zoals je een klein meisje, dat je onschuldig glimlachend met haar donkere ogen aankijkt ook niet vermoordt of misbruikt. Meisje en boom zijn wonderen der schepping en dienen bewonderd en met liefde behandeld te worden. Met respect. Een meisje staat uiteraard ver boven een boom, maar onderschat toch de waarde van bomen niet. Onlangs las ik dat mensen in Rotterdam gemiddeld een paar jaar eerder dood gaan, omdat er minder natuur om hun heen is.
Het lijkt of de gemeente voor de lente begint zo veel mogelijk bomen wil kappen. Protest of niet: het kappen zal, desnoods uitgesteld, gewoon doorgaan. Het doel heiligt de middelen.
Eerst de grote populieren langs de Dollegoorweg. Na wat tegensputterende roeken gingen ze gewoon tegen de vlakte.
Dan de Nijreesweg. Ik zag een foto op de site van Tubantia(google streetview) van deze weg met z’n prachtige bomen. Waarvoor in hemelsnaam, wil je deze schoonheid opgeven? De tranen schieten je alvast weer in de ogen, want je weet dat de kaalslag vroeg of laat zal plaatsvinden.
Ergens tussen ander nieuws op de site van AlmeloNieuws.nl zag ik dat er een vergunning is aangevraagd voor het kappen van 5 eiken aan de Kolthofsingel.
Tenslotte de Almelose Aa. Een mooiere beek, een hogere natuurwaarde. “Het verwijderen van een aantal bomen.” Bedoeld wordt hier het laten staan van een aantal bomen. In dit geval kan en mag ik nog niet oordelen tot het eindproduct er ligt. Dan pas zal blijken of het kappen van die vele bomen het offer waard is geweest.
Zomaar een paar voorbeelden van wat ik de afgelopen weken zag. Zou het echt zo noodzakelijk zijn om al die bomen neer te maaien? In hoeverre wordt dit trouwens gecompenseerd? En dan nog. Voordat een jong geplant exemplaar de grandeur van een volwassen boom heeft zijn er heel wat jaartjes verstreken. Het is één stap vooruit en twee stappen terug.
Triest dat ze, bijna op het punt om weer weergaloos te gaan uitbotten, nog net op de valreep het loodje moeten leggen. Als dank voor een hele winter van voorbereiding en harde arbeid krijgen ze vlak voor de finish het nekschot.
Zijn de Almelose bomen misschien vogelvrij omdat de bomenstichting niet meer bestaat?

Anne Jan Teunis

 
25-02-2011  

Henk Bleker vindt de juiste toon tegen Wilders

 

Huidig staatsecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie schijnt de juiste toon gevonden te hebben tegen de ‘one liners’ politiek van Geert Wilders. De laatste dagen steekt hij niet onder stoelen of banken dat hij grote moeite heeft met opmerkingen van Neerlands zwaarst bewaakte persoon.
Bleker zei o.a. dat hij niets moet hebben van de PVV en walgt van het hooddoekjesverbod dat de 'club van Wilders' wil. In Markelo tijdens een verkiezingsbijeenkomst van het CDA toonde hij dan ook begrip voor die leden die grote moeite hebben met de gedoogsteun van de PVV.

Ook was de staatssecretaris niet te spreken over het PVV-plan om zogenoemde tuigdorpen op te richten voor a socialen. "Als ik de partijvoorzitter was, was ik er even met gestrekte been ingegaan. Tuigdorpen... alleen het woord al. Ik werp het verre van me", aldus Bleker. "Het idee om mensen af te schrijven is in strijd met elke vorm van fatsoen. Ook dat hoofddoekjesgedoe, aangekaart door de PVV, daar walg ik van."

Kijk dat zijn opmerkingen naar mijn hart, want Bleker laat dus echt zien dat hij niets op heeft met Wilders, het latere zachte excuus van Bleker ten spijt.

Bleker doet nog meer wat mij wel aanstaat. Hij kijkt kritisch naar op papier ontwikkelde natuurplannen en durft rigoureus in te grijpen als de verhouding qua kosten en natuurlijk rendement scheef liggen. De vrije natuurbaan van de IJsselmeerpolders naar de Veluwe is bijvoorbeeld zoiets. Het kost honderden miljoenen om edelherten een vrije doorgang vanuit de polder naar Duitsland te geven en gaat ten koste van de beste landbouwgrond van Nederland. Zijn de edelherten eenmaal naar Duitsland vertrokken komen ze ook nooit meer terug zeggen vooraanstaande biologen. Wat verdovingsspuitjes en transport kunnen het te grote aantal edelherten in de polder ook inperken en kost in lengte van jaren stukken minder. Daar komt bij dat de voedselproductie onder druk staat en de prijzen de pan uit rijzen door mislukte oogsten in de wereld en mede door de verwerking van bijvoorbeeld dertig procent van de maïsproductie tot brandstof. ‘Kijk voedsel is in de eerste plaats voedsel en het overschot zou voor andere doeleinden kunnen dienen, maar dan ook niet eerder!’

Rutte en Verhagen dwongen hem min of meer gas terug te nemen, maar dat het excuus van Bleker ook niet veel voorstelt, bleek donderdagavond bij Pauw & Witteman waar hij nog maar eens herhaalde dat hij een afkeer heeft van tal van standpunten die door de 'club van Wilders' worden geponeerd.
Kijk dat mag ik wel, een beetje eigenwijs en blijven staan voor je mening, prima Henk.

Toch is het te weinig om mij in de rijen van het CDA te scharen. Ten eerste is die 'gedoogclub van Wilders' geen democratische partij en ten tweede teveel bezuinigingsmaatregelen gaan ten koste van teveel arbeidsplaatsen in bijvoorbeeld het onderwijs. Het is ook niet zo dat ambtenaren nu alleen de rekening moeten gaan betalen en zeker mogen de bezuinigingen niet op de lagere inkomensgroepen en middeninkomens worden afgewenteld zoals nu gebeurd, terwijl de hoge inkomens er alleen maar op vooruit gaan. Ze zitten zelfs in het kabinet toonde Quote aan met de tophypotheken van bewindslieden. Tegelijkertijd wordt een hypotheek voor starters onmogelijk.
Een meerderheid in de Eerste Kamer voor Rutte/Verhagen met behulp van Wilders lijkt mij dan ook desastreus voor de Nederlandse samenleving!

‘Fijnslijper’

Archief
Terug naar vorige pagina