Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
14-06-2012  

Gemeente op ramkoers tegen ´t Veurbrook


Hennie Nijhuis: Oorlog in de 'keet' om 't Veurbrook
 

ALMELO – De gemeente Almelo heeft de Europese aanbesteding van exploitaties van wijkcentra al ingezet, maar worstelt met een weerbarstig bestuur van ’t Veurbrook. De kerngezonde organisatie van ’t Veurbrook wil baas blijven in eigen huis zoals het dat al ruim 40 jaar doet terwijl de gemeente alleen nog vooraf opgelegde activiteiten wil gaan subsidiëren en het beheer van de gebouwen in handen van de gemeente wil nemen. De kwestie speelt eveneens bij ’t Dok. De meeste wijkcentra zijn al in beheer van de gemeente.
Bij ’t Veurbrook is de zaak op scherp komen te staan omdat verantwoordelijk wethouder Mieke Kuik-Verweg onlangs weigerde aan tafel te zitten met de juridisch adviseur van ’t Veurbrook.
Wijkwethouder Theo Schouten meldde deze week dat de uitbouw van ’t Veurbrook desondanks gewoon doorgaat, maar de gemeente wel de zeggenschap over de gebouwen wil hebben. Het college van B&W onderzoekt nu de mogelijkheid om de ‘gebruiksovereenkomst’ van ’t Veurbrook op te zeggen. Bij wijkcentrum De Schelf draaide de gemeente enige jaren geleden de ‘geldkraan’ dicht waardoor de stichting failliet ging en de gemeente de inventaris voor een ‘appel en een ei’ kocht van de curator. Toen was wethouder Schouten de portefeuillehouder. Eenzelfde scenario onder verantwoordelijkheid van portefeuillehouder Mieke Kuik-Verweg is niet ondenkbaar. Daarmee ontaard de ‘strijd’ om de macht in 't Veurbrook ook in een partijruzie binnen de PvdA. Veurbrookbestuurder en oud-raadslid Hennie Nijhuis is al jaren actief in de wijk en heeft de oorlog verklaart. Nijhuis heeft een grote achterban in de partij en de interne tweestrijd binnen de PvdA kan wel eens grote gevolgen krijgen voor Kuik, die daarmee schijnbaar aan haar laatste periode als wethouder bezig is. PvdA-wethouder Schouten kan het niet meer deren door zijn vertrek naar Oldenzaal als burgemeester, maar de partij als geheel wel.
De hamvraag luidt echter; ‘Waarom moet de macht van goed functionerende wijkcentra gebroken worden en worden ingeruild voor inkomsten uit commerciële verpachting die waarschijnlijk op termijn toch niet haalbaar blijken?
Is dat alleen om mensen uit de ‘kaartenbak’ aan een tijdelijke gesubsidieerde werkervaringsplaats te helpen, maar nauwelijks een kans op een reguliere baan in de horeca?

‘Fijnslijper’ 

Lees ook: 'Beheer wijkcentra aanbesteden onder dwang'

Archief
Terug naar vorige pagina