Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
23-12-2015  

Een gelukkig nieuwjaar, wenst u het kabinet!

 

Het gaat beter met de economie, hoor je alle ministers van het kabinet Rutte/Asscher telkens te pas en te onpas herhalen maar is dat werkelijk zo? Feit is dat de export in het afgelopen jaar aardig is gestegen maar de binnenlandse besteding onder druk blijft staan. Als reden voor dat laatste noemen economen van naam de versnelde aflossing van de hypotheek en de toegenomen spaarwoede.  De huizenprijzen schieten daarom in de randstadregio’s Amsterdam en Utrecht weer fors omhoog naar nieuwe records maar in de provincie blijft die groei flink achter terwijl het spaargeld van de mensen die dat kunnen, niet op de bank wordt gezet vanwege de lage rente, maar wordt geïnvesteerd in aandelen voor een hoger rendement.
Het deel van consumptief Nederland dat iets te besteden heeft, ziet dus het kapitaal vermeerderen terwijl de arme sloebers er alleen maar op achteruit gaan.

Zelfs een belastingverlaging van 5 miljard euro in 2016 brengt daar geen verandering in, verwachten diezelfde economen. De mensen die werkzoekende zijn of bejaard, krijgen er niets bij en ‘schrapen de centjes al lang bij elkaar’ en houden met behulp van de voedselbank het hoofd boven water en die mensen die gelukkig nog wel werk hebben, gaan met de hogere inkomsten straks de hypotheek versneld aflossen vanwege de lage renteaftrek. Kortom de bestedingen gaan niet tot nauwelijks omhoog en dus kruipt de economie in 2016 minder uit het dal dan eerder was gedacht, geeft ook het CBS toe.

Voeg daarbij de golf aan faillissementen en uitstel van betalingen in deze laatste maand van het jaar en dan blijkt dat er meer dan 40.000 banen op de tocht staan door problemen bij TSN Thuiszorg, Macintosh (o.a. Scapino, Dolcis, Mansfield), V&D en drogistketen DA.

Een gelukkig nieuwjaar, wenst u de Haagse coalitie VVD/PvdA!

‘Fijnslijper’

Archief
Terug naar vorige pagina