Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
16-04-2013  

Galloway┬┤s toch weg van de Schelfhorst (upd)


De Galloway's (boven) gaan woensdag op transport naar Eindhoven.
De Brandrode runderen nemen hun plek in langs het Lateraalkanaal.
 

ALMELO – Waar een stad groot in kan zijn toont wel de discussie over het weghalen van de Galloway-runderen uit de Schelfhorst. Vorig jaar nam de gemeenteraad het collegebesluit niet over en besloot het dat de runderen moesten blijven. De Galloway’s begraasden een strook land langs het Lateraalkanaal omdat dit stukken goedkoper is dan regulier onderhoud. De Galloway’s werden mid- jaren ’90 geleasd van Gradiënt Ecologisch Beheer en liefdevol omarmd door buurtbewoners de familie Lammers en Berend Vogelzang (oud- gemeenteambtenaar afd. Groen) die vooral in de winter wel eens hooi bijvoerden. Groot voordeel was ook dat Galloway’s niet gevoelig zijn voor de bacterie neospora die veel voor komt in de ontlasting van honden zodat en begrazing en honden-uitlaatgebied gecombineerd kon worden.
Amper een jaar later komt er dan toch een einde aan de aanwezigheid van de Galloway’s. De omwonenden werden door het college van B&W schriftelijk op de hoogte gesteld dat de beesten vervangen worden door het oude Hollandse ras Brandrode koeien die worden gehuurd van zoogkoeienboerderij De Waterregge. Gradiënt Ecologisch Beheer kreeg een telefoontje dat de Galloway’s opgehaald konden worden. Dat gebeurd woensdag gelijk om de beesten weer uit te zetten rond Eindhoven.
De verzorgende buurtbewoners hebben er zich bij neergelegd en gingen niet opnieuw in verzet. Ook werd hen medegedeeld dat de Brandrode runderen absoluut niet mochten worden bijgevoerd.

Het financiële voordeel voor de gemeente bedraagt 2000 euro op jaarbasis. Het college verbond die 2000 euro heel handig aan de openstelling op zondag van de Kinderboerderij Beeklust waardoor het verzet in de gemeenteraad zinloos werd omdat de coalitie PvdA/VVD/CDA natuurlijk niet tegen het besluit van het college wilde ingaan.
Het verzet van Hans Buitenweg (GroenLinks), die vorig jaar en in 2011 nog wel de steun kreeg van een raadsmeerderheid en nu opnieuw de steun kreeg van SP en LKA, werd dus in de kiem gesmoord. Of de Brandrode runderen bestand zijn tegen neospora werd niet beantwoord. De beesten zijn redelijk winterhard te noemen en goed bestand tegen voederovergangen. In de praktijk worden Brandrode runderen al ingezet in het natuurgebied het Vechtdal.
Het financiële voordeel is echter zo marginaal dat het college zich mag schamen. Zeker wat betreft het overleg met de vrijwilligers in de wijk, want die ontvingen een dictaat en de uitlating van wethouder Anja Timmer tijdens het debat dat de vrijwilligers al vorig jaar hadden aangegeven dat men het niet meer aankon, is dus van een groot vraagteken te voorzien.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (13 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina