Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
20-04-2017  

Twence blijft Twents, Münster wordt aandeelhouder


Fosfaatwinning Elhorst-Vloedbelt
Twence is voornemens een grootschalige mestverwaardingsinstallatie van 250.000 ton te realiseren op ’t Elhorst Vloedbelt tussen Almelo en Zenderen voor de herwinning van de grondstof fosfaat. De 23 miljoen euro kostende bouw mag van de bestuursrechter dit jaar beginnen maar Twence wacht een hoger beroep van de gemeente Borne bij de Raad van State af.
 

HENGELO – De gemeenten Almelo en Oldenzaal zijn er als ‘kartrekkers’ niet in geslaagd een meerderheid te vinden om de aandelen van afvalverwerker Twence in Hengelo te verkopen. Zij kregen alleen aandeelhouder vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen mee. De gemeente Tubbergen onthield zich van stemming. Ruim 70 procent van de aandeelhouders wil Twence behouden  als duurzame ontwikkelaar van energie zoals warmte en elektriciteit. De aandeelhouders maakten ook de  weg vrij voor een grensoverschrijdende ontwikkeling. De Duitse Bisschopsstad Münster wil namelijk graag aandeel houder worden om het huishoudelijk restafval via Twence te laten verwerken. Münster heeft zelf al een geautomatiseerde scheidingsfabriek waar het afval wordt gesorteerd om waardevolle reststoffen te recyclen. De Duitse stad aast op 15 procent van de aandelen.
Of de gemeenten Almelo en Oldenzaal nu nog hun aandelen éénmalig te gelde kunnen maken, is nog de vraag. Beide steden bezitten 16,1 procent van de aandelen maar een overgrote meerderheid van de aandeelhouders wil geen ‘verwatering’ van het aandelenpakket door het uitgeven van nieuwe aandelen. Twentse aandeelhouders zouden mogelijk eerst hun aandelen kunnen aanbieden aan de zittende aandeelhouders die niet wensen te verkopen. Almelo en Oldenzaal kunnen in dat geval niet rekenen op een ‘gouden’ opbrengst. De gemeenteraden van Almelo en Oldenzaal wacht dus een heroverweging voordat met Münster bindende afspraken gemaakt kunnen worden. Mocht dat uitdraaien op het houden van de aandelen, kunnen alle 14 Twentse gemeenten iets mee snoepen indien 15 procent aan Münster wordt verkocht. De winst van Twence bedroeg in 2016 ruim 12 miljoen euro.

Archief
Terug naar vorige pagina