Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
13-12-2014  

Circus

 

Er breken vreugdevolle tijden aan voor het Almelose raadslid Harry de Olde. Eindelijk komt er een verbod om wilde dieren in circussen te laten optreden, een wens die de Almeloër al lang koestert. Op lokaal niveau poogde De Olde dat verbod al langer handen en voeten te geven maar in de praktijk bleek dat toch lastiger. Zeker wanneer een circus-directie dat wel toezegt bij de gunning voor een standplaats, maar niet in de praktijk brengt. Dit tot frustratie van burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld die wettelijk gezien dat niet kon voorkomen ondanks een raadsbesluit op initiatief van De Olde.

Per 15 september volgend jaar moet de wet van kracht worden, zo besloot de ministerraad op het voorstel van staatssecretaris van Economische Zaken en Dieren Welzijn Sharon Dijksma. Volgens Dijksma is het "niet meer van deze tijd dat wilde dieren optreden in een circus. De aantasting van het dierenwelzijn weegt niet op tegen het gebruik van deze dieren voor vermaak en instandhouding van een traditie".

Dat geldt dan weer niet voor de veel jongere traditie zoals shows van dolfijnen en orca’s, want daar maakt Dijksma dan wel weer een uitzondering voor. De reden, een betere leefomgeving en geen voortdurende transporten. Maar wat indien circussen en dompteurs besluiten een permanent circus in te richten? Geldt dan ook gelijke monniken gelijke kappen?

In 2012 traden in Nederland nog 12 circussen op met wilde dieren. Waarheen met deze dieren? Of gaan circussen straks aan de Nederlandse landsgrenzen voorbij en zoekt men haar heil in landen waar deze verbodsregels (nog) niet van kracht zijn. Dan heeft Dijksma het paard achter de wagen gespannen en is er voor het welzijn van de dieren niets gewonnen.
De tijdsgeest brengt kennelijk met zich mee, dat men zich verschuilt en de handen liever in onschuld wast in plaats van de welzijnsregels aan te scherpen naar het hoogste niveau!

‘Fijnslijper’

 
15-12-2014  

Is Almelo werkelijk onveilig?

 

De uitkomst van de Almelose gemeentelijke omnibusenquête, een panel van inwoners, pakt niet gunstig uit voor het imago van de stad. Of die uitkomst ook gestaafd wordt door cijfers van de politie is echter de vraag?

Toch dient de gemeente Almelo en de politie zich zorgen te maken over de beleving van de deelnemers aan het burgerpanel, want dat is beeldbepalend voor de stad. Overlast werd de laatste decennia sterk terug gedrongen, zo toonden eerdere cijfers aan. Almelo stak zelfs gunstig af op Twentse schaal. Maar er dreigt verslapping gelet op de uitkomst van het onderzoek. Een kwart van de deelnemers voelde zich het afgelopen jaar wel eens onveilig in de binnenstad. Intimiderend gedrag (47%), groepsgedrag allochtone jongeren (42%) en agressieve dronkaards (41%) worden genoemd evenals gedrag en houding van zwervers, junks en agressieve scooterrijders die zich van verkeersregels niets aantrekken en dat is zorgelijk, omdat natuurlijk niet altijd aangifte volgt. Het duit zelfs op verslapping in toezicht en dat kan alles te maken hebben met de vorming van de nationale politie en andere prioriteitsstelling. Ook in andere gemeenten wordt namelijk meer geklaagd.
Maar desondanks reden genoeg voor het Almelose gemeentebestuur om alert te zijn door actie te ondernemen en prioriteiten aan te scherpen. Dat geldt ook voor de horeca-ondernemers. Een op de tien bezoekers voelt zich namelijk ook wel eens onveilig in een horecabedrijf en dat zou niet mogen kunnen!

‘Fijnslijper’ 

 
23-12-2014  

Kerstpakketten

 

De ambtenaren in het Overijsselse Borne gaven zelf het goede voorbeeld door voor te stellen om te stoppen met het jaarlijkse kerstpakket. Dit jaar in Borne dus geen pakket waar de een zich aan ergert en de ander van smult. Roermond en Enschede gaven dit jaar ook geen pakket aan de medewerkers vanuit bezuinigingsoogpunt.
Anders is dat in de gemeente Almelo. Die gemeente is eigenlijk failliet, maar de kerstpakketten uit de ‘knip’ van de burger betaald, leverde in de gemeenteraad op aandrang van de VVD alleen maar discussie op of de Almelose middenstand wel voldoende zou hebben geprofiteerd. Nee dus, de pakketten werden gekocht via een leverancier in Borne met als troost dat er producten van Bolletje in zaten. Bolletje, het voormalige familiebedrijf dat verkocht is aan Borggreve in Neuenhaus (D).

Landelijk werd er flink gesoberd op de aanschaf van kerstpakketten voor ambtenaren. Dat bleek uit onderzoek van het ambtenarenblad Binnenlands Bestuur. Reden, de economie zit niet mee om de grootse bestuurlijke plannen uit het verleden te bekostigen. Afschrijvingen alom en hogere lasten voor de burgers is het gevolg. AbvaKabo heeft daar bij monde van bestuurder Bert de Haas weinig begrip voor, want de woordvoerder en belangenbehartiger van de ambtenaren betreurt de versobering en mogelijke afschaffing van het kerstpakket waar ambtenaren het 'haasje' van worden.

In het bedrijfsleven is door tal van bedrijven het jaarlijkse kerstpakket al geschrapt. Een noodzakelijke keuze voor overleven en minder ontslagen. Ruim 22.000 middenstanders legden al het loodje. Maar de AbvaKabo heeft daar lak aan. "Gewoon de OZB-heffing omhoog. Kijk naar Almelo. Daar gaat de OZB-heffing onder het mom van communicerend vat met 10 à 12 procent omhoog in 2015. Daar proosten wij op", moet De Haas gedacht hebben.

“Ik mot noar hus, um ruumte te mak’n in de garage veur de kerstpakket’n”, riep een Tubbergse ambtenaar ooit tijdens een eindejaarsborrel in zijn stamkroeg. In Almelo ging dat dit jaar dus nog gewoon door.

Hopelijk voor het laatst. Al zal dat niet uit VVD-kring komen. De VVD-senatoren willen zelfs de topinkomens in de publiek sector niet eens aan banden leggen !!!

‘Fijnslijper’

Archief
Terug naar vorige pagina